DVŮR V Olšinách – Průběžná – Na Hroudě – U Hráze

Informace pro obyvatele domů. Na tomto místě nalezente aktuální informace o dění kolem dvora, historie, návštěvní řád, pravidla vjezdu, diskuze, hlášení poruch, hlasování atp.
STRÁNKY JSOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY.

Sekání trávy 2019 >

Je plánováno dle klimatických podmínek. Naplánovaný a potvrzený nejbližší termín sekání je zvýrazněn. Výhledové termíny se mohou v průběhu roku měnit a posouvat v závislosti na zálivce a vzrůstu vegetace.

2.5.201925.5.201920.6.201910.9.201925.10.201930.11.2019
OK OK OK OK OK OK
Provozní statistiky 2019
Souhrnné provozní statistiky jsou počítány v aktuálním kalendářním roce.
Spotřeba el. energie: 316,82 kWh ( 1108.87 Kč )
Teplota: °C
Počet vchodů branka:105378
Počet vchodů brána B:34833
Počet vjezdů (A):52313
Počet vjezdů (B):38360
Poslední ovladač:
Ve dvoře je parkování zakázáno.
Stání max. 30 minut.
Ve dvoře je zakázáno chovat, venčit
i vypouštět (nechat pobíhat) zvířata.

Rychlé provozní informace

 • Pěší vstup do dvora


  Je možný na obou stranách přiložením RFID čipu nebo karty ke čtecímu zařízení.
  • Brankou u brány (A) je možný přiložením čipu ke čtečce na sloupku branky. Po přiložení čipu se u branky odblokuje elektrický zámek na 3sec. Zatlačením na branku se tato otevře. Po vchodu branku za sebou zavřete.
  • Bránou (B) přiložením RFID čipu na čtečku u brány (B) se tato otevře na cca 1m.Před průchodem vyčkejte úplného zastavení brány. Po průchodu všech osob se brána sama za 30 sec uzavře.

   Pokud již používáte nějaký čip na 125Mhz je možné tento registrovat do systému nebo pokud chcete místo čipu raději kartu, kontaktujte správu bran.

   Objednávka čipu pro vchod

 • Východ ze dvora

  Obrazek Tlacitko je na obou místech možný i bez RFID čipu stisknutím podsvětleného odchodového tlačítka, které je umístěno na obou místech na sloupku.
  • U branky krátce stiskněte odchodové tlačítko pro odblokování elektrického zámku. Přitáhněte branku a po průchodu za sebou branku zaklapněte.
  • U brány (B) stiskněte kráce odchodové tlačítko. Brána se uvede do pohybu a zastaví se po odjetí na 1m. Projděte branou po jejím zastavení. Po průchodu všech osob se brána sama za 30 sec uzavře.
 • Vjezd do dvora

  Je umožněn bránou (A) i (B) za použití dálkového ovladače s tlačítky A a B pro každou z bran. Brána (A) s brankou pro pěší je situována blíže k ulici V Olšinách, brána (B) je situována blíže u ulice Na Hroudě. Pro vjezd do dvora platí jednoznačná pravidla a podle zprávy Hasičského Záchranného systému, majitele pozemku a dohody všech představitelů domů není stání ve dvoře povoleno. Dálkový ovladač pro vjezd je možné získat na základě žádosti.

  Objednávka vjezdového ovladače

Ohlášení stěhování

Obrázek stěhování

V případě že se stěhujete a potřebujete stát ve dvoře nad povolený časový úsek. Můžete takovou událost ohlásit a předejít blokaci ovladače.
Ohlášení je nutné provést v předstihu.

Aktuality

Poslední informace k projektu dvora.

Dokončovací zahradní práce II.

17.06.2021
Dnes byl zdolán zbytek betonového soklu po umpire, místo bylo zavezeno zeminou. Byla odvezena veškerá suť, kameny a dlaždice uskladněné na místě sušáků. Byly odfrézovány zbylé pařezy (11 kousků) aby bylo možné bezproblémově sekat trávu na pozemku. Protože nová tráva v těchto vedrech bez neustálého zavlažování nemá šanci vzejít, bylo přerušeno zalévání a necháme to na přírodě, kdy jí jen trochu pomůžeme pokud by nepršelo opravdu dlouho. Zalévání večer není bohužel dostatečné. Krycí textilii necháme položenou z důvodu ochrany semínek proti holubům.

Dokončovací zemní práce u fontány

10.06.2021
Dnes byla konečně upravena plocha po hromadě země u fontány. Byly prohrabány a odstraněny velké kameny a lehce zkypřená zemina byla oseta travním semenem. Teď už jen musíme párkrát zalít a počkat až se zas zazelená. Dále byly zlikvidovány oba kompostéry u popelnic domu Na Hroudě. Bylo vyčištěno čerpadlo fontány. Dále byla opravena betonová patka posledního světýlka tak po vytvrdnutí bude osazeno a zapojeno. V dalším kroku zlikvidujeme ten betonový sokl po umpire, který jsme se marně snažili vybourat. Vyfrézujeme pařezy, odvezeme ssuť z prostoru sušáků cca do 14 dní. Protože se ukázalo, že místní holubi nemají žádnou disciplínu a vesele nám žerou trabní semínko, bude provedeno opětovné osetí a zakrytí plochy bílou netanou textilií, která umožní snadnější vzrůst a pro udržování lepšího klimatu bez vysychání.

Osvětlení

03.06.2021
Byla dokončena instalace osvětlovacích sloupků u mlatové cesty. Sloupky se zapínají po setmění a zhasínají po svítání. Celková spotřeba všech světýlek je 24W. Poslední světýlko pod kaštanem ještě není funkční a bude před jeho zapojením nutné opravit betonovou patku. Ohledně úprav ještě zbývá instalovat dlažbu pod piknikový stůl, úprava a zatravnění středové plochy po hromadě zeminy (úterý 8.6.) s přípravou pro záhon, úprava 2 hromad zeminy, a další drobné činnosti.


Historie uzavření dvora

Záměr uzavřít dvůr a nalézt nejidálnější řešení, vznikl proprvé někdy kolem roku 2011, kdy byl poprvé zjišťován stav majetkových poměrů dvora. V tomto období se vyjasňovala vlastnická práva, kdy dvůr byl ještě ve vlastnictví města a dědiců po místním statkáři. LBD Praha 10 podstupovalo kroky k tomu aby majetek byl přiznán LBD Praha 10, což se po nějaké době podařilo a zbývalo vyřešit vlastnická práva zbývající cca poloviny dvora. Podle doslechu byl v této době také záměr nějaké podnikatelské skupiny na těchto pozemcích vybudovat parkoviště. Tento záměr byl ale naštěstí smeten ze stolu stavebním úřadem Prahy 10. Po předběžném průzkumu v jednotlivých domech, kdy o uzavření dvora byl projeven z dotazovaných dom pokračovat ve čtení

Plánovaný harmonogram prací

Výpis nejbližších plánovaných událostí.

Dotazy a odpovědi

Zde naleznete odpovědi na nejčastejší dotatazy. Další dotazy můžete vkládat prostřednictvím formuláře na následující straně. Nevhodné příspěvky jsou bez upozornění odstraněny.


07.06.2021 08:22
Reakce na stížnost z 18.5.2021..... je tady nejhorší bydlení za 50 let.Všem nám tady vyrostli naše děti,ale tohle se zde nedělo.Rodiče popíjí a děti dělají bordel, roztahují po dvoře klacky,různé suti , mlátí nám tady o zábradlí a jiné .Nikdo z rodičů je neokrikne a ještě vám vynadaji když na deti zavoláte. Všechny deti se shromažďují pod našimi okny, jezdí zde na odrazedlech které po betonu dělají velký hluk. Podívejte se jak klackama otloukli zeď u našeho domu u kotelny atd. Musím vám odporovat deti zde lítají i po 21 hodině a myslela sem ze když si to platíme ze je vnitroblok určeny pro naše obyvatele ale chodí sem plno kamarádů s dětickami a místní maminky jim chodí otvírat především bránu B........vy na druhé straně mate klid ale zkuste si bydlet na naši straně.A ještě k úpravě dvo...
Pokračovat ve čtení, všechny zodpovězené dotazy