Vstup se psem do dvora

Venčení psů ve dvoře je Řádem užívání dvora zakázáno. Nicméně není při respektování pravidel slušného chování majitelů psů důsledně vymáháno. Neboť ale stále dochází ke znečišťování prostoru dvora psími výkaly bezohlednými majiteli psů bude tento zákaz a jeho vymáhání aplikováno s větším důrazem na konkrétní osoby.

Stačí dodržovat jednoduchá pravidla

  • Pes ve dvoře pouze na vodítku
  • Nevstupovat na plochy, které jsou označeny zákazem vstupu psů
  • Uklízet po svém psovi exkrementy

Postup při vymáhání porušování řádu dvora

  1. Pokud při pohybu se psem ve dvoře nebudete respektovat pravidla - pes na vodíku, uklízení exkrementů, pohyb psa pouze v prostorách, které nejsou určeny pro rekreaci osob - bude případ a podklady (kamerové záznamy, fotodokumentace) předány právnímu zastoupení k podání přestupku na občansko právní soud
  2. Ten vás vyzve a po několika měsících rozhodne v dané věci. Po skončení soudu uhradíte soudní výlohy a právní služby.
  3. Verdikt soudu bude podmínka se zákazem vstupu se psem na soukromý pozemek. Pokud dojde k jejímu porušení, budou předány opětovné podklady na soud, který toto bude klasifikovat jako maření soudního výkonu. |Dále můžete očekávat další peněžitý trest, který se bude pohybovat již ve vyšších částkách.