Seznam ohlášených stání

Žádné stání není ohlášeno.

Ohlášení stání nad časový limit

Snažíme se udržovat dvůr bez stojících aut. V případě, že potřebujete ve dvoře stát z legitimních důvodů nad povolenou dobu, proveďte ohlášení této události.
Důvody pro delší stání jsou např. stěhování (stání stěhovacího vozu), převoz a zajištění invalidní nebo osoby s pohybovým handicapem.
Důvodem pro delší stání není rekonstrukce bytové jednotky!!!
Pro každý den je nutné vytvořit samostatný záznam hlášení. Povolení a vjezd do dvora není právně vymahatelné, jedná se o soukromý pozemek!
Při stání ve dvoře nesmíte bránit průjezdu ostatních vozidel.

načti poslední použitý ovladač
Když svým ovladačem otevřete bránu, je možné načíst číslo naposledy použitého ovladače.
Pokud potřebujete stát ve dvoře více dní, je nutné pro každý den vytvořit nový záznam Hlášení.
Napište z jakého důvodu požadujete delší parkování. Jaký vůz bude zde stát.
Obrázek stěhování