Aktuality

Informace ze dvora. Zde nalezente všechny události s využíváním dvora

Záchrana smrku

19.01.2023

Dle dnešní zprávy zahradníka je stav smrku u domu Na Hroudě špatný z důvodu napadení mšicí smrkovou. Ta mu bere energii a proto má přírůstky minimální a jeho stav je takový jaký je. Ohledně odklonu se smrk snaží získat odstup od domu a svojí špičkou již vyrovnává své těžiště.
Po konzultaci s životním prostředím Praha 10 s p. Zlatohlávkem nejsou v dohledné době naplánované žádné postřiky jehličnanů proti mšicím. Pro jeho záchranu bude tedy nutné provést postřik vlastními silami. Až strom zase nabere sílu bude proveden zarovnávací střih větví, které cloní cestu a provedeno vyřezání suchých větví uvnitř stromu.
Jedná se o smrk pichlavý Picea pungens, který je napaden mšicí smrkovou. Kontrolovat na jaře na větvičkách výskyt mšice, nebude-li, není postřik potřeba. Vyskytne li se podezření, že je, bude lépe ho provést.
Shrnuto v tomto článku: https://www.dvur10.cz/download/files/Priloha_TZ_stanovisko_msice_smrkova.pdf Na konci článku jsou vypsané přípravky na ochranu.


Úprava dětské průlezky

09.01.2023

V pátek byla zahájena práce na úpravě dětské průlezky a přilehlého terénu v zadní části dvora.
Trubka byla zakončena platovou deskou s otvorem a zakotvena k trubce. Dále byly připraveny svahové zábrany a prostor vlezu a výlezu. Pro hlavní konstrukci byla použita pozinkovaná trubka 5/4 se zakotvením do země na kterou byly přichyceny příčníky. Na ty jsou přichyceny plotové plaňky. Materiál desek je plat pro dětská hřiště, plotovky jsou akátové. Na zemi bude geotextilie s vrstvou písku. Povrch bude dosypán zeminou, zhutněn a následně bude zatravněn. Po tuto dobu nebude možné na hřeben vstupovat.
Dále byl zdokumentován a odeslán k posouzení stav smrku, který již druhým rokem usychá a naklání se nad cestu.
A jako poslední byly odeslány rozměry záhonu pro osázení stepními travinami.


Výpadek elektriky bran

08.12.2022

08:40 Dnes od rána evidujeme výpadek elektriky v napájení systému bran a branky. Popelářům jsme otevřeli manuálně a brány nechali otevřené do okamžiku než bude detekována a opravena závada.
18:20 identifikována závada v řídícím modulu brány B
19:20 demontována elektronika, identifikace závady, oprava
20:30 Provoz plně obnoven

A co se vlastně stalo:na spodní stranu desky v místě konektoru na přívod 230V se dostal malý slimák, který spojil fázi s nulou a tím si způsobil jakousi anihilaci. Zbytky jeho těla vytvořily vodivý substrát na bázi uhlíku, který se napařil mezi kontakty plošného spoje a tím docházelo při každém dalším spojeni vyzkratování z důvodu nízké impedance. Opravou bylo mechanické odstranění zbytku uhlíkové vrstvy a důkladné očištění.

Video zkratu při připojení 230V, značně zpomaleno.Selektivní sekání nežádoucích rostlin

23.09.2022

Včera bylo provedeno selektivní vysekáni invazivní rostliny v prostoru dvora.
Jedná se o Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), je to vytrvalá, bujně rostoucí plevelná bylina s velkou konkurenční schopností. Je v české přírodě původním druhem z rodu šťovík a je řazen mezi nejrozšířenější plevele světa. A k jejímu zahubení je nutné pou69vat chemii, bez ní to bohužel nejde a preventivně sekat co nejčastěji aby nevytáhla do květu. (selectivní herbicidy - Optica Trio, Starene, další selektivní herbicidy jsou Bofix, Banvel, Lontrel, Mustang)


Co se to zase na dvoře děje?

18.08.2022

V rámci úprav jsme se posunuli do poslední fáze původně plánovaných úprav. A tím je úprava hromady země na konci dvora, kde bude na svah osázen plazivý keř a na zbytek tráva. Došlo k úpravě sklonu svahu pro nájezd sekačkou. Dále mezi sušáky a prostorem fontány byla zkypřena půda pro vytvoření záhonku, kde budou osázeny suchomilné traviny pro optické oddělení prostoru. Zároveň by zde také měla být umístěna lavička.
Byly opět posekány bodláky a šťovík, vyčištěny některé prostory od náletů, odvezena hromada větví a některé další drobné udržovací práce. V příštím týdnu budou ještě upraveny vchod do průlezky pro zafixování svahu.


Údržba

04.08.2022

Protože si popeláři posteskli, že jim větve brání v průjezdu dvorem, byl proveden ořez některých větví, které byly nakloněny do cesty. Dále byla doplněna voda do fontány (75mm) a zality jedličky a borovice. Protože někteří hlupáci (lidé s nižším IQ) nerozumějí ani piktogramům a opět došlo k rozdělávání ohně ve dvoře, byly dveře domů vybaveny informačním štítkem informující o možnosti podat zprávu o nedodržování řádu dvora.
Pokud k takovému incidentu dojde stačí odeslat ihned odeslat zprávu nebo fotku přes WhatsApp, SMS nebo prostě zavolat na telefon správce č. 608332134. A v případě, že budeme v dosahu zjednáme ihned nápravu.


Sekání trávy, likvidace bodláků a náletů

13.07.2022

Kromě uvedených činností v nadpise byla také doplněna chemie do fontány (chlorové tablety), zde by bylo v budoucnu dobré provést automatické chlorování a doplňování vody. Dále uklizen vchod u brány [A] s likvidací drnů trávy a vyčištěny některé chodníčky k domům. U domu V Olšinách 50 začal s čištěním sám majitel jednoho bytu :-) jemuž děkuji za podnět.
Dále byly posekány - snad - všechny bodláky na pozemku dvora aby nemohlo docházet k jejich dalšímu šíření. Tuto akci bude nutné provést opakovaně než budou zcela zahubeny a vymýceny. Likvidace pořezaných větví a bodláků proběhne po jejich prosušení odvozem do kompostárny.


Doplňková cedule

20.06.2022

Dnes byly ke hlavním informačním cedulím přidány doplňkové cedule, které rozšiřují povědomí o tom co je na dvoře povoleno a co není. Jedná se zejména o grilování, kdy docházelo k častému porušování řádu užívání dvora rozděláváním otevřeného ohně pro grilování, který obtěžoval kouřem v bytových jednotkách okolních domů.
Zkušenost ukázala, že grilování na ohni tak na dvoře bohužel není možné v žádném místě, neboť dvůr funguje tak trochu jako komín, kdy teplý vzduch stoupá kolem domů vzhůru zatímco studený je nasáván středem dvora a tak se kouř dostane vždy k některému z domů.
Pro možnost grilování na elektrice by mohl být zprovozněn systém, kdy dojde k aktivaci zásuvky uhrazením poplatku na vybraný čas.
V neděli bylo provedeno doplnění vody do fontány, zality jedličky a dále bylo vyčištěno čerpadlo.


Nový písek a sekání středové plochy.

17.06.2022

Včera byl přivezen nový písek do dětského pískoviště. Původní byl odstraněn a nasypán pod houpačku a pod kolotoč. 22.6. Byla vyměněna potrhaná síť na pískovišti a upraven systém pro uchycení sítě aby byla manipulace jednodušší.
Dnes byla posekána elektrickou sekačkou středová plocha. Dále byla promazána branka, doplněna voda ve fontáně a doplněny chlorové tablety.
Dále byly vyrobeny cedulky pro návštěvníky dvora ohledně grilování, a chování ve dvoře.


První kompletní sekání dvora

29.04.2022

Dnes byl dvůr poprvé v roce celý posekán.Tráva byla už leckde díky povětrnostním podmínkám přerostlá a tak sekání bylo provedeno za 5 minut 12. Díky poctivému úklidu na jaře sběrem větví a kamenů bylo sekání bezproblémové. Tak je zase možné si užít a posedět v trávě.
Apeluji na majitele psů aby je nepouštěli na středovou plochu. Pokud máte psa nevychovaného a nedokážete si jej přivolat, mějte ho na vodítku. Nerespektování tohoto jednoduchého pravidla bude postoupeno policii k řešení přestupku proti řádu užívání dvora (striktní zákaz vstupu se psem) s předáním příslušné fofodokumentace a kamerového záznamu k řešení.