Aktuality

Úprava akuality

Obrázky

Informace ze dvora. Zde nalezente všechny události s využíváním dvora

Doplnění vody ve fontáně, vyčištění a aplikace chlorových tablet

09.09.2021

Ve fontáně byly spotřebovány bazénové tablety a protože tím voda ve fontáně nebyla chemicky ošetřena, řasy na sebe nedaly dlouho čekat.
Dnes bylo provedeno mechanické očištění kamínkových dlaždic, které začaly klouzat a byly tak nebezpečné. Zároveň byly doplněny chlorové tablety a pro rychlý nástup aplikováno Savo. Dále byl kompletně vyčištěn filtr a násos čerpadla a nakonec doplněna voda na 1/2 svého běžného objemu o 0,509m3 vody.


Celkové sekání trávy

11.08.2021

Dnes byly posekány všechny travnaté plochy dvora a připravena k odvozu posekaná tráva. Se zahradní firmou bylo dohodnuto že budou prováděny některá začištění hůře dostupných míst křovinořezem případně sekačkou (např. kolem ohrádek popelnic). Ořezané větve ze stromů a keřů budou hromadně odvezeny z celého dvora pravděpodobně v průběhu září.
Zahradní firma se ptá co se budělat s těmi zarostlými chodníčky, které jsou ve vlastnictví domů. Na toto by bylo dobré de domluvit, zda se má provést jejich ošetření a vyčištění či si to každý dům udělá sám.
Ve dvoře se objevil nový bydlící.


Ostříhání živého plotu

11.07.2021

Dnes byl ostříhán živý plot před domem U Hráze 24. Jeho kvalita je nevalná a bylo by dobré jej kompletně revitalizovat s posunutím od kovového plotu aby bylo možné bezproblémově mezi jím a plotem procházet a provádět tak údržbu. Současný plot je již prorostlý cizorodými rostlinami, které původní téměř zadusily.
Po ostříhání byl uklizen chodník, a ostříhané výhonky byly ponechány vedle plotu a jejich úklid bude proveden později.
Navržený postup: Odkopání a přesun zeminy (jsou zde nesmyslné kopečky), osazení obrubníku pro oddělení zeminy minimální hloubka 15cm proti prorůstání, pokládka geotextilie, zasypání pochozí části štěrkem. osazení obrubníku (plastový) na druhé straně plotu, výsadba nových rostlin, zajištění závlahy pod smrk z okapu!


Posekání rekreační části dvora

30.06.2021

Dnes bylo provedeno posekání celé středové - rekreační části dvora. Ostatní plochy budou posekány až po termínu 11.7. do kdy jsou zahradníci na dovolené. Plocha pod hromadami země se začíná pomalu zelenat, ale pokud je více dešťů je ještě měkká a země se lepí na boty. Z důvodu bezpečnosti byly vypnuty zásuvky na sloupku světla. Navrhnu možnost zapnout zásuvky přes SMS zprávu nebo jiným způsobem. Bude provedena fixace laviček proti svévolnému přemisťování. Zároveň byla zkontrolována voda ve fontáně a díky dešťům je jí stále dost a hladina chloru je korektní.


Dokončovací zahradní práce II.

17.06.2021

Dnes byl zdolán zbytek betonového soklu po umpire, místo bylo zavezeno zeminou. Byla odvezena veškerá suť, kameny a dlaždice uskladněné na místě sušáků.
Byly odfrézovány zbylé pařezy (11 kousků) aby bylo možné bezproblémově sekat trávu na pozemku.
Protože nová tráva v těchto vedrech bez neustálého zavlažování nemá šanci vzejít, bylo přerušeno zalévání a necháme to na přírodě, kdy jí jen trochu pomůžeme pokud by nepršelo opravdu dlouho. Zalévání večer není bohužel dostatečné. Krycí textilii necháme položenou z důvodu ochrany semínek proti holubům.


Dokončovací zemní práce u fontány

10.06.2021

Dnes byla konečně upravena plocha po hromadě země u fontány. Byly prohrabány a odstraněny velké kameny a lehce zkypřená zemina byla oseta travním semenem. Teď už jen musíme párkrát zalít a počkat až se zas zazelená. Dále byly zlikvidovány oba kompostéry u popelnic domu Na Hroudě. Bylo vyčištěno čerpadlo fontány.
Dále byla opravena betonová patka posledního světýlka tak po vytvrdnutí bude osazeno a zapojeno.
V dalším kroku zlikvidujeme ten betonový sokl po umpire, který jsme se marně snažili vybourat. Vyfrézujeme pařezy, odvezeme ssuť z prostoru sušáků cca do 14 dní.
Protože se ukázalo, že místní holubi nemají žádnou disciplínu a vesele nám žerou trabní semínko, bude provedeno opětovné osetí a zakrytí plochy bílou netanou textilií, která umožní snadnější vzrůst a pro udržování lepšího klimatu bez vysychání.


Osvětlení

03.06.2021

Byla dokončena instalace osvětlovacích sloupků u mlatové cesty. Sloupky se zapínají po setmění a zhasínají po svítání. Celková spotřeba všech světýlek je 24W. Poslední světýlko pod kaštanem ještě není funkční a bude před jeho zapojením nutné opravit betonovou patku.
Ohledně úprav ještě zbývá instalovat dlažbu pod piknikový stůl, úprava a zatravnění středové plochy po hromadě zeminy (úterý 8.6.) s přípravou pro záhon, úprava 2 hromad zeminy, a další drobné činnosti.


Dokončení porvchu maltové cesty

21.05.2021

Dnes byla finálně dokončena obrusná vrstva maltové cesty. Zároveň byla vyčištěna zadní cesta k bráně B. Ta zatím končí před šikmou vyšlapanou pěšinou pod sušáky. Bude předloženo později po dokončení všech úprav k schválení aby se cesta protáhla až k panelové cestě.
Pro úplné dokončení bude ještě dosypána země k maltové cestě se zasetím trávy, dále budou usazeny lavičky a namontovány světla. Tím bude tato část rekonstrukce finálně dokončena. Věřím, že cesta přinese radost většině obyvatel kolem dvora.
Současně se zahradní úpravou divokého záhonku na místě bývalé hromady u fontány a záhonku za lavičkou u kaštanu bude vysazen nový stromeček do místa odbočení cesty.


Finalizace mlatové cesty

11.05.2021

Dnes v úterý 11.5. byla dokončena první a část druhé vrstvy maltové cesty. Zároveň byly protaženy vodiče na osvětelní a upravena část příkopů a břehů byly již upravena. Zároveň byla předeponována hromada zeminy na její nové místo, kde bude ještě upravena do malého kopečku s pozvolným náběhem v části za dětským hřištěm. Zde bude také usazen průlezka. Zároveň byla připravena ke srovnání hromada zeminy blíž brány A.
Další pokračování a finální dokončení mělo proběhnout v pátek 14.5.2021, které se ale díky nepřízni počasí nekonalo. Proto by termín položení finální vrstvy odložen na dobu, kdy bude možné pokračovat.
Prostor, kde byl původně plánován kopeček a průlezkou byl srovnán a nyní se čeká na proschnutí zeminy pro pokračování v přípravě záhonku.
Zároveň byla natažena elektrika k osvětlení cesty a zapojeny a zality propojovací krabice. Dále byly vybudovány betonové patky pro světýlka do kterých se chemickou kotvou umístí závitové tyče.
Dokočení mlatové cesty bude provedeno v novém termínu v pátek 21.5.2021. Následně budou nainstalovány světýlka kolem cesty. V dalším kroku přijde na řadu rekultivace hromad vytěžené zeminy.


Úpravy středové části dvora

05.05.2021

2021-04-19 V těchto dnech probíhá úprava středové části dvora. Jedná se o vybudování mlatové cesty spojující obě panelové cesty s odbočkou ke kaštanu. Zde budou umístěny lavičky pro posezení. Dále pak úplná likvidace hromady a vytvoření záhonku s trvalkami a lavičkou. Zem bude přemístěna za dětské hřiště, kde vznikne umělý kopeček s plochou na vrchu a po jeho zhutnění bude využit pro další herní prvky. Po úpravách cest je plánováno vysázení dalších dvou stromků.
Cesta bude lemovaná ocelovými pláty 20mm nad úrovní trávníku. Životnost pásů je cca 50 let. Cesta se dá jednoduše opravovat zásypem a následným zhutněním. Úpravy by měly být dokončené do konce 05/2021. Zároveň bude proveden centrální úklid s odvezením hromádek cihel, kamenů, ssuti a hromádek listí.

6.5.2021 Byly svařeny obrubníky budoucí mlatové cesty a ze dvora vysbírána většina bludných kamenů, cihel, obrubníků a dalších stavebních zapomenutých věcí.