Aktuality

Informace ze dvora. Zde nalezente všechny události s využíváním dvora

Selektivní sekání nežádoucích rostlin

23.09.2022

Včera bylo provedeno selektivní vysekáni invazivní rostliny v prostoru dvora.
Jedná se o Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), je to vytrvalá, bujně rostoucí plevelná bylina s velkou konkurenční schopností. Je v české přírodě původním druhem z rodu šťovík a je řazen mezi nejrozšířenější plevele světa. A k jejímu zahubení je nutné pou69vat chemii, bez ní to bohužel nejde a preventivně sekat co nejčastěji aby nevytáhla do květu. (selectivní herbicidy - Optica Trio, Starene, další selektivní herbicidy jsou Bofix, Banvel, Lontrel, Mustang)


Co se to zase na dvoře děje?

18.08.2022

V rámci úprav jsme se posunuli do poslední fáze původně plánovaných úprav. A tím je úprava hromady země na konci dvora, kde bude na svah osázen plazivý keř a na zbytek tráva. Došlo k úpravě sklonu svahu pro nájezd sekačkou. Dále mezi sušáky a prostorem fontány byla zkypřena půda pro vytvoření záhonku, kde budou osázeny suchomilné traviny pro optické oddělení prostoru. Zároveň by zde také měla být umístěna lavička.
Byly opět posekány bodláky a šťovík, vyčištěny některé prostory od náletů, odvezena hromada větví a některé další drobné udržovací práce. V příštím týdnu budou ještě upraveny vchod do průlezky pro zafixování svahu.


Údržba

04.08.2022

Protože si popeláři posteskli, že jim větve brání v průjezdu dvorem, byl proveden ořez některých větví, které byly nakloněny do cesty. Dále byla doplněna voda do fontány (75mm) a zality jedličky a borovice. Protože někteří hlupáci (lidé s nižším IQ) nerozumějí ani piktogramům a opět došlo k rozdělávání ohně ve dvoře, byly dveře domů vybaveny informačním štítkem informující o možnosti podat zprávu o nedodržování řádu dvora.
Pokud k takovému incidentu dojde stačí odeslat ihned odeslat zprávu nebo fotku přes WhatsApp, SMS nebo prostě zavolat na telefon správce č. 608332134. A v případě, že budeme v dosahu zjednáme ihned nápravu.


Sekání trávy, likvidace bodláků a náletů

13.07.2022

Kromě uvedených činností v nadpise byla také doplněna chemie do fontány (chlorové tablety), zde by bylo v budoucnu dobré provést automatické chlorování a doplňování vody. Dále uklizen vchod u brány [A] s likvidací drnů trávy a vyčištěny některé chodníčky k domům. U domu V Olšinách 50 začal s čištěním sám majitel jednoho bytu :-) jemuž děkuji za podnět.
Dále byly posekány - snad - všechny bodláky na pozemku dvora aby nemohlo docházet k jejich dalšímu šíření. Tuto akci bude nutné provést opakovaně než budou zcela zahubeny a vymýceny. Likvidace pořezaných větví a bodláků proběhne po jejich prosušení odvozem do kompostárny.


Doplňková cedule

20.06.2022

Dnes byly ke hlavním informačním cedulím přidány doplňkové cedule, které rozšiřují povědomí o tom co je na dvoře povoleno a co není. Jedná se zejména o grilování, kdy docházelo k častému porušování řádu užívání dvora rozděláváním otevřeného ohně pro grilování, který obtěžoval kouřem v bytových jednotkách okolních domů.
Zkušenost ukázala, že grilování na ohni tak na dvoře bohužel není možné v žádném místě, neboť dvůr funguje tak trochu jako komín, kdy teplý vzduch stoupá kolem domů vzhůru zatímco studený je nasáván středem dvora a tak se kouř dostane vždy k některému z domů.
Pro možnost grilování na elektrice by mohl být zprovozněn systém, kdy dojde k aktivaci zásuvky uhrazením poplatku na vybraný čas.
V neděli bylo provedeno doplnění vody do fontány, zality jedličky a dále bylo vyčištěno čerpadlo.


Nový písek a sekání středové plochy.

17.06.2022

Včera byl přivezen nový písek do dětského pískoviště. Původní byl odstraněn a nasypán pod houpačku a pod kolotoč. 22.6. Byla vyměněna potrhaná síť na pískovišti a upraven systém pro uchycení sítě aby byla manipulace jednodušší.
Dnes byla posekána elektrickou sekačkou středová plocha. Dále byla promazána branka, doplněna voda ve fontáně a doplněny chlorové tablety.
Dále byly vyrobeny cedulky pro návštěvníky dvora ohledně grilování, a chování ve dvoře.


První kompletní sekání dvora

29.04.2022

Dnes byl dvůr poprvé v roce celý posekán.Tráva byla už leckde díky povětrnostním podmínkám přerostlá a tak sekání bylo provedeno za 5 minut 12. Díky poctivému úklidu na jaře sběrem větví a kamenů bylo sekání bezproblémové. Tak je zase možné si užít a posedět v trávě.
Apeluji na majitele psů aby je nepouštěli na středovou plochu. Pokud máte psa nevychovaného a nedokážete si jej přivolat, mějte ho na vodítku. Nerespektování tohoto jednoduchého pravidla bude postoupeno policii k řešení přestupku proti řádu užívání dvora (striktní zákaz vstupu se psem) s předáním příslušné fofodokumentace a kamerového záznamu k řešení.


Výsadba jedlí kavkazských, borovice kleč

25.03.2022

Dnes proběhla výsadba čtyř jedliček a jedné borovice kleče. Tři jedle byly umístěny do prostoru před domem V Olšinách 62, další jedle byla umístěna mezi cesty domu Průběžná 4 a borovice byla umístěna k fontáně.
Zároveň byla dnes provedena očista dlaždic fontány, vychlorování vody ve fontáně, vyčištění čerpadla.


Finální zahradní údržba, vypnuté brány, balisety,...

06.03.2022

V této zprávě jsou shrnuty některé hlavní události posledních dní.
Včera večer 5.3. byla nahlášena nefunkčnost branky a bran. Ta byla dnes v 10 hodin opravena. Chybou byl lidský faktor, konkrétně má chyba kdy při poruše napájení hlavního rozvaděče kam byly brány připojeny, před několika dny jsem hlavní přívodní kabel přepojil na jističe, které někdo vypnul :-(. Již je napraveno a brány jsou napojeny na hlavní přívod, který nelze takto jednoduše ovlivnit.

Ve čtvrtek 3.3. byly u brány >A< nainstalovány balisety, neboť stále a opakovaně docházelo k stání vozidel na tomto místě a ta znemožňovala vjezd svozu odpadu do dvora. Velký svozový vůz se tak nedokázal vytočit. Snad tento krok vyřešil tento opakovaný problém.

Ve dnech 28.2. - 1.3. Probíhaly finální úklidové zahradní práce. Byly odvezeny různé objemné věci ze dvora včetně odložené lednice, keře byly ostříhány, ze zahrádek před domy byly vyhrabány listy a jiný bio odpad. Vše bylo ve dvou objemových kontejnerech ze dvora odvezeno.

Výhledově tedy zbývá hromada v zdaní části dvora, hromada mezi tisy a cestou, odfrézování pařezů a vyčistit fontánu před zahájením sezóny.

Dejte pozor u brány B. Někdo opakovaně odhazuje lahve od alkoholu a na místě se nacházeji střepy.


Zahradní práce údržba zahrádek

20.02.2022

Dnes proběhla první fáze úpravy zahrádek. Začalo se se zahrádkou v ohybu mezi domy V Olšinách 62 a Průběžná 2. Dále se pokračovalo s prořezem výhonů v zahrádce u krokusové loučky. Doklizení a dohrabání na některých dalších místech.
Se zahrádkami a tvarováním keřů se bude pokračovat v březnovém termínu. Stejně jako s vyfrézováním pařezů aby bylo možné snadno sekat trávu.
Jako další bude úprava hromady v zadní části dvora v ohybu.