Detailní statistiky

Souhrnné provozní statistiky za rok 2018
Spotřeba el. energie (3,5Kč/1kWh): 293,90 kWh ( 1 025,50 Kč )
Počet vchodů branka:30
Počet vchodů brána B:5
Počet vjezdů (A):43
Počet vjezdů (B):7
Detailní statistiky