Provozní fond dvora

Platby za údžbu a správu dvora v roce 2024 (roční částky)Částka
Spotřeba el. energie brány, fontána1 600 Kč
Zpracování účetnictví za rok 20211 900 Kč
Svoz opadu AVE, otevírání bran1 950 Kč
Sekání a odvoz trávy na celém pozemku85 000 Kč
Mechanická údržba bran, správa PLC systému (čipy, ovladače), hosting www stránek dvur10.cz (2100x12)25 200 Kč
Internet komunikační připojení systému bran 480x125 760 Kč
Provoz fontány, vodné, desinfekce1 900 Kč
CELKEM123 310 Kč
Platby za rozvoj a úpravy dvora v roce 2024 Částka
Zahradní úpravy, udržba zeleně, výsadba trávy, odvoz dřevního materiálu30 000 Kč
Rekultivace první 1/3 středové plochy zahrady15 000 Kč
Stavba spojovacího chodníčku z cesty k bráně B40 000 Kč
Úprava dětského hřiště, dopadová plocha, písek15 000 Kč
CELKEM100 000 Kč

Rozpočet příspěvků na SVJ / BD

SVJ / družstvo Jednotek Částka/rok Platba perioda Částka / období
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 50 22 15 840 Kč ročně 15 840 Kč
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 52 18 12 960 Kč ročně 12 960 Kč
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 54 18 12 960 Kč 1/2 ročně 6 480 Kč
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 1125/56 18 12 960 Kč ročně 12 960 Kč
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 58 18 12 960 Kč ročně 12 960 Kč
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 60 18 12 960 Kč 1/2 ročně 6 480 Kč
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 62 18 12 960 Kč ročně 12 960 Kč
Společenství vlastníků jednotek Průběžná 2 27 19 440 Kč ročně 19 440 Kč
Společenství vlastníků jednotek Průběžná 4 27 19 440 Kč ročně 19 440 Kč
Společenství vlastníků jednotek Na Hroudě 61 29 20 880 Kč 1/4 letně 5 220 Kč
Společenství vlastníků Na Hroudě 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, Praha 10 82 59 040 Kč 1/2 ročně 29 520 Kč
Bytové družstvo U hráze 248/24 24 17 280 Kč ročně 17 280 Kč
Celkem tedy 319 263 327 Kč
Přenos z minulého roku 33 647 Kč
Náklady celkem - 223 310 Kč
Bilance na konci roku 73 664 Kč
Měsíčně / jednotka Údržba Rozvoj Rezerva
Rozpis schválené částky 60 Kč 32 Kč 26 Kč 19 Kč
Pokud je v součtu částka větší, je dotována z minulého období.

Vklad do fondu na údržbu dvora se provádí podle nastaveného období na základě výpočtového listu. Výpočtový list otevřete kliknutím na příslušné tlačítko . Proveďte platbu/y v aktuálním období a Výpočtový list předejte své správcovské firmě jako podklad pro zaúčtování. Protože spolek je právní subjekt podobný jako SVJ, vydává pro platby předpisy podobně jako SVJ svým bytovým jednotkám. Frekvenci plateb si po přihlášení můžete sami nastavit na stránce s přehledem a vytisknout tak nový výpočtový list.