Aktuality

Úprava akuality

Obrázky

Informace ze dvora. Zde nalezente všechny události s využíváním dvora

Dokončovací zahradní práce II.

17.06.2021

Dnes byl zdolán zbytek betonového soklu po umpire, místo bylo zavezeno zeminou. Byla odvezena veškerá suť, kameny a dlaždice uskladněné na místě sušáků.
Byly odfrézovány zbylé pařezy (11 kousků) aby bylo možné bezproblémově sekat trávu na pozemku.
Protože nová tráva v těchto vedrech bez neustálého zavlažování nemá šanci vzejít, bylo přerušeno zalévání a necháme to na přírodě, kdy jí jen trochu pomůžeme pokud by nepršelo opravdu dlouho. Zalévání večer není bohužel dostatečné. Krycí textilii necháme položenou z důvodu ochrany semínek proti holubům.


Dokončovací zemní práce u fontány

10.06.2021

Dnes byla konečně upravena plocha po hromadě země u fontány. Byly prohrabány a odstraněny velké kameny a lehce zkypřená zemina byla oseta travním semenem. Teď už jen musíme párkrát zalít a počkat až se zas zazelená. Dále byly zlikvidovány oba kompostéry u popelnic domu Na Hroudě. Bylo vyčištěno čerpadlo fontány.
Dále byla opravena betonová patka posledního světýlka tak po vytvrdnutí bude osazeno a zapojeno.
V dalším kroku zlikvidujeme ten betonový sokl po umpire, který jsme se marně snažili vybourat. Vyfrézujeme pařezy, odvezeme ssuť z prostoru sušáků cca do 14 dní.
Protože se ukázalo, že místní holubi nemají žádnou disciplínu a vesele nám žerou trabní semínko, bude provedeno opětovné osetí a zakrytí plochy bílou netanou textilií, která umožní snadnější vzrůst a pro udržování lepšího klimatu bez vysychání.


Osvětlení

03.06.2021

Byla dokončena instalace osvětlovacích sloupků u mlatové cesty. Sloupky se zapínají po setmění a zhasínají po svítání. Celková spotřeba všech světýlek je 24W. Poslední světýlko pod kaštanem ještě není funkční a bude před jeho zapojením nutné opravit betonovou patku.
Ohledně úprav ještě zbývá instalovat dlažbu pod piknikový stůl, úprava a zatravnění středové plochy po hromadě zeminy (úterý 8.6.) s přípravou pro záhon, úprava 2 hromad zeminy, a další drobné činnosti.


Dokončení porvchu maltové cesty

21.05.2021

Dnes byla finálně dokončena obrusná vrstva maltové cesty. Zároveň byla vyčištěna zadní cesta k bráně B. Ta zatím končí před šikmou vyšlapanou pěšinou pod sušáky. Bude předloženo později po dokončení všech úprav k schválení aby se cesta protáhla až k panelové cestě.
Pro úplné dokončení bude ještě dosypána země k maltové cestě se zasetím trávy, dále budou usazeny lavičky a namontovány světla. Tím bude tato část rekonstrukce finálně dokončena. Věřím, že cesta přinese radost většině obyvatel kolem dvora.
Současně se zahradní úpravou divokého záhonku na místě bývalé hromady u fontány a záhonku za lavičkou u kaštanu bude vysazen nový stromeček do místa odbočení cesty.


Finalizace mlatové cesty

11.05.2021

Dnes v úterý 11.5. byla dokončena první a část druhé vrstvy maltové cesty. Zároveň byly protaženy vodiče na osvětelní a upravena část příkopů a břehů byly již upravena. Zároveň byla předeponována hromada zeminy na její nové místo, kde bude ještě upravena do malého kopečku s pozvolným náběhem v části za dětským hřištěm. Zde bude také usazen průlezka. Zároveň byla připravena ke srovnání hromada zeminy blíž brány A.
Další pokračování a finální dokončení mělo proběhnout v pátek 14.5.2021, které se ale díky nepřízni počasí nekonalo. Proto by termín položení finální vrstvy odložen na dobu, kdy bude možné pokračovat.
Prostor, kde byl původně plánován kopeček a průlezkou byl srovnán a nyní se čeká na proschnutí zeminy pro pokračování v přípravě záhonku.
Zároveň byla natažena elektrika k osvětlení cesty a zapojeny a zality propojovací krabice. Dále byly vybudovány betonové patky pro světýlka do kterých se chemickou kotvou umístí závitové tyče.
Dokočení mlatové cesty bude provedeno v novém termínu v pátek 21.5.2021. Následně budou nainstalovány světýlka kolem cesty. V dalším kroku přijde na řadu rekultivace hromad vytěžené zeminy.


Úpravy středové části dvora

05.05.2021

2021-04-19 V těchto dnech probíhá úprava středové části dvora. Jedná se o vybudování mlatové cesty spojující obě panelové cesty s odbočkou ke kaštanu. Zde budou umístěny lavičky pro posezení. Dále pak úplná likvidace hromady a vytvoření záhonku s trvalkami a lavičkou. Zem bude přemístěna za dětské hřiště, kde vznikne umělý kopeček s plochou na vrchu a po jeho zhutnění bude využit pro další herní prvky. Po úpravách cest je plánováno vysázení dalších dvou stromků.
Cesta bude lemovaná ocelovými pláty 20mm nad úrovní trávníku. Životnost pásů je cca 50 let. Cesta se dá jednoduše opravovat zásypem a následným zhutněním. Úpravy by měly být dokončené do konce 05/2021. Zároveň bude proveden centrální úklid s odvezením hromádek cihel, kamenů, ssuti a hromádek listí.

6.5.2021 Byly svařeny obrubníky budoucí mlatové cesty a ze dvora vysbírána většina bludných kamenů, cihel, obrubníků a dalších stavebních zapomenutých věcí.


Porucha RFID čtečky

03.05.2021

Prvaděpodobně v neděli přestala fungovat RFID čtečka u brány A k otevírání branky. Přístroj byl demontován a objednán nový. Výměna by měla proběhnout 4.5. v odpoledních hodinách. Do té doby je pro vchod nutné používat bránu B nebo hlavní vchody do domů z ulice. Čtečka je zařízení, které se nedá opravovat a proto je nutné ji vyměnit kus za kus. Jen pro informaci, náš model je R4-H&EM pro čipy 125kHz.
Čtečka byla opravena 5.5.2021 výměnou za novou.


Co se to ve dvoře děje?

13.04.2021

V těchto chvílích se buduje mlatová cesta spojující protilehlé panelové cesty s odbočkou ke kaštanu. Tato cesta by měla umožnit snadnější pohyb i starším osobám k lavičkám, které budou umístěny v její blízkosti.
Zároveň se upravuje umělý kopec, který odděluje prostranství s fontánou od prostoru pro sušení prádla. Tato hromada bude upravena a vybavena s prolézačkou pro děti, zatravněním svahů a zpevněním.


Odtah vozidla ze dvora

19.03.2021

Z důvodu neoprávněného opakovaného stání ve dvoře nad povolený limit, bez reakcí na výzvy a upozornění, bylo přistoupeno k odtahu vozidla na náklady majitele. Byl nafocen a zdokumentován současný stav vozidla aby se předešlo případným obviněním poškození laku atp. a vozidlo bylo přemístěno mimo prostor dvora. Následně byla majiteli zsalána SMS zpráva. Ve vlastním zájmu si zkontrolujte vaše kontaktní údaje na smlouvě k ovladači případně je aktualizujte.


Předjarní úpravy

02.03.2021

Dnes byly provedeny zahradní práce spočívající v pokácení jedné suché břízky, starého ovocňáku a jedna část trojkmene vedoucí nad popelnicemi. Dále byl pokácen uschlý bez. Ve čtvrtek by měly být zkráceny větve stromu, který se opírá o fasádu domu U Hráze 24, prořez živého plotu na 4 očka pro celkové zmlazení porostu, a nějaké další drobné zahradní údržbové práce na zeleni dvora. Na místo budou vysazeny nové stromky. Veškrá drobná dřevní hmota bude podrcena a ponechána pod stromy.