Provozní fond dvora

Platby za údžbu a správu dvora v roce 2021 (roční částky)Částka
Spotřeba el. energie brány1 150 Kč
Zpracování účetnictví za rok 20201 500 Kč
Svoz opadu AVE, otevírání bran1 854 Kč
Sekání a odvoz trávy na celém pozemku70 000 Kč
Údržba bran, správa docházkového systému, správa www stránek www.dvur10.cz 1800x1221 600 Kč
Internet připojení systému 480x125 760 Kč
Provoz fontány, voda, elektro, desinfekce1 900 Kč
CELKEM103 764 Kč
Platby za rozvoj a úpravy dvora v roce 2021 Částka
Stavba chodníčku ve středové ploše95 000 Kč
Stavba spojovacího chodníčku z cesty k bráně B55 000 Kč
Zahradní úpravy, záhonek, traviny, průlezka v hromadě, úprava hromady země25 000 Kč
Zahrandní práce, prořezání suchých větví, prořezání žibvého plotu, odvoz25 000 Kč
Úprava plotu, u brány B, instalalce kamery na bránu B15 000 Kč
Sloupkové osvětlení65 000 Kč
CELKEM280 000 Kč

Rozpočet příspěvků na SVJ / BD

SVJ / družstvo Jednotek Údržba/rok Rozvoj/rok Rezerva/rok Platba perioda
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 50 22 7 112 Kč 19 190 Kč 0 Kč ročně
(18 480 Kč)
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 52 18 5 819 Kč 15 701 Kč 0 Kč ročně
(15 120 Kč)
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 54 18 5 819 Kč 15 701 Kč 0 Kč 1/2 ročně
(7 560 Kč)
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 1125/56 18 5 819 Kč 15 701 Kč 0 Kč ročně
(15 120 Kč)
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 58 18 5 819 Kč 15 701 Kč 0 Kč ročně
(15 120 Kč)
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 60 18 5 819 Kč 15 701 Kč 0 Kč 1/2 ročně
(7 560 Kč)
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 62 18 5 819 Kč 15 701 Kč 0 Kč ročně
(15 120 Kč)
Společenství vlastníků jednotek Průběžná 2 27 8 728 Kč 23 551 Kč 0 Kč ročně
(22 680 Kč)
Společenství vlastníků jednotek Průběžná 4 27 8 728 Kč 23 551 Kč 0 Kč ročně
(22 680 Kč)
Společenství vlastníků jednotek Na Hroudě 61 29 9 374 Kč 25 296 Kč 0 Kč 1/4 letně
(6 090 Kč)
Společenství Na Hroudě 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 84 27 153 Kč 73 271 Kč 0 Kč 1/2 ročně
(35 280 Kč)
Bytové družstvo U hráze 248/24 24 7 758 Kč 20 935 Kč 0 Kč ročně
(20 160 Kč)
Celkem tedy 321 365 709 Kč
Přenos z minulého roku 96 069 Kč
Náklady celkem - 383 764 Kč
Bilance na konci roku 78 014 Kč
Měsíčně / jednotka Údržba Rozvoj Rezerva
Rozpis schválené částky 70 Kč 27 Kč 43 Kč 20 Kč

Vklad do fondu na údržbu dvora se provádí podle nastaveného období na základě výpočtového listu. Výpočtový list otevřete kliknutím na příslušné tlačítko . Proveďte platbu/y v aktuálním období a Výpočtový list předejte své správcovské firmě jako podklad pro zaúčtování. Protože spolek je právní subjekt podobný jako SVJ, vydává pro platby předpisy podobně jako SVJ svým bytovým jednotkám. Frekvenci plateb si po přihlášení můžete sami nastavit na stránce s přehledem a vytisknout tak nový výpočtový list.