Aktuality

Informace ze dvora. Zde nalezente všechny události s využíváním dvora

Ohlášené akce pro děti ve dvoře, pravidla, - aktualizace

16.05.2024 Jiří Čížek

Pokud chcete ve dvoře uspořádat oslavu narozenin dítěte, <>je nutné akci nahlásit správě dvora (emailem, SMS) uvést jaký den,
čas od - do kolika, jméno pořadatele, za jaký dům. Informace bude uveřejněna pro ostatní případné zájemce aby nedocházelo ke kolizím. V případě, že provedete sestěhování laviček a stolů, po skončení akce je vraťte na svá původní místa.
Grilování ve dvoře jen na plynu nebo na elektrice (max 3000W)!
Dvůr je normálně odpočinková a relaxační plocha. Není povoleno pořádat hlučné akce, požívat alkohol na veřejnosti atp. Dbejte na to, a aby Vaše akce neomezovala a nerušila ostatní obyvatele okolních domů. Dodržujte, prosím, řád užívání dvora.
(Doplněno na základě reakce anonyma.)

A nahlášené akce:
V neděli 19.5. od 13-18 hodin bude probíhat zahraní akce, oslava narozenin. (Pořadatel: Ksenia Shakurova, V OIšinách 1127/60 )
V neděli 19.5. od 13-16 hodin bude probíhat zahraní akce, oslava narozenin. (Pořadatel: Martin Barták , Na Hroudě 53)
V sobotu 11.5. od cca 13 hod bude ve dvoře probíhat zahradní party ku oslavě dětských narozenin. (Pořadatel: Vladimír Vlček, V Olšinách 54 )


Nové lavičky a neustálé porušování pravidel užívání dvora

14.05.2024 Jiří Čížek

Dnes byly smontovány a povrchově ošetřeny nové tři zahradní lavice. Ještě nejsou rozmístěny na jejich finální pozice neboť musí zaschnout. Pokud lavičku někam posunete, před odchodme ji vraťte na své původní místo. Jen tak zajistíte, že je nebudeme kotvit do země.

Pokud poznáte paní na obrázku, která je podle všeho negramotná a disgrafička, jinak si nedokáži vysvětlit její nerespektování pravidel užívání dvora, upozorněte ji na pravidla, že VENČENÍ PSŮ je ve dvoře zakázáno!


Záhonek

05.05.2024 Jiří Čížek

Byla provedena dlouho plánovaná úprava a osázení zahrádky u fontány. Byl navezen substrát, provedeno zkypření a vyčištění od kamenů. Dále byly přivezeny rostliny (např.: Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' Miscanthus sinensis 'Gracillimus' Salvia nemorosa 'Caradonna', Echinacea purpurea 'Alba' , Verbena bonariensis 'Violetta', Echinacea purpurea, ...) Ty byly spolu se zahradickým substrátem zasazeny podle osazovacího plánu do zahrádky. Dále bylo provedeno zamulčování proti plevelům a pro lepší udržování vlkhkosti kořenových balů než rostlinky zakoření. Než rostlinky vyrostou bude ještě okolo instalována provazová ohrádka. Zalévání bude probíhat 1-2x týdně.


V úterý 23.4. Budou na dvoře probíhat hlučné zahradní práce

17.04.2024 Jiří Čížek

Budou frézovány pařezy, štěpkována hromada větví, odváženy kameny, přivážena zemina, úprava záhonku pro osázení (ve čtvrtek 25.4.), rovnání a úprava terénu u průlezky atp.


Jarní brigáda 2024

07.04.2024 Martin Barták

První dubnovou sobotu proběhla dlouho plánovaná jarní brigáda na našem dvorku.

Ačkoliv účast byla z kraje dne vzhledem ke krásnému počasí o tomto víkendu nižší než bylo avizováno, o to vyšší bylo odhodlání všech přítomných účastníků, což vyústilo v jejím prodloužení na celý den.

Kromě samotné práce, příjemného sousedského povídání se nám dařilo i si vyměnit řadu cenných nápadů pro další rozvoj našeho dvora, proto aktivitu hodnotíme velmi pozitivně.

Podařilo se nám:
Vysbírat odpadky, kameny, větve
Shrabali jsme listí na většině dvora, prořezali suché větvé a křoviny (ještě před 31.3.)
Vyčistit a připravit fontánu na sezónu, což na místě ocenili zejména děti, které neváhali a hned ji vyzkoušeli
Vyčisti sběrný kanálek dešťové vody u kontejnerů domů Na Hroudě 1957
Vyčistili panelku v nejužším místě od brány B a podél domů Na Hroudě

V průběhu dne, zejména odpoledne, se začali přidávat další lidé a zejména děti, proto jsme vyhodnotili zájem jako příležitost i do budoucna pro podobné formy sousedského potkání a příjemné trávení volného dne.

V neposlední řadě bychom rádi poděkovali zejména odhodlaným sousedům z domů Na Hroudě, kteří tak usilovně pracovali, pomáhali s organizací i zajistili fajnový catering.


Oprava rozvodné skřínky fontány, ZÁKAZ VENČENÍ PSŮ

22.03.2024 Jiří Čížek

Dnes byla provedena oprava rozvodné skřínky u fontány. Do minulé zatekla voda a zničila vnitřní vybavení a vyhazovala jistič a pojistky v domě Na Hroudě, kam je nyní fontána dočasně připojena. Původní rozvodnice byla nahrazena novou a veškeré obvody byly nově přepojeny. Čas spouštění fontány je nastaven od 9:00 do 20:00 hodin.

Dnešním dnem probíhá distribuce informačních cedulek o zákazu venčení psů ve dvoře. Dvůr je soukromý pozemek a majitel pozemku v součinnosti se všemi domy nepovoluje venčení v prostorách dvora. Toto je uvedeno i ve stanovách a pravidlech (domovním řádu) dvora, který je ke stažení na těchto stránkách. Porušení bude řešeno v přestupkovém řízení.
Východ ze dvora se psem na vodítku po panelové cestě je tolerován.


Pozvání na NA JARNÍ ÚKLIDOVOU BRIGÁDU v sobotu 6. dubna 2024

08.03.2024 Jiří Čížek

Spolek pro zahradu U Hráze v Praze – Strašnicích zve sousedy a obyvatele přilehlých domů
NA JARNÍ ÚKLIDOVOU BRIGÁDU
Která se koná na našem dvoře v sobotu 6. dubna 2024 v čase 9:00 – 13:00.
Pojďme společně udělat něco pro zlepšení stavu našeho dvora a poznat při tom sousedy.
Posbíráme popadané větve, kamení, odhozené odpadky, shrabeme listí a provedeme drobné zahradnické práce. Přitom poznáme nové sousedy, popovídáme si o tom, co nám zde ještě chybí, i si užijeme příjemné jarní dopoledne venku.
Žádáme zájemce o registraci na e-mail dvur10@gmail.com nebo SMS na 608332134 abychom měli představu o počtu účastníků a připravili dostatek nářadí, pomůcek i menšího občerstvení. Stačí mail s předmětem Jarní brigáda a počet účastníků (dospělí/děti). Předem děkujeme. Těšíme se na Vás!


Pozor na zloděje ve dvoře

22.02.2024 Jiří Čížek

Ve dvoře bylo vykradeno další auto. Provedl to zmetek (osoba nebo předmět, který se ve výrobním procesu nebo vlivem jiných vlivů odchýlil od definovaných parametrů), který je zachycen na fotografiích. Bydlí spolu s dalšími podobnými osobami v domě V Olšinách 52 v posledním patře s pěkným výhledem do dvora. Takže incident se může opět opakovat. Nenechávejte ve vozidlech žádné předměty, které by mohly být příčinou vloupání.
Vložen obrázek 28.2. Policie zajišťuje lup, který lumpové vyhodili do popelnice.


Úprava koridoru pojezdové brány

10.02.2024 Jiří Čížek

Byla zahájena dlouho plánovaná úprava zajížděcího koridoru pojezdové brány B. Po dohodě s představenstvem domu Na Hroudě, byly práce pozastaveny a zídka bude z pohledové strany cesty z jiných tvárnic než z plánovaného ztraceného bednění. Po dohodě a výběru tvárnic bude práce a pokračovat k dokončení kapsy pro zajíždění brány.


Napojení fontány na přívod vody

20.11.2023 Jiří Čížek

Dnes bylo provedeno a odzkoušeno napojení fontány na přívod vody do domu Na Hroudě. Děkuji představenstvu domu Na hroudě za realizaci. Tím je konec tahání hadic přes dvůr a ručnímu doplňování vody. V nádrži je umístěn filtr s mechanickým plovákovým ventilem, který bude udržovat neměnnou výšku hladiny. Dnes také byla fontána až do jara vypnuta a proběhnou některé nezbytné systémové úpravy zapojení pro operativnější správu. Na jaře pak čištění a příprava na sezónu.


Nepořádek u popelnic

01.11.2023 Jiří Čížek

Stále dokola se opakující problém s ukládáním odpadu mimo kontejnery. Tento odpad AVE neodváží a nechává jej bez povšimnutí kolem kontejneru. Správa dvora bude postupovat tak, že odpad nechá uklidit, podle kamerového záznamu a s pomocí představenstva domu bude identifikována osoba, která odpad odložila. Následně v občanskoprávním sporu bude vymáhána náhrada za úklid. Částka za úklid se bude pohybovat od 5000Kč + soudní výlohy.
U domu, kde se situace opakuje neustále byla na ohrádku kontejneru umístěna informační cedule.


Podzimní sekání, vertikutace

13.10.2023 Jiří Čížek

Byla posekána celá zahrada, na středové ploše byla byl provedena vertikutace s pohnojením. Dále byly upraveny některé keře, bohužel bez naší supervize, takž příště bude lépe vyspecifikováno, které a případně jak. Byla doplněna voda ve fontáně. Dále na jaře 2024 bude provedena dalších travnatých ploch.


Úprava záhonu, sekání rekreační plochy

22.06.2023 Jiří Čížek

Dnes byla provedena dlouho plánovaná úprava záhonu na středové ploše. Byly usazeny obrubníky, skopán a terén a odvezeny kameny a drny. Dále bude zavezena zemina s pískem a kompostem a promíchána se současnou zeminou, která bude lehce prokatrována. Dojde k vyhubení všech rostlin a následně budou osázeny traviny a záhon bude opatřen nízkým kůlovým plotem s lanem.
Dále byla posekána středová plocha.


Oprava fontány

14.06.2023 Jiří Čížek

Dnes byla provedena oprava fontány. Nové čerpadlo bylo doplněno o základovou zatěžkávací desku z nerezu 300x300x10mm proti pohybu. Do desky byly vyvrtány otvory a vyříznuty závity M6 a M8. K ní bylo přichyceno čerpadlo, vytvořen nový nástavec spojující výstup čerpadla a trysky se správnou výškou a nakonec čerpadlo instalováno a zapojeno a seřízena výška efektu.


Údržba dvora a dokončení některých činností

08.06.2023 Jiří Čížek

Dnes bylo opět posekáno v celém prostoru dvora a odvezena tráva, Dokončena instalace protipřelezové ochrany u brány B, instalace nového majáku u brány B, Oříznuta větev u lípy nad klouzačkou, zakulaceny hrany v průlezce na vstupních otvorech. Dále byla doplněna voda ve fontáně, omyty dlaždice od řas a doplněna bazénová chemie.


Zabezpečení brány B proti přelezu. Nefunkční čipy.

07.06.2023 Jiří Čížek

Dnes byla na bránu B instalována protipřelezová zábrana na místo původně instalované pily, která neměla žádný účinek. K úplnému zabezpečení bude ještě dovybaven roh stejným typem zábrany a slabé místo mezi majákem a rohovým sloupkem.

Od minulého týdne jsou hlášeny nefunkční některé čipy na vchod do dvora. Závadu se snažím odhalit. Pokud máte také nefunkční čip, dejte prosím vědět buď SMS zprávou (tel.: 608332134) nebo e-mailem. Uveťe buď číslo čipu nebo jméno držitele. S větším vzorkem se snáze najde proč některé čipy nejdou. Děkuji

Nad klouzačkou bude odstraněna větev lípy, která zasahuje do prostoru klouzačky, dále budou na podnět jednoho rodiče (došlo ke zranění při pádu na vnitřní hranu kruhu) zaobleny hrany v kruhu průlezky.


Rozbitý majáček u brány B

04.06.2023 Jiří Čížek

V pátek 2.6 byl poničen už po několikáté signaližační majáček u brány B. V tomto místě dochází k neustálému přelézání a nelegálnímu vstupu osob. Majáček už bohužel není možné opravit a tak bude vyměněn. Současně bude provedeno mechanické zabezpečení místa pomocí instlace bavolet a žiletkového drátu a současně výměna protipřelezové pily za protipřelezovou účinější zábranu. Dne 2.6 byl v domě V Olšinách 62 na kamerovém záznamu v 10:30 hod zachycen zloděj, který ukradl koloběžku (nepoznáváte ho někdo?).


Záchrana smrku

26.05.2023 Jiří Čížek

Letos smrk, který už byl málem odepsán, vypustil nádherné výhonky. Jediné co uděláme je prořezání uschlých větviček, které jej provzdušní. Boj s mšicí smrkovou tedy vyhrál bez našeho zásahu.


Úklid dvora

02.04.2023 Jiří Čížek

Ve čtvrtek proběhl úklid dvora, odvoz větví do kompostárny a vysbírání kamení z celého prostora dvora.


Mytí fasády domu Na Hroudě

25.03.2023 Jiří Čížek

Ve dnech 27. a 28. března 2023 proběhne mytí a impregnaci fasády ve dvoře na domech Na Hroudě 1954-59.
V těchto dnech se zde bude pohybovat vysokozdvižná plošina + vozidla označena polepy firmy UMYJEMTO.CZ.

Vjezd do dvora bude proto omezen případně zcela znemožněn.

V době čištění omezte také pohyb na dvoře, případně i větrání v bytech. Při nepříznivých povětrnostních podmínkácvh může docházet k částečnému šíření zápachu z používané dezinfekce.


Odstranění duté větve stromu u domu Na Hroudě 61

25.03.2023 Jiří Čížek

Z důvodu špatného stavu jednoho kmene stromu v místě za domy Průběžná 4 a Na hroudě 61, který byl uvnitř dutý a hrozilo jeho zlomení a pád, bylo přistoupeno k jeho odstranění. Finální řez u paty stromu bude dodatečně ošetřen štěpařským voskem proti stromovým chorobám.


Záchrana smrku

19.01.2023 Jiří Čížek

Dle dnešní zprávy zahradníka je stav smrku u domu Na Hroudě špatný z důvodu napadení mšicí smrkovou. Ta mu bere energii a proto má přírůstky minimální a jeho stav je takový jaký je. Ohledně odklonu se smrk snaží získat odstup od domu a svojí špičkou již vyrovnává své těžiště.
Po konzultaci s životním prostředím Praha 10 s p. Zlatohlávkem nejsou v dohledné době naplánované žádné postřiky jehličnanů proti mšicím. Pro jeho záchranu bude tedy nutné provést postřik vlastními silami. Až strom zase nabere sílu bude proveden zarovnávací střih větví, které cloní cestu a provedeno vyřezání suchých větví uvnitř stromu.
Jedná se o smrk pichlavý Picea pungens, který je napaden mšicí smrkovou. Kontrolovat na jaře na větvičkách výskyt mšice, nebude-li, není postřik potřeba. Vyskytne li se podezření, že je, bude lépe ho provést.
Shrnuto v tomto článku: https://www.dvur10.cz/download/files/Priloha_TZ_stanovisko_msice_smrkova.pdf Na konci článku jsou vypsané přípravky na ochranu.


Úprava dětské průlezky

09.01.2023 Jiří Čížek

V pátek byla zahájena práce na úpravě dětské průlezky a přilehlého terénu v zadní části dvora.
Trubka byla zakončena platovou deskou s otvorem a zakotvena k trubce. Dále byly připraveny svahové zábrany a prostor vlezu a výlezu. Pro hlavní konstrukci byla použita pozinkovaná trubka 5/4 se zakotvením do země na kterou byly přichyceny příčníky. Na ty jsou přichyceny plotové plaňky. Materiál desek je plat pro dětská hřiště, plotovky jsou akátové. Na zemi bude geotextilie s vrstvou písku. Povrch bude dosypán zeminou, zhutněn a následně bude zatravněn. Po tuto dobu nebude možné na hřeben vstupovat.
Dále byl zdokumentován a odeslán k posouzení stav smrku, který již druhým rokem usychá a naklání se nad cestu.
A jako poslední byly odeslány rozměry záhonu pro osázení stepními travinami.


Výpadek elektriky bran

08.12.2022 Jiří Čížek

08:40 Dnes od rána evidujeme výpadek elektriky v napájení systému bran a branky. Popelářům jsme otevřeli manuálně a brány nechali otevřené do okamžiku než bude detekována a opravena závada.
18:20 identifikována závada v řídícím modulu brány B
19:20 demontována elektronika, identifikace závady, oprava
20:30 Provoz plně obnoven

A co se vlastně stalo:na spodní stranu desky v místě konektoru na přívod 230V se dostal malý slimák, který spojil fázi s nulou a tím si způsobil jakousi anihilaci. Zbytky jeho těla vytvořily vodivý substrát na bázi uhlíku, který se napařil mezi kontakty plošného spoje a tím docházelo při každém dalším spojeni vyzkratování z důvodu nízké impedance. Opravou bylo mechanické odstranění zbytku uhlíkové vrstvy a důkladné očištění.

Video zkratu při připojení 230V, značně zpomaleno.Selektivní sekání nežádoucích rostlin

23.09.2022 Jiří Čížek

Včera bylo provedeno selektivní vysekáni invazivní rostliny v prostoru dvora.
Jedná se o Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), je to vytrvalá, bujně rostoucí plevelná bylina s velkou konkurenční schopností. Je v české přírodě původním druhem z rodu šťovík a je řazen mezi nejrozšířenější plevele světa. A k jejímu zahubení je nutné pou69vat chemii, bez ní to bohužel nejde a preventivně sekat co nejčastěji aby nevytáhla do květu. (selectivní herbicidy - Optica Trio, Starene, další selektivní herbicidy jsou Bofix, Banvel, Lontrel, Mustang)


Co se to zase na dvoře děje?

18.08.2022 Jiří Čížek

V rámci úprav jsme se posunuli do poslední fáze původně plánovaných úprav. A tím je úprava hromady země na konci dvora, kde bude na svah osázen plazivý keř a na zbytek tráva. Došlo k úpravě sklonu svahu pro nájezd sekačkou. Dále mezi sušáky a prostorem fontány byla zkypřena půda pro vytvoření záhonku, kde budou osázeny suchomilné traviny pro optické oddělení prostoru. Zároveň by zde také měla být umístěna lavička.
Byly opět posekány bodláky a šťovík, vyčištěny některé prostory od náletů, odvezena hromada větví a některé další drobné udržovací práce. V příštím týdnu budou ještě upraveny vchod do průlezky pro zafixování svahu.


Údržba

04.08.2022 Jiří Čížek

Protože si popeláři posteskli, že jim větve brání v průjezdu dvorem, byl proveden ořez některých větví, které byly nakloněny do cesty. Dále byla doplněna voda do fontány (75mm) a zality jedličky a borovice. Protože někteří hlupáci (lidé s nižším IQ) nerozumějí ani piktogramům a opět došlo k rozdělávání ohně ve dvoře, byly dveře domů vybaveny informačním štítkem informující o možnosti podat zprávu o nedodržování řádu dvora.
Pokud k takovému incidentu dojde stačí odeslat ihned odeslat zprávu nebo fotku přes WhatsApp, SMS nebo prostě zavolat na telefon správce č. 608332134. A v případě, že budeme v dosahu zjednáme ihned nápravu.


Sekání trávy, likvidace bodláků a náletů

13.07.2022 Jiří Čížek

Kromě uvedených činností v nadpise byla také doplněna chemie do fontány (chlorové tablety), zde by bylo v budoucnu dobré provést automatické chlorování a doplňování vody. Dále uklizen vchod u brány [A] s likvidací drnů trávy a vyčištěny některé chodníčky k domům. U domu V Olšinách 50 začal s čištěním sám majitel jednoho bytu :-) jemuž děkuji za podnět.
Dále byly posekány - snad - všechny bodláky na pozemku dvora aby nemohlo docházet k jejich dalšímu šíření. Tuto akci bude nutné provést opakovaně než budou zcela zahubeny a vymýceny. Likvidace pořezaných větví a bodláků proběhne po jejich prosušení odvozem do kompostárny.


Doplňková cedule

20.06.2022 Jiří Čížek

Dnes byly ke hlavním informačním cedulím přidány doplňkové cedule, které rozšiřují povědomí o tom co je na dvoře povoleno a co není. Jedná se zejména o grilování, kdy docházelo k častému porušování řádu užívání dvora rozděláváním otevřeného ohně pro grilování, který obtěžoval kouřem v bytových jednotkách okolních domů.
Zkušenost ukázala, že grilování na ohni tak na dvoře bohužel není možné v žádném místě, neboť dvůr funguje tak trochu jako komín, kdy teplý vzduch stoupá kolem domů vzhůru zatímco studený je nasáván středem dvora a tak se kouř dostane vždy k některému z domů.
Pro možnost grilování na elektrice by mohl být zprovozněn systém, kdy dojde k aktivaci zásuvky uhrazením poplatku na vybraný čas.
V neděli bylo provedeno doplnění vody do fontány, zality jedličky a dále bylo vyčištěno čerpadlo.


Nový písek a sekání středové plochy.

17.06.2022 Jiří Čížek

Včera byl přivezen nový písek do dětského pískoviště. Původní byl odstraněn a nasypán pod houpačku a pod kolotoč. 22.6. Byla vyměněna potrhaná síť na pískovišti a upraven systém pro uchycení sítě aby byla manipulace jednodušší.
Dnes byla posekána elektrickou sekačkou středová plocha. Dále byla promazána branka, doplněna voda ve fontáně a doplněny chlorové tablety.
Dále byly vyrobeny cedulky pro návštěvníky dvora ohledně grilování, a chování ve dvoře.


První kompletní sekání dvora

29.04.2022 Jiří Čížek

Dnes byl dvůr poprvé v roce celý posekán.Tráva byla už leckde díky povětrnostním podmínkám přerostlá a tak sekání bylo provedeno za 5 minut 12. Díky poctivému úklidu na jaře sběrem větví a kamenů bylo sekání bezproblémové. Tak je zase možné si užít a posedět v trávě.
Apeluji na majitele psů aby je nepouštěli na středovou plochu. Pokud máte psa nevychovaného a nedokážete si jej přivolat, mějte ho na vodítku. Nerespektování tohoto jednoduchého pravidla bude postoupeno policii k řešení přestupku proti řádu užívání dvora (striktní zákaz vstupu se psem) s předáním příslušné fofodokumentace a kamerového záznamu k řešení.


Výsadba jedlí kavkazských, borovice kleč

25.03.2022 Jiří Čížek

Dnes proběhla výsadba čtyř jedliček a jedné borovice kleče. Tři jedle byly umístěny do prostoru před domem V Olšinách 62, další jedle byla umístěna mezi cesty domu Průběžná 4 a borovice byla umístěna k fontáně.
Zároveň byla dnes provedena očista dlaždic fontány, vychlorování vody ve fontáně, vyčištění čerpadla.


Finální zahradní údržba, vypnuté brány, balisety,...

06.03.2022 Jiří Čížek

V této zprávě jsou shrnuty některé hlavní události posledních dní.
Včera večer 5.3. byla nahlášena nefunkčnost branky a bran. Ta byla dnes v 10 hodin opravena. Chybou byl lidský faktor, konkrétně má chyba kdy při poruše napájení hlavního rozvaděče kam byly brány připojeny, před několika dny jsem hlavní přívodní kabel přepojil na jističe, které někdo vypnul :-(. Již je napraveno a brány jsou napojeny na hlavní přívod, který nelze takto jednoduše ovlivnit.

Ve čtvrtek 3.3. byly u brány >A< nainstalovány balisety, neboť stále a opakovaně docházelo k stání vozidel na tomto místě a ta znemožňovala vjezd svozu odpadu do dvora. Velký svozový vůz se tak nedokázal vytočit. Snad tento krok vyřešil tento opakovaný problém.

Ve dnech 28.2. - 1.3. Probíhaly finální úklidové zahradní práce. Byly odvezeny různé objemné věci ze dvora včetně odložené lednice, keře byly ostříhány, ze zahrádek před domy byly vyhrabány listy a jiný bio odpad. Vše bylo ve dvou objemových kontejnerech ze dvora odvezeno.

Výhledově tedy zbývá hromada v zdaní části dvora, hromada mezi tisy a cestou, odfrézování pařezů a vyčistit fontánu před zahájením sezóny.

Dejte pozor u brány B. Někdo opakovaně odhazuje lahve od alkoholu a na místě se nacházeji střepy.


Zahradní práce údržba zahrádek

20.02.2022 Jiří Čížek

Dnes proběhla první fáze úpravy zahrádek. Začalo se se zahrádkou v ohybu mezi domy V Olšinách 62 a Průběžná 2. Dále se pokračovalo s prořezem výhonů v zahrádce u krokusové loučky. Doklizení a dohrabání na některých dalších místech.
Se zahrádkami a tvarováním keřů se bude pokračovat v březnovém termínu. Stejně jako s vyfrézováním pařezů aby bylo možné snadno sekat trávu.
Jako další bude úprava hromady v zadní části dvora v ohybu.


Nefunkční brány a branka / záhada vyřešena

18.02.2022 Jiří Čížek

14.2.2022 Byla nahlášena závada v otevírání brány B. Po prozkoumání na místě brány ani branka nefungovaly. Proběhla ruční diagnostika první úrovně všech systémů ale závadu se objevit nepodařilo. Vyzkoušely se všechny druhy komunikace signálové části autonomní, včetně internetové, ale ty fungovaly korektně. Motory obou bran nepřijímaly žádné signály a jejich chyba byla nahodilá. Kolem 10 hodiny se ale vše rozběhlo :-/. Závadu/problém se ale identifikovat nepodařilo.

17.2.2022 Byla hlášena další závada shodná jako předchozí. Nefungovaly brány, branka, neprobíhala žádná komunikace. Po hlubším zkoumání byla závada objevena ve špatném napájení, respektive v nahodilé dodávce el. proudu. V rozvaděči ze kterého jsou brány napájeny vypadávalo napětí a někde docházelo k jiskření. Elektronika bran tak byla stále vypínána a zapínána až 10x za vteřinou a prostě z toho zblbnula.
Přívod k branám byl přepojen na jiný přívodní kabel. Autonomní funkce (ovladače, čipy) jsou nyní opět bezporuchové a obnovené. Není funkční pouze vzdálené otevírání přes mobil, které je závislé na internetu, který teď nefunguje. Internetové připojení sloupku bude řešeno jiným způsobem.


Prořez keřů, větví a úklid

09.02.2022 Jiří Čížek

10.2. a 11.2. Bude od rána probíhat pořez některých keřů, uschlé břízy, ořezání vrby a zároveň plánovaný úklid a odvoz prořezaných větví z celého prostoru dvora, které jsou různě uloženy od minulého roku.
Byly vysbírány a odvezeny zbytky sutě a bludné kameny.


Odtah vozidla u brány B

31.01.2022 Jiří Čížek

Dnes bylo odtaženo vozidlo (Modrý Fiat), jehož majitel zaparkoval na výjezdu u brány B a bránilo tak výjezdu ze dvora. Celá akce tvala asi hodinu a půl. A ve frontě na výjezd stál modrý Jeep a o také vozidlo AVE. Sice policie byla zavolána již kolem 8 hodiny, ale situaci nijak, kromě zdokumentání situace a uložení pokuty, neřešila neboť stojící auto nijak neohrožovalo plynulost dopravy. Reagovali až na druhé zavolání s doložením, že vozidlo překáží na výjezdu jiným vozidlům.
Takže jednoduchý recept: Pokud na vjezdu u brány A nebo B nějaké vozidlo překáží a zrovna nepotřebujete ze dvora vyjet, přivolaná policie pouze zdokumentuje stav a uloží majiteli vozidla pokutu ve správním řízení. Pokud ale bude vozidlo bránit ve výjezdu jinému vozidlu, městská policie nechá vozidlo odtáhnout. Tento úkon trvá od 1 do 5 hodin Vašeho času :-|


Úklid u popelnic

30.01.2022 Jiří Čížek

Kolem kontejnerů na odpad u domu V Olšinách 52 a V Olšinách 54 se hromadí odpad, který nikdo neuklidí. Firma AVE pouze kontejnery vyprázdní, úklid odpadu mimo kontejnery neprovádí. Úklid je na předsedovi nebo výboru domu aby si jej zajistil. Protože tento problém je u domu V Olšinách 52 dlouhodobý, doporučuji zmenšit svozovou nádobu a zvýšit periodu svozu na 2x týdně jako u ostatních domů, tím nádoba nebude stále přetékat odapadem a majitelé nebo nájemníci budou mít kam odpad ukládat. Odpad, který se do kontejneru nevejde (police, sušáky na prádlo atp.) patří do sběrného dvora.


Evidujeme poruchu čtečky čipů u branky / vyřešeno

07.01.2022 Jiří Čížek

Dnes byla nahlášena porucha čtecího zařízení pro otevírání branky.
Oprava proběhne v pondělí 10.1.2022. Oprava čtečky čipů branky u brány A byla dokončena se statusem: úspěšná. Oprava proběhla dne 10.1.2022 10:02 hod.


Dosyp příkopů vedle maltové cesty a jiné práce

21.10.2021 Jiří Čížek

Dnes byly dosypány zeminou výmoly vedle maltové cesty a tím zmizela nevzhledná hromada za lavičkou a byly odstraněny kameny aby se dala plocha sekat.
Dále byly ořezány některé keře a nízké větve nad panelovou cestou. následující den byly ořezány větve javoru a višně, které se dotýkají domu Na Hroudě.
Zároveň byla provedena instalace kabelu ke kameře na bránu B a samotná instalace kamery u brány B.
Zde dochází k mechanickému přetlačování motoru brány a tím hrozí jeho zničení, nebo zničení převodového soukolí. Dále je brána využívána dětmi jako pouťová atrakce na vožení a rodiče nějak zapomněli dětem vysvětlit, že na bráně se nevozíme. Díky monitoringu tak bude snadné najít odpovědnou osobu za poruchu a po této bude požadována náhrada (motor 14.050,- výměna, zapojení 6.300,- CZK ).


Doplnění vody ve fontáně, vyčištění a aplikace chlorových tablet

09.09.2021 Jiří Čížek

Ve fontáně byly spotřebovány bazénové tablety a protože tím voda ve fontáně nebyla chemicky ošetřena, řasy na sebe nedaly dlouho čekat.
Dnes bylo provedeno mechanické očištění kamínkových dlaždic, které začaly klouzat a byly tak nebezpečné. Zároveň byly doplněny chlorové tablety a pro rychlý nástup aplikováno Savo. Dále byl kompletně vyčištěn filtr a násos čerpadla a nakonec doplněna voda na 1/2 svého běžného objemu o 0,509m3 vody.


Celkové sekání trávy

11.08.2021 Jiří Čížek

Dnes byly posekány všechny travnaté plochy dvora a připravena k odvozu posekaná tráva. Se zahradní firmou bylo dohodnuto že budou prováděny některá začištění hůře dostupných míst křovinořezem případně sekačkou (např. kolem ohrádek popelnic). Ořezané větve ze stromů a keřů budou hromadně odvezeny z celého dvora pravděpodobně v průběhu září.
Zahradní firma se ptá co se budělat s těmi zarostlými chodníčky, které jsou ve vlastnictví domů. Na toto by bylo dobré de domluvit, zda se má provést jejich ošetření a vyčištění či si to každý dům udělá sám.
Ve dvoře se objevil nový bydlící.


Ostříhání živého plotu

11.07.2021 Jiří Čížek

Dnes byl ostříhán živý plot před domem U Hráze 24. Jeho kvalita je nevalná a bylo by dobré jej kompletně revitalizovat s posunutím od kovového plotu aby bylo možné bezproblémově mezi jím a plotem procházet a provádět tak údržbu. Současný plot je již prorostlý cizorodými rostlinami, které původní téměř zadusily.
Po ostříhání byl uklizen chodník, a ostříhané výhonky byly ponechány vedle plotu a jejich úklid bude proveden později.
Navržený postup: Odkopání a přesun zeminy (jsou zde nesmyslné kopečky), osazení obrubníku pro oddělení zeminy minimální hloubka 15cm proti prorůstání, pokládka geotextilie, zasypání pochozí části štěrkem. osazení obrubníku (plastový) na druhé straně plotu, výsadba nových rostlin, zajištění závlahy pod smrk z okapu!


Posekání rekreační části dvora

30.06.2021 Jiří Čížek

Dnes bylo provedeno posekání celé středové - rekreační části dvora. Ostatní plochy budou posekány až po termínu 11.7. do kdy jsou zahradníci na dovolené. Plocha pod hromadami země se začíná pomalu zelenat, ale pokud je více dešťů je ještě měkká a země se lepí na boty. Z důvodu bezpečnosti byly vypnuty zásuvky na sloupku světla. Navrhnu možnost zapnout zásuvky přes SMS zprávu nebo jiným způsobem. Bude provedena fixace laviček proti svévolnému přemisťování. Zároveň byla zkontrolována voda ve fontáně a díky dešťům je jí stále dost a hladina chloru je korektní.


Dokončovací zahradní práce II.

17.06.2021 Jiří Čížek

Dnes byl zdolán zbytek betonového soklu po umpire, místo bylo zavezeno zeminou. Byla odvezena veškerá suť, kameny a dlaždice uskladněné na místě sušáků.
Byly odfrézovány zbylé pařezy (11 kousků) aby bylo možné bezproblémově sekat trávu na pozemku.
Protože nová tráva v těchto vedrech bez neustálého zavlažování nemá šanci vzejít, bylo přerušeno zalévání a necháme to na přírodě, kdy jí jen trochu pomůžeme pokud by nepršelo opravdu dlouho. Zalévání večer není bohužel dostatečné. Krycí textilii necháme položenou z důvodu ochrany semínek proti holubům.


Dokončovací zemní práce u fontány

10.06.2021 Jiří Čížek

Dnes byla konečně upravena plocha po hromadě země u fontány. Byly prohrabány a odstraněny velké kameny a lehce zkypřená zemina byla oseta travním semenem. Teď už jen musíme párkrát zalít a počkat až se zas zazelená. Dále byly zlikvidovány oba kompostéry u popelnic domu Na Hroudě. Bylo vyčištěno čerpadlo fontány.
Dále byla opravena betonová patka posledního světýlka tak po vytvrdnutí bude osazeno a zapojeno.
V dalším kroku zlikvidujeme ten betonový sokl po umpire, který jsme se marně snažili vybourat. Vyfrézujeme pařezy, odvezeme ssuť z prostoru sušáků cca do 14 dní.
Protože se ukázalo, že místní holubi nemají žádnou disciplínu a vesele nám žerou trabní semínko, bude provedeno opětovné osetí a zakrytí plochy bílou netanou textilií, která umožní snadnější vzrůst a pro udržování lepšího klimatu bez vysychání.


Osvětlení

03.06.2021 Jiří Čížek

Byla dokončena instalace osvětlovacích sloupků u mlatové cesty. Sloupky se zapínají po setmění a zhasínají po svítání. Celková spotřeba všech světýlek je 24W. Poslední světýlko pod kaštanem ještě není funkční a bude před jeho zapojením nutné opravit betonovou patku.
Ohledně úprav ještě zbývá instalovat dlažbu pod piknikový stůl, úprava a zatravnění středové plochy po hromadě zeminy (úterý 8.6.) s přípravou pro záhon, úprava 2 hromad zeminy, a další drobné činnosti.


Dokončení porvchu maltové cesty

21.05.2021 Jiří Čížek

Dnes byla finálně dokončena obrusná vrstva maltové cesty. Zároveň byla vyčištěna zadní cesta k bráně B. Ta zatím končí před šikmou vyšlapanou pěšinou pod sušáky. Bude předloženo později po dokončení všech úprav k schválení aby se cesta protáhla až k panelové cestě.
Pro úplné dokončení bude ještě dosypána země k maltové cestě se zasetím trávy, dále budou usazeny lavičky a namontovány světla. Tím bude tato část rekonstrukce finálně dokončena. Věřím, že cesta přinese radost většině obyvatel kolem dvora.
Současně se zahradní úpravou divokého záhonku na místě bývalé hromady u fontány a záhonku za lavičkou u kaštanu bude vysazen nový stromeček do místa odbočení cesty.


Finalizace mlatové cesty

11.05.2021 Jiří Čížek

Dnes v úterý 11.5. byla dokončena první a část druhé vrstvy maltové cesty. Zároveň byly protaženy vodiče na osvětelní a upravena část příkopů a břehů byly již upravena. Zároveň byla předeponována hromada zeminy na její nové místo, kde bude ještě upravena do malého kopečku s pozvolným náběhem v části za dětským hřištěm. Zde bude také usazen průlezka. Zároveň byla připravena ke srovnání hromada zeminy blíž brány A.
Další pokračování a finální dokončení mělo proběhnout v pátek 14.5.2021, které se ale díky nepřízni počasí nekonalo. Proto by termín položení finální vrstvy odložen na dobu, kdy bude možné pokračovat.
Prostor, kde byl původně plánován kopeček a průlezkou byl srovnán a nyní se čeká na proschnutí zeminy pro pokračování v přípravě záhonku.
Zároveň byla natažena elektrika k osvětlení cesty a zapojeny a zality propojovací krabice. Dále byly vybudovány betonové patky pro světýlka do kterých se chemickou kotvou umístí závitové tyče.
Dokočení mlatové cesty bude provedeno v novém termínu v pátek 21.5.2021. Následně budou nainstalovány světýlka kolem cesty. V dalším kroku přijde na řadu rekultivace hromad vytěžené zeminy.


Úpravy středové části dvora

05.05.2021 Jiří Čížek

2021-04-19 V těchto dnech probíhá úprava středové části dvora. Jedná se o vybudování mlatové cesty spojující obě panelové cesty s odbočkou ke kaštanu. Zde budou umístěny lavičky pro posezení. Dále pak úplná likvidace hromady a vytvoření záhonku s trvalkami a lavičkou. Zem bude přemístěna za dětské hřiště, kde vznikne umělý kopeček s plochou na vrchu a po jeho zhutnění bude využit pro další herní prvky. Po úpravách cest je plánováno vysázení dalších dvou stromků.
Cesta bude lemovaná ocelovými pláty 20mm nad úrovní trávníku. Životnost pásů je cca 50 let. Cesta se dá jednoduše opravovat zásypem a následným zhutněním. Úpravy by měly být dokončené do konce 05/2021. Zároveň bude proveden centrální úklid s odvezením hromádek cihel, kamenů, ssuti a hromádek listí.

6.5.2021 Byly svařeny obrubníky budoucí mlatové cesty a ze dvora vysbírána většina bludných kamenů, cihel, obrubníků a dalších stavebních zapomenutých věcí.


Porucha RFID čtečky

03.05.2021 Jiří Čížek

Prvaděpodobně v neděli přestala fungovat RFID čtečka u brány A k otevírání branky. Přístroj byl demontován a objednán nový. Výměna by měla proběhnout 4.5. v odpoledních hodinách. Do té doby je pro vchod nutné používat bránu B nebo hlavní vchody do domů z ulice. Čtečka je zařízení, které se nedá opravovat a proto je nutné ji vyměnit kus za kus. Jen pro informaci, náš model je R4-H&EM pro čipy 125kHz.
Čtečka byla opravena 5.5.2021 výměnou za novou.


Co se to ve dvoře děje?

13.04.2021 Jiří Čížek

V těchto chvílích se buduje mlatová cesta spojující protilehlé panelové cesty s odbočkou ke kaštanu. Tato cesta by měla umožnit snadnější pohyb i starším osobám k lavičkám, které budou umístěny v její blízkosti.
Zároveň se upravuje umělý kopec, který odděluje prostranství s fontánou od prostoru pro sušení prádla. Tato hromada bude upravena a vybavena s prolézačkou pro děti, zatravněním svahů a zpevněním.


Odtah vozidla ze dvora

19.03.2021 Jiří Čížek

Z důvodu neoprávněného opakovaného stání ve dvoře nad povolený limit, bez reakcí na výzvy a upozornění, bylo přistoupeno k odtahu vozidla na náklady majitele. Byl nafocen a zdokumentován současný stav vozidla aby se předešlo případným obviněním poškození laku atp. a vozidlo bylo přemístěno mimo prostor dvora. Následně byla majiteli zsalána SMS zpráva. Ve vlastním zájmu si zkontrolujte vaše kontaktní údaje na smlouvě k ovladači případně je aktualizujte.


Předjarní úpravy

02.03.2021 Jiří Čížek

Dnes byly provedeny zahradní práce spočívající v pokácení jedné suché břízky, starého ovocňáku a jedna část trojkmene vedoucí nad popelnicemi. Dále byl pokácen uschlý bez. Ve čtvrtek by měly být zkráceny větve stromu, který se opírá o fasádu domu U Hráze 24, prořez živého plotu na 4 očka pro celkové zmlazení porostu, a nějaké další drobné zahradní údržbové práce na zeleni dvora. Na místo budou vysazeny nové stromky. Veškrá drobná dřevní hmota bude podrcena a ponechána pod stromy.


Oprava tlačítka

05.12.2020 Jiří Čížek

Dnes bylo opraveno tlačítko u brány B. Oprava byla provednea odstraněním původní krabičky s tlačítkem a nahrazena tlačítkem samostatným přímo do sloupku, tento způsob vyjde o mnoho levněji než původní. Zároveň byla promazána branka aby se dobře zavírala.


Stavba kanálového žlabu pro odtok dešťové vody u popelnic domu Na Hroudě.

06.11.2020 Jiří Čížek

Protože při deštích byly kontejnery nepřístupné z důvodu velké kaluže, byl vytvořen kanálový vtok na dešťovou vodu po celé délce místa stání kontejnerů.
Bylo nutné rozebrat dvě řady dlažebních betonových cihel, zaříznout a vysekat podkladový beton a následně usadit žlab a provést betonování. Současně byl proveden výkop s uložením odpadové trubky HT50 s napojením do trubky DN160 původní kanálové vpustě dešťové vody.
Výkop byl následně zasypán a zhutněn. Stavba byla označena páskou.


Oprava ohrádky popelnice

05.11.2020 Jiří Čížek

Dnes byla opravena ohrádka u popelnice Průběžná 4, kterou poškodilo AVE svozovým vozem. Byl ohnutý sloupek, který nešel narovnat zpět. AVE provedelo na své náklady opravu po vzájemné konzultaci a dohodnutí postupu.


Drobné opravy

04.11.2020 Jiří Čížek

Byla opravena rolna u brány A, která při otevírání nepříjemně vrzala.
Bylo objeveno rozbití majáčku u brány B, pravděpodobně při přelézání brány. Bude instalován žiletkový drát do slabého místa proto přelézání. Nesvítí odchodové tlačítko u brány B.
Byl odstraněn sloupek a zabetonována díra u domu U Hráze 24 pro možnost zastavení vozidel pro nakládání a vykládání věcí.


Výpadek ovládání bran a branky

21.08.2020 Jiří Čížek

Od 20.8. ranních hodin byl zaznamenán výpadek v otevírání bran ovladači a čipy. Poruchu se podařilo odstranit 21.8. kolem poledne. Chyba vznikla nesprávným přepisem kódů ovladačů a čipů do PLC systému bran.


Ostříhání živého plotu a jiné

27.05.2020 Jiří Čížek

Dnes byl ostříhán živý plot, který již zasahoval do chodníku. Pokrácen byl z obou stran a z vrchu. Současně byla provedena selekce a vyřezány plevelné rostliny, které prorůstaly dlouhými šlahouny a dusily původní živý plot. Ostříhané větve budou odvezeny současně s posekanou trávou.
Dále byla provedena selektivní likvidace Lopuchu plstnatého na celé ploše dvora, to jsu takové ty velikánské zelené listy.
Také byl promazán zámek v brance pro hladké zavírání.

Byla nalezena chyba ve spínání fontány, kdy docházelo k rozřízení času a pak ke spínání mimo garantované hodiny tj. 9-21. Chyba byla v nesprávném připojení na ovládaný vodič světla namísto na hlavní přívod a tak když došlo k přepnutí schodišťového spínače, byla fontána bez proudu a hodiny se zastavili až do dalšho rozsvícení.
Kolem fontány a ke vpusti byla upravena rýha po instalaci dosypáním slehlé zeminy a osetím trávy.
Při kontrole vodní hladniny ve fontáně je k dnešnímu dni odpar od prvního napuštění 2cm, tj. 0,192m3 (192,4 l). Celková kapacita nádrže je 2405 l a voda může cirkulovat dokud neklesne hladina pod 5cm, tj zůstatková kapacita 480 l.


Finální připojení fontány k elektrice

04.05.2020 Jiří Čížek

Dnes bylo provedneo dotažení kabelu a instalace v lištách do rozvodničky a připojení fontánového čerpadla. Zároveň byly zaházeny výkopy s přívody elektriky a vody. Voda byla ukončena a zaslepena v drenáži před domem. Její připojení se ješte musí dohodnout ohledně technického provedení.

Od dnešního dne je fontána spínána vždy ráno v cca 9 hodin a její vypnutí je načasováno ve 21.00 hodin. Každou hodinu je fontána na 15 minut vypnuta. Pokud budou venkovní teploty pod cca 15°C tak se fontána nezapíná vůbec. Voda byla ošetřena chlorovými tabletami aby byla vhodná ke hraní. Interval ošetření vody je 1 týden. Není určena na pití! Je doplňována ručně hadicí a nebo srákami.

Byl odstraněn umpire a nyní čeká terénní úprava a rozhrnutí té hromady hlíny po výkopu.
V dohledné době budou instalovány 4 lavičky, které jsou již objednány. Lavičky budou pevně zakotveny pro zamezení manipulace s nimi.


Zemní protlak

20.04.2020 Jiří Čížek

V sobotu 18.4. se podařilo provést zemní protlak. První 4 metry šly dobře, ale pak se proces zasekl a bylo nutné ručně vyhloubit díru naproti protlačovací tyči pod panelem. I tento krok se podařil a cesta byla uvolněna a protlačovací tyč došla na droouhou stranu cesty. Pro zpáteční cestu byla na konec tyče byla nasazena hlavice 73mm a původní otvor 65mm byl tak rozšířen. Po vysunutí byla do otvoru vložena chránička 70mm a do té byla zasunuta chránička 40mm na elektrokabel a trubka na vodu 25mm. Následně byly výkopy částačně zasypány. Tím byl dokončen jeden z nejnáročnějších úkonů. Pro zprovoznění fontány, ještě zbývá průchod do domu a napojení eleko přívodu a vody.


Testovací spuštění fontány

17.04.2020 Jiří Čížek

Dnes byla historicky poprvé naplněna vana s vodou a spuštěna fontána. Testovací provoz trval do 18:30 hodin. Nyní čeká na další úpravy okolí fontány, úprava zemního valu, osázení nějakých travin a tak.
V sobotu bude proveden protlak pod cestou a přivedení chráničky a vodovodní trubky k domu naHroudě, odkud bude napojena elektrika a přívod vody přes vodoměr. Tím bude možné zasypat dešťovou vpusť (kanál) a výkop u domu U Hráze.

Děkuji všem, kteří mě v mém snažení podpořili a již je vidět, že do dvora se vrací život. Doplníme ještě lavičky aby se dalo posedět atp.
Pokud máte někdo možnost sehnat kulatiny na postavená houpačky a nebo skluzavky, Dejte mi prosím vědět. Obracejte se na mne i s nápady, náměty a i kritikou.

A teď k provozu fontány. Zatím není jasno, kdy a jak bude spouštěna, to si nastaví předsedové domů v nějakém hlasování. Pokud by se spustila ráno cca v 9:00 a jela bez přerušení až do 21:00, tak spotřeba el. energie by vyšla na den na 3,876 Kč. tj za měsíc při tomto plném provozu cca 116Kč. Nepřetržitý provoz se ale neuvažuje a fontánka bude mít deset 15 min přestávek. Spotřeba el. energie pak vychází na 2,74Kč/den, 82,36Kč/měs. Kolik bude odpar a doplňování vody, zatím není známo a tento parametr bude k dispozici až během sezony.
Podmínka pro spuštění bude čas 9-21hod a teplota nad 15°C.
Předpokládané spuštění by mohlo být symbolicky v pátek 1.5.2020 nebo poslední dubnový den pokud se podaří protáhnout a zapojit elektřinu. Voda bude prozatím dopouštěna ručně.Stavba vodního prvku, úpravy a další práce ve dvoře

22.03.2020 Jiří Čížek

V březnu byly zahájeny stavební práce na vodním prvku, kolotoči pro děti a dalších souvisejících prací. Začaly výkopové práce malým bagrem. Byl vybagrován prostor pro uložení nádrže 4000x4000x800mm, výkop pro uložení vedení (odpad, voda, elektrika) a patka pro kolotoč. Současně s výkopem byl proveden výkop u staré dešťové vpusti. Ta byla kompletně zanesena a protože byla z kameniny, tak se úplně rozpadla. Napojení přepadu z fontánky tedy nebylo možné provést a bylo nutné přistoupit k obnově celé uliční vpusti.

Do výkopu fontány byl navezen štěrk dvou frakcí a plocha byla srovnána a zhutněna. Na tento připravený podklad byla položena vana a napojena na odpadové vedení DN100 a natažena chránička pro elektrovedení a trubka DN25 pro přívod vody.

Proběhlo zabetonování uložení pro kolotoč a následně usazení a montáž kolotoče. Sháním ještě břevna pro houpačku pro dět, pokud byste měli nějakou možnost tuto sehnat, prosím kontaktujte nás.

Byl zaházen výkop pro vedení a začalo pokládání dlažby na rektifikační terče. Nyní čekáme na dodání vpusti, která bude napojena na dešťový svod s připojení přepadu fontány.
23.3. Bagrování výkopu pro vanu, vedení a patku kolotoče
6.4. Svařování vany ve dvoře, hutnění povrchu, usazení vany a napojení, zasypání výkopu vedení
14.4. Byl usazen a obetonován obrubník kolem plochy fontány.
15.5. Bude provedeno drcení všech větví, které se po dvoře povalují a čekají n úklid.


Údržba zeleně ve dvoře

16.03.2020 Jiří Čížek

Dnes byl ostříhán přerostlý živý plot u domu U Hráze, ořazány spodní větvě thují kolem cesty a částečně očištěna cesta od naplavené země, shrabáno listí na části dvora, uklizení větví na části dvora, očištění cesty a ostříhání křovisek, zasazeny dvě maliny, ostříhána kroucená vrba.
Na dvoře jsou uloženy větve, které budou sešrotovány drtičem a mulč bude využit jako podsyp u lísek.


Informace o úpravách ve dvoře

13.03.2020 Jiří Čížek

V dohledné době budou zahájeny terénní práce na úpravách areálu dvora. Bude zahájena výstavba vodního prvku - fontány, úprava hřiště a další věci. Informace můžete nalézt na této stránce.
Jako na úvodním obrázku to sice vypadat nebude, nicméně princip suché fontány je z toho jasný. Sami se podívjete jak je fontána ve dvoře navržena.


Vyměněna dojezdová rolna u brány B

10.02.2020 Jiří Čížek

Dnes byla vyměněna dojezdová rolna u brány B, která byla zatuhlá a drhla. (obrázek je ilustrační)


Oprava plotu u brány B

05.02.2020 Jiří Čížek

Byla upravena zástěna u brány B, kdy se lumpové snažili tuto ohnout aby mohli prolézt mezi bránou a plotem. Byl dodatečně instalován vyztužovací sloupek ke kterému byl přichycen plot. Nyní již je místo proti ohnutí imunní. Zároveň byly vyměněny některé plotové plastové příchytky za plechové plíšky po kterých se nedá vylézt.


Poškozený majáček a plot u brány B

09.01.2020 Jiří Čížek

Nějaký lump se snažil ukroutit majáček u brány B, Naštěstí toho nechal dřív než se podařilo překroutit napájecí dráty. Majáček jsem přišrouboval na dva štouby aby k tomu již nemohlo dojít. Zároveň se někdo snažil ohnout plot mezi bránou a sloupkem, což se napodařilo, ale byl ohnutý. Jako finální opatření bude nainstalována výztuha z jeklu 60x60mm a místo bude doplněno žiletkovým drátem neboť místo v rohu je slabý článek plotu a je často přelézán.


Odvoz odpadu a dopravní úprava

04.11.2019 Jiří Čížek

Protože se problém s parkováním na výjezdu u brány B opakoval, což má za důsledek, že AVE svoz odpadu nemohou vyjet. A tím nám nevyvezou kontejnery a jak to vypadá sami vidíte kolem popelnic.
Někteří řidiči se snaží parkovat opravdu kde se dá a zavolání městské policie nemá pro nás žádný efekt, nebotˇ řidič dostane pokutu ale překáží dál. Pokud tam vozidlo nechá stát týden tak je u nás katastrofa na světě.
Proto do místa výjezdu na protilehlé straně brány B byla dnes nainstalována třetí baliseta tak, aby již nebylo možné stát mezi značkou a balisetou - viz. foto.
Druhá baliseta byla pak posunuta na střed mezi tyto dvě krajní.
Věřím, že už se problém s výjezdem u brány B nebude opakovat, pokud si někdo nestoupne na žluté čáry.
Máme ještě jedno slabé místo na vjezdu u brány A, kde vedle lampy je tak 1 a 3/4 místa a pokud si tam stoupne delší auto, tak je opět problém s vytočením a situace se opakuje. Ale zatím se to stalo za celý rok jen jednou a tak bych to zatím neřešil. Balisety a rozpoštědlovou barvu s balotinou pro úpravu tohoto místa máme již připravenou.


Brány jsou do vyřešení poruchy otevřené

12.07.2019 Jiří Čížek

Od dnešního odpoledne (pátek 12/7/2019) byly brány plně manuálně otevřeny pro vchod i vjezd do doby vyřešení problému s čipy a ovladači. Předpoklad vyřešení je středa 17.7. Celý incident měl následující průběh:


 • V pátek 5.7.2019 byl proveden import kódů do PLC

 • V sobotu a neděli se začali ozývat lidé, že nefungují čipy a ovladače.

 • V sobotu, neděli a pondělí byl proveden nový import kódů. Nebyla možná fyzická kontrola na místě. Některé ovladače čipy a ovladače fungují, jiné ne.

 • Středa 11.7. závada stále trvá, brána byla na chvíli plně otevřena. Po té se sama zavřela.

 • Čtvrtek 12.7. svoz odpadu byl proveden s ručním otevřením bran.

 • Neděle 14.7. byla provedena fyzická kontrola systému a žádná závada se neobjevila. Brány byly manuálně odpojené a otevřené

 • Pondělí, kontaktování softwarové firmy.

 • Úterý probíhá předání podkladů pro analýzu software a diagnostika.

 • Středa, 10:00hod již se kódy v PLC začaly objevovat, byla objednána úprava PLC pro možnost softwarového trvalého otevření bran pro podobné případy nebo pokud bude nutné brány nechat otevřené.

 • Čtvrtek 18.7.2019 14:35 stále dochází k chybnému zápisu oprávněných kódů. Po další hlubší analýze v součinosti se SEA Praha byla chyba objevena. Jednalo o logickou chybu kdy dva procesy (stahování logu a proces uploadu) se dostávaly do kolize v temporary registrech a přepisovaly si navzájem data, tím se některé kódy přepsaly do paměti, jiné ne.

 • 14:35 Je vše opraveno a brány a branka opět uzavřeny. Byly ještě doprogramovány pojistky aby již nebylo možné spuštění dvou procesů v jenom okamžiku.Za potíže se omlouvám všem obyvatelům kolem dvora. Správa bran - JC


Porucha ovladačů a čipů

08.07.2019 Jiří Čížek

Potýkám se s výpadkem dešifrování ovladačů a čipů pro otevírání bran a branky. Tento problém byl zaznamenán poprvé v neděli 7.7.2019 odpoledne a zatím trvá doposud 8.7.2019. Na identifikaci a odstranění závady pracuji.


Výpadky otevírání bran čipem

27.06.2019 Jiří Čížek

Zaznamenali jsme výpadky při otevírání branky čipem. Porucha je způsobena vysokými teplotami, které elektronika nemá ráda. Již hledáme řešení možnosti pasivního chlazení řídící elektroniky, případně jejího přemístění na chladnější pozici. Při poklesu teplot vše funguje opět jak má. Prosíme o shovívavost.


Místní dopravní úprava - výjezd brána B

05.05.2019 Jiří Čížek

24.4.2019 byla dokončena úprava výjezdu z brány B osazením baliset (kromě jedné, kterou nebylo z důvodu parkování vozidla možné nainstalovat a bude instalována až se místo uvolní) Projekt na své náklady nechala zpracovat městská část Praha 10 obor dopravy, k tomu se vyjadřovala policie ČR. Stíny (vodorovné značení bylo namalováno o velikonočním víkendu) a balisety byly nainstalovány dnes 5.5. 2019. Celá úprava byla realizována pro volný výjezd svozu odpadu a měla by zajistit bezproblémový odvod odpadu dle rozpisu jednotlivých míst.
5.5. 2019 byla osazena i poslední baliseta u výjezdu před přechodem. Montáž baliset jsem provedl sám (JČ) bez nároku na jakoukoliv odměnu, balisety jsme měli již nakoupeny minulý rok a čekalo se jen na rozhodnutí úřadů. Město a pracovníci ze životního prostředí a dopravy nám vyšli na základě podaných informací vstříc. První podání žádosti o řešení jsem podal v minulém roce někdy koncem prázdnin. Z fondu dvora jsme hradili namalování bílých stínů dle výkresu od MČ Praha 10.


Výsadba stromu - DUB ČERVENÝ

09.04.2019 Jiří Čížek

Dnes byl přivezen nový stromeček na náš dvůr. Byl vysazen na místě, kde stával původní topol. Ode dnešního dne po dobu pěti let bude pod dozorem i MČ Praha 10. Věřím, že se mu na dně původního rybníka bude líbit a pěkně poroste k radosti nás všech.

09/2019 Stromeček bohužel uhynul a bude nutné provést jeho výměnu.
04/2020 Vypadá to, že se snaží přežít. Má už pueny, takže asi došlo k částečnému uschnutí. Uvidíme co bude dále


Výstavba popelnicových stání

22.03.2019 Jiří Čížek

V pondělí 18.3. 2019 byla zahájena stavba popelnicových stání. Každý dům tak bude mít svůj kontejner u ústí cestičky na hlavní panelovou cestu. Pro tento účel zde budou vybudovány ohrádky 150x150cm s plotem 150cm ze dvou stran. Do tohoto prostoru se pak umístí kontejner na odpadky. Tím bude konec anonymním popelnicovým shlukům u kterých nájemníci, případně majitelé bytových jednotek odkládali odpad mimo nádoby. Stavba a úklid prostranství bude probíhat po celý týden a finální dokončení ohrádek by mělo být týdnu od 25.3.2019


Instalace protipřelezové zábrany

22.03.2019 Jiří Čížek

U brány A byl instalován žiletkový drát do rohu u majáčku. Toto místo bylo odhaleno jako slabina a plot zde byl často přelézán. Současně byla na bránu v tomto místě instalována protipřelezová pila. Zároveň byla instalována protipřelezová pila i na bráně B v rohu u majáčku, kde také docházelo k přelézání brány a plotu. Toto opatření by mělo omezit neautorizovaný přístup do dvora. Další vývoj bude sledován.


Nouzové otevírání brány A

14.03.2019 Jiří Čížek

13.3.2019 Bylo v domě u Hráze 24 podle původní koncepce nainstalováno tlačítko pro možnost otevření brány v nebezpečí. V případě, že taková eventualita nastane je možné po rozbití skla stisknout tlačítko a brána A se otevře na vjezd. Funkce tohoto tlačítka by měla být kontrolována každě 3 roky.
V případě potřeby otevření brány má každý předseda domu dálkový ovladač a v případě výpadku napájení speciální klíč pro odblokování spojky motoru a bránu tak je možné manuálně otevřít.


Výsadba borovice černé

05.03.2019 Jiří Čížek

Dnes byla na holé místo u brány A vysazena dvoumetrová brovoce černá. Jedná se odolný druh, který snadno odolává suchu, emisím a různýcm chorobám. Na tomto místě má spoustu prostoru a tak věřím, že ze vydrží mnoho let. Až se nám bude zdát, že ji nechceme vyšší, stačí uštípnout špičku a na 4 roky se její růst pozastaví. Než pořádně prokoření, bude dobré ji ještě zalít. Jinak nepotřebuje žádnou údržbu. Je to vlastně první strom, který jsme na dvoře vysadlil :-)


Žhář ve dvoře

16.02.2019 Jiří Čížek

Dnes byl úmyslně zapálen koš s hračkami u pískoviště a opětovně byl pokus o zapálení kontejneru u domu V Olšinách 60, naštěstí neúspěsně. V té souvislosti jsem zkontroloval i záznam ze dne 13.1.2019 kdy shořela popelnice u domu V Olšinách 56. Shodou okolností se ze záznamu ukázalo že ten den zde byl ještě pokus o zapálení opět kontejneru V Olšinách 60. Viník je díky záznamu znám a v obou případech se jedná o tu samou osobu. Případ není zatím předán polici ČR a jeho řešení je odloženo na příští týden. - Po dohodě se zástupci viníka, bude na podzim pomáhat se shrabáním listí a úklidem dvora.
Na záznamu je vidět jak je již jeden kontejner zapálen a stoupá z něj dým a u kontejneru VO60 je oheň od kterého dotyčná osoba rychle odchází.
video záznam


Kácení stromů

07.02.2019 Jiří Čížek

Dnes proběhlo kácení stromů, které bylo naplánováno již dva roky. Musel být poražen javor jasanolistý (Acer negundo), který má křehké lámavé dřevo a při náporu větru se mu lámaly větve. Dále pak smrk, který byl těsně vedle domu a jeho obyvatelé neměli přísun denního světla v dostatečném množství a tak museli svítit celý den. A nakonec jsou zde ještě některé suché břízy. Zahradník doporučil pokácení všech, ale protože nejsem přívržencem kácení, nechal bych ty, které se ještě drží a nikoho neohrožují, stát. Ještě my měly být pokáceny některé přerostlé thůje, ale dokud nebudou nebezpečné, přikláněl bych se spíše jen k prořezání spodních větví. Větve ze stromů byly sešrotovány na štěpku, kterou necháváme na dvoře pro další použití.


Výměna tlačítka u brány B

15.01.2019 Jiří Čížek

Protože se porouchalo svícení tlačítka pro otevření brány B a ve tmě nebylo vidět a člověk tak musel hledat kde vlastně je, provedl jsem dnes jeho výměnu za nové. Modré nebylo skladem a tak pro změnu svítí nyní zeleně.


Odpady, AVE, policie a ministerstvo dopravy

08.11.2018 Jiří Čížek

Reaguji na situaci, která vznikla v posledních dnech kolem kontejnerů na odpad ve dvoře. AVE nás po tři dny nenavštívilo a proto se zde odpady začaly hromadit mimo nádoby na odpad a skládka začala nabývat nebývalých rozměrů. Při komunikaci s AVE musím dát za pravdu jim, neboť chyba není na jejich straně. Pokud je vjezd a výjezd volný samozřejmě zajedou do dvora a odpad vyvezou. Pokud ne, nemohou do dvora zajet. A jsme u problému. Pokusím se vystihnout realitu.
Mimo hru je i policie, která má zákony svázané ruce a za určitých okolností také nedáže situaci řešit. Pokud někdo stojí na vjezdu na žluté čáře a nechce zrovna vjet a vyjet nějaké vozidlo, tak podle výkladu zákona nikomu nepřekáží (a je jedno že by mohlo třeba za 5 minut překážet) a proto není důvod k odtahu. Teprve když zde stojí nějaké vozidlo, které chce vjet a vyjet je to překážka silničního provozu a tudíž je důvod k odtahu. ALe zde ještě pozor, pokud se totiž nedá objet.

Absolvoval jsem jednou modelový příklad. Na výjezdu ve středu stála dvě auta díky kterým nebylo možné aby AVE do dvora již třetí den vjelo. Policie již umístila v pondělí lístečky za špatné parkování. Apeloval jsem na policii na situaci, že AVE nemůže k nám vjet a jen se zeptali, zda AVE tam je a vozidlo brání vjezdu. Řekl jsem že AVE zde ještě není a že přijedou do hodiny. Odpovědí mi bylo, že tedy teď vozidlo nikomu nebrání a není tedy důvod k odtahu. Docela naštván touto odpovědí jsem zareagoval že brání mě osobně, vjel jsem do dvora postavil auto k výjedzu kde vozidlo bránilo. Poté situaci akceptovali s omluvou, že toho mají moc a že to nebude hned. Pak jsem jen čekal asi od 9 hodin do 13! hodin než někdo přijel, auto naložil a odvezl. Skutečně si nedokážu představit, že AVE čeká na odtah 4 hodiny. To mi bylo potvrzeno že na to skutečně čas nemají.
Tak a jsme u jádra věci, paradox v praxi. Tento zákon je dílem ministerstva dopravy, takže pokud uvidíte hromadící se odpad před popelnicemi z důvodu nevyvežení, naložte jej na dvoukolák a jděte tam.

V současné době řeším s oborem dopravy Prahy 10 ( Martin Pecánek, 267 093 565) umístění technické zábrany (zatím baliset) pro zajištění volného výjezdu.Tak uvidíme jakým směrem se situace vyvine.
Necháváme každým rokem obnovovat žluté značení, které pomáhá při zachování průjezdu z cca 70%. V příštím roce bude chodník opět rozkopán a tak po dokončení žluté značení bude v režii Oblastní správy.


Obnova žlutého značení

08.10.2018 Jiří Čížek

Dnes bylo obnoveno horizontální značení zákaz zastavení na obou vjezdech. Bohužel není možné použít rozpouštědlové barvy, které mají delší životnost z důvodu špatného povrchu. V té souvislosti jsem kontaktoval nejdříve obor dopravy Praha 10 a odtud jsem byl nasměrován na Oblastní správu v jejichž kompetenci je něco s asfaltem udělat. (tel. 257 015 366, pí. Krismanová?) Peníze mají ale nemají lidi kteří by to zrealizovali. Takže tato věc zůstává otevřena. A nám nezbývá než bude nový asfalt jen obnovovat nástřik.

Doplňuji informaci 16.10. tr: V roce 2019 bude prý prováděn výkop pro položení dalších kabelů a současně s tímto bude opraven chodník v celé délce. Takže obnovení značení pak necháme na tom kdo chodník bude znovu opravovat.


Změna proviera internetu

15.07.2018 Jiří Čížek

Pro ovládání, správu a monitoring systému bran byl změněn provider z Vodafonu na UPC z bezdrátového na kabelový. Zároveň byl napojen na již pripraveny kabel a vybaven switchem. Tim se otevřela možnost napojit případně i sledovací kamery se záznamem pro hlídání technického vybavení bran a monitoring vjezdu.
Tímto krokem byla snížena cena za konektivitu n současných 314Kč/měs z původních 436Kč/měs a nyní bez limitace přenesených dat.


Bzučák branky

11.07.2018 Jiří Čížek

Na písemnou a opakovanou apelaci, byl dnes vřazen do obvodu elektrického zámku u branky usměrňovač, který odstranil nepříjemné bzučení při otevírání branky. Zároveň byl vložen gong, který informuje o sepnutém zámku a možnosti otevřít branku.
Při otevření nyní jen zámek cvakne a ozve se zvuková signalizace - gong. Věřím, že tato úprava přinese klidné spaní všem osobám, které mají okna v blízkosti branky a jež je zvuk zámku rušil.


Přesun tlačítka u brány [B]

07.05.2018 Jiří Čížek

Bylo přeloženo tlačítko u druhé brány. K tomu bylo nutné vykopat jamku 20x20x50cm a udělat drážku pro vedení trubky. Byl zabetonován nový sloupek 40x40 s přívodem signálového vodiče. Následně bylo přemístěno tlařítko a vše bylo opět zapojeno a prozkoušeno. Nyní je vstup chráněn proti neautorizovanému otevírání z venkovní strany.


Přesun tlačítka u brány [A]

05.05.2018 Jiří Čížek

Bylo přemístěno odchodové tlačítko ze sloupku u branky na sloupek před brankou. Tento krok byl proveden z důvodu většího zabezpečení vstupu do dvora. Bylo nutné rozebrat dlažbu odvrtat sloupek, protáhnout signálový kabel a znovu vše pozapojovat a usadit dlažbu. Stejnou úpravu čeká tlačítko u brány [B].


Úklid

04.05.2018 Jiří Čížek

Dnes byla odvezena hromada posekané trávy, která už začala kysele páchnout. Dále byla uklizena hromada po výkopu patky u brány [A] za plotem a hromada po výkopu patky u brány [B]. Docela mne překvapilo, že ta malá hromádka u [A] měla bezmála 1400kg.


Pískoviště pro děti

03.05.2018 Jiří Čížek

Dnes bylo finálně dokončeno pískoviště pro děti. Jeho skladba odpovídá platným normám. Celkem bylo použito 1200kg kopaného písku. Na dno byla umístěna geotextilie proti prorůstání vegetace a na vrch je použita krycí síť.
Ta brání znečišťování písku listy a kočkám používat písek jako toaletu proto v zájmu zdraví dětí vždy zakrývejte pískoviště sítí.
Nelze si přát nic jiného než ať našim dětem dlouho slouží.
Kromě jiného byl dvůr 1.5. posekán. Zároveň byl přistříhnut živý plot u brány A.

Nenechávejte psy očůrávat dřevěnou konstrukci pískoviště!


Výměna elektrického zámku

30.04.2018 Jiří Čížek

Včera bylo nahlášeno poškození elektrického zámku u vchodové branky. Již jednou byl tento zámek opravován a nyní dosloužil úplně. Při snaze o vykopnutí byl vniřní mechanizmus neopravitelně poškozen ulomením vodící hřídelky západky. Dnes byl zámek vyměněn za nový kvalitní značky FAB. Bylo nutné lehce zvětšit otvor pro zasunutí zámku. Zámek je trochu hlučnější než předchozí ale jeví se jako bytelnější a odolnější útokům.


Sekání trávy 1.5.2018

25.04.2018 Jiří Čížek

Dne 1.5.2018 proběhne ve dvoře sekání trávy. Jedná se o první sekání v tomto roce a další budou následnovat podle potřeby a aktuální situace. Posekaná tráva bude svezena na jedno místo a dodatečně odvezena vlastními silami do kompostárny.


Dvůr

16.04.2018 Jiří Čížek

Dnes bylna obhlídce pracovník pro výškové práce. Byly označeny stromy, které budou pokáceny. Jedná se především o topol na začátku dvora a dále suché břízy. Následně bude dvůr kompletně vyklizen od větví.


Dokončení a oprava plotu

05.04.2018 Jiří Čížek

Byl dokončen plot u brány A a doplněn půlmetrový průlez mezi bránou a původním plotem. Současně byl dokončen i plot na druhé straně brány. Byly instalovány dva sloupky s plotovým panelem. Jeden panel bude ještě demontován pro snadný přístup k zemině po výkopu, která bude odvezena a následně dojde k finálnímu přichycení plotového panelu a zakrytkování otvorů pro šrouby.


Distribuce ovladačů

29.03.2018 Jiří Čížek

Dnešním dnem byly rozdistribuovány vjezdové ovladače a brzy dojde k přepojení bran na jejich normální provoz, tj. čipy na vchod, ovladače na vjezd.


Ovladače

23.03.2018 Jiří Čížek

Ovladače sice jsou již naskladněny, ale během zapojení přijímacího modulu se podařilo tento přepólovat a tím došlo k jeho zničení. Zařízení bylo dnes odvezeno na opravu. Tím se načtení ovadačů do DB a následná disribuce zdrží. Bylo dokončeno tablo pro dům U Hráze 24 se zapojením a systém je plně funkční a připraven pro spuštění. Branka bude uzavřena a režim pro otevírání bran bude finálně nastaven po distribuci ovladačů. Zatím je možné brány na vjezd otevírat čipem.


Dvůr uzavřen

18.03.2018 Jiří Čížek

Dnes byly dle dlouhodobého plánu uzavřeny obě brány A i B do dvora. Protože ale ještě nejsou rozdistribuovány všechny ovladače, plné otevírání bran je možné provést pomocí čipu, který je vy systému registrován. Následovat bude uzvření branky po zprovoznění tabla pro dům U Hráze 24 a při teplejším počasí úklid zeminy po výkpech, dokončení plotu u brány A, položení dlažby pod bránou a proti prorůstání trávy do dráhy brány, úprava koridoru brány B a další drobné terénní úpravy v prostoru bran.


Uzavřená brána

17.03.2018 Jiří Čížek

Dnes byla nakonfgurována a uzavřena brána B. Plné otevírání se provádí čipem z vnější strany a tlačítkem z vnitřní strany. Po dokončené distribuci dálkových ovladačů bude brána překonfigurována na normální pracovní režim, kdy tlačítkem a čipem se bude brána otevírat na vchod a dálkovým ovladačem tlačítkem (B) na vjezd. Brána A bude následovat.


Tablo u branky

14.03.2018 Jiří Čížek

Dnes bylo nainstalováno podružné zvonkové tablo pro dům U Hráze 24. Bylo nutné vyměnit stávající zvonkový systém - domovního vrátného - neboť původní analogový systém numožňoval snadné zapojení podružného tabla. Z nabídek vyhrál digitální audio systém TESLA Stropkov, neboť umoňuje zapojení po BUS dvoudrátu a snadné připojení hlavní a vedlejšího tabla. Systém si hradilo družstvo U Hráze. Instalace bude provedena gratis 21.3.2018


Čipy

06.02.2018 Jiří Čížek

Čipy byly předány předsedům 22.1.2018 a nyní probíhá jejich distribuce v jednotlivých domech. Na dálkové ovladače ještě čekáme. Podle posledních informací by měly být připraveny do konce února k převzetí u výrobní firmy.


Čipy

16.01.2018 Jiří Čížek

Čipy byly doručeny a nyní probíhá jejich nahrávání do PLC systému. Tak budou připraveny pro distribuci na schůzce předsedů 22.1.2018


AVE versus dvůr

11.01.2018 Jiří Čížek

Protože firma AVE svoz odpadu zatím neumí řešit situaci jakou je umístění odpadových kontejnerů více domů na jednom místě za technickou zábranou - bránou - bude uzavřena smlouva se správcem bran v které budou zmíněné všechny domy, kterých se uzavření týká. Tto smlouva pak bude převedena, nebo bude uzavřena nové poté co domy vytvoří právnickou osobu, která bude za všechny vystupovat. Dálkový ovladač pak bude předán AVE.


Smlouva s LBD

21.12.2017 Jiří Čížek

Dnešní den byla podpsána smlouva s LBD Praha 10 ve které nám na 10 roků bezplatně - za údržbu zapůjčuje dvůr. Na schůzce byly přítomni téměř všichni zástupci domů. Chybí jen podpis domu V Olšinách 54 a V Olšinách 60 a Na Hroudě 61.


AVE

18.12.2017 Jiří Čížek

Při řešení otevírání brány pro AVE jsem zjistil zajímavou věc. Od 1.1.2018 přechází AVE na nový software a mají nějakou logickou chybu v tom, že by každý dům, který má kontejner za plotem měl uzavřít novou smlouvu o svozu a otevírání brány. Následně by měl platit za otevírání brány, což je v našem případě logicky nesmysl když popeláři použijí ovladač jen jednou. Nicméně je nutné toto řešit s obchodním oddělením, což se právě děje. Skutečně jsme úřednický kocourkov. Předpokládám uzavření smlouvy o vjezdu s LBD Praha 10 nebo se společností Atthero s.r.o., kdy se bude jednat jen o jednu jedinou smlouvu. V budoucnosti by mělo být převedeno na Sdružení domů.


Instalace čtečky RFID

15.12.2017 Jiří Čížek

U brány (B) byla nainstalována čtečka RFID čipů a odchodové tlačítko. Bylo nutné ještě protáhnout dva nové informační vodiče na které se provedlo připojení.


Dopravní zančení

13.12.2017 Jiří Čížek

Dnes byly namalovány žluté čáry na vjezd - horizonotální dopravní značení - zákaz zastavení. Na jaře příštího roku až budou teploty vyšší bude nutné tyto obnovit rozpouštědlovou barvou s balotinou.
Pokud bude vozidlo parkovat na tomto značení, je možné je nechat odtáhnout respektive nahlásiti policii.


Usazení a betonování rozvaděče

22.11.2017 Jiří Čížek

Dnes bylo provedeno usazení a betonování podružného rozvaděče u brány (A). Spotřeba betonu 75kg, roxory, OSB deska na bednění. Nezámrzná kapalina do betonu pro ochranu před nízkými teplotami.


Informační dopis

16.11.2017 Jiří Čížek

Dnes byl napsán a odeslán dopis majitelům bytových jednotek domu V Olšinách 54 s informaci o uzavření dvora, postojem představenstva jejich domu a aplelací o hlasování pro připojení k ostatním domům. Dopis je k přečtení zde


Schůzka se zástupci domů

15.11.2017 Jiří Čížek

Proběhla schůzka a představiteli domu V Olšinách 54. Argumentací pro nezapojení se do projektu uzavření dvora jsou obavy z uzavření dvora ze strany LBD Prahy 10 a znemožnění možnosti průchodu přes dvůr. Dále je to absence zápisu v katastru nemovitostí věcného břemene pro průchod a umístění poplenice, které by řešilo možné budoucí problémy při prodeji pozemku třetí straně. Jednání je odročeno na dobu po projednání možnosti a zápisu věcného břemene pro průchod a umístění popelnic na ktatastru s LBDE Praha 10.


Ovoz ssuti

14.11.2017 Jiří Čížek

Byla odvezena hromada zbylého betonu z cesty před bránou (B) na sběrný dvůr.
Kontaktována městská policie ohledně možnosti umístění balisety na vjezd pro snazší průjezd popelářů (svozu kom. odpadu).
Kontaktován obor životního prostředí na MČ Praha 10 (pí. Vojáčková) pro naplánování pokácení některých nemocných nebo suchých stromů. Je nutné vypracovat situační nákres, dodat zdůvodnění prořezu, návrhy na nové osázení dřevinami. Stromy které mají metr nad zemí obvod kmenu nad 80cm musí být schváleny MČ Praha 10.


Instalace zanček

11.11.2017 Jiří Čížek

Instalace značek Zákaz zastavení a doplňkové cedulky Pozor vjezd na brány.


Odchodová tlačítka

08.11.2017 Jiří Čížek

Instalace a osazení odchodových tlačítek. Instalováno u brány B. U brány A byla provedena příprava. KOnzultace s firmou pro možnost přeložení tabla domu U Hráze, nadefinována vložka pro branku domu U Hráze


Instalace ochranných klecí přes motory

03.11.2017 Jiří Čížek

Instalace klecí přes motory, vrtání a chemické kotvy. Začištění patek sloupků bran - ořez klínů.


Nacenění přeložení tabla

02.11.2017 Jiří Čížek

Objednána firma pro nacenění přeložení tabla domu U Hráze z domu na branku. Pravděpodobně budou potřebovat přípravu v natažení n-žilového vodiče pro propojení.


Plot

26.10.2017 Jiří Čížek

Dnes byla dokončena stavba plotu. Byly usazeny plotové panely, sloupky byly pokráceny na jejich finální délku a opatřeny plastovými krytkami. Fytické převzetí ještě nebylo realizováno shodne tak kontrola stavu díla.


Stavba plotu

23.10.2017 Jiří Čížek

Dnes byla zahájena stavba plotu uzavírající společně s bránami dvůr. Montážní firma dnešní den bude usazovat a betonovat sloupky a zítra bude montovat panely. Při stavbě bylo nutné na některých místech odstranit živý plot, který překážel v úmístění jak sloupků, tak i panelů. Po dokončení plotu bude možné živý plot znovu zahustit a dále udržovat.


Stavba bran

10.10.2017 Jiří Čížek

I přes lehkou nepřízeň počasí byla dnes zahájena stavba bran. Současně byly protaženy veškeré silové a informační vodiče k branám ve sloupcích a namontována branka. Instalace bran byla dokončena v krátce po 19:00 hodině. Brány jsou již plně funkční se standardně dodávanými ovladači (4ks) brána 2 je naprogramována na otevírání na vjezd a vchod. Dodatečně bude aktivována funkce pro automatické uzavírání bran po průchodu nebo po vjezdu po uplynutí 30sec.


Schůzka zástupců domů

05.10.2017 Jiří Čížek

Od 18.00 hodin proběhla schůzka zástupců domů a LBD Praha 10. Proběhlo seznámení se současnou situací, informace o dalším postupu.Seznámení s www.dvur10.cz. Právní námitky domu U Hráze. Smlouva s LBD Praha 10. Návrh na vytvoření sdružení nebo spolku. Řešení popelnic.


Posun instalace brány

02.10.2017 Jiří Čížek

Instalace bran byla montážní firmou přesunuta na 10.10.2017


Programování systému

14.09.2017 Jiří Čížek

Probíhá HW konfigurace a programování centrální ovládací PLC pro otevírání bran a branky u společnosti SEAPraha dodavatel, kompletního řešení četeček, přijímačů, čipů a dálkových ovladačů. Koordinace pro napojení na databázi www.dvur10.cz.


Frézování panelu a uložení chráničky

05.09.2017 Jiří Čížek

Dokončeno vyfrézování panelu, uložení chráničky a instalace do rozvaděče, zabetonování chráničky v panelové cestě pro přechod silových a informačních kabelů přes cestu k bráně 1.
Vystavění rohu ze ztraceného bednění pro snazší přechod na plot.


Elekteroinstalace

04.09.2017 Jiří Čížek

Dnes byla dokončena elektroinstalace v domě Na Hroudě a provedeno připojení hlavního přívodu do rozvaděče na dvoře. Vodiče byly umístěny do lišt a přivedeny do rozvaděče v domě, kde byly napojeny. Na sokl byla přimontována rozvodnička a připraveny vnitřní přívody. O víkendu neznámý pachatel odstřihl kabely u konce chráničky. Díky instalaci v chráničce bylo možné popotáhnout chybějící délku.


Instalace kabelu tabla

30.08.2017 Jiří Čížek

Byl instalován kabel z domu U Hráze růchodmem skrze 1000mm železobtonvou zeď do rozvaděče společně s datovým kabelem. Vyfrézována drážka a uložena trubka do vjezdového prostoru od brány 1 k podružnému rozvaděči. Obnovena dlažba u sloupků branky. Zahájeny práce na frézování panelu pro uložení trubky u brány 2.


Instalace sloupky

28.08.2017 Jiří Čížek

Byla provedena instalace sloupků pro branky. Rozebrání dlažby chdníku, vyhloubení děr pro patky, usazení sloupků, betonování, uložení trubky pro elektroinstalaci.


Instalace elektrosloupku

28.08.2017 Jiří Čížek

Proběhla instalace elektrosloupku. upravení výkopu protažení chrániček do prostoru elektrosloupku, podbetonování, obsyp s hutněním.


RFID

01.08.2017 Jiří Čížek

Objednán RFID systém pro ovládání bran a vstupní branky. Upřesnění technických požadavků na typy vodičů a napájení. Příprava na konfiguraci systému pro napojení na databázi pro správu a přidělování čipů. Příprava koncpce pro systémovou správu a přístupy jednotlivých předsedů pro přidělování čipů.


Schůzka s technikem tablo U Hráze

26.07.2017 Jiří Čížek

Schůzka na místě s technikem na montáž bran, kontrola stavební připravenosti, upřesnění některých detailů pro přípravu na instalaci.


Tablo u domu U Hráze

25.07.2017 Jiří Čížek

Proběhla komunikace s technikem, který instaloval domovní tablo u domu U Hráze. Instalace podružného tabla do starého analofového systému je komplikovaná a byla doporučena výměna za digitální.


Elektrosloupek

20.07.2017 Jiří Čížek

Byl vyspecifikován a objednán elektro sloupek. Doručení je avizováno na 10 dní.


Chránička k bráně A

18.07.2017 Jiří Čížek

Po provedení výkopu byla uložena a zasypána chránička DN50 mezi domem U Hráze a živým plotem. Uložení chtáničky DN40 pod geotextilii a kačírek u domu Na Hroudě.


Výkopové prácem betonování

13.07.2017 Jiří Čížek

Provedeny výkopové práce, a betonování pilířů pro brány. Častečné uložení chráničky od domu, kde bude napojen hlavní přívod pro rozvaděč ve dvoře. Změna trasy chráničky DN50 k první bráně a příprava pro instalaci podružného rovaděče do kterého bude napojena brána a branka.


Finalizace příprav uzavření dvora

08.06.2017 Jiří Čížek

Finalizace příprav projektu pro uzavření dvora, rozeslání faktur jednotlivývm domům.