Vjezd do dvora

Vjezd do dvora je upraven podmínkami smlouvy mezi majitelem pozemku a osobou, která získá dálkové ovládání pro otevírání bran. Tato pravidla jsou závazná pro všechny subjekty vjíždějící do dvora.

Jak získat ovladač bran

Dálkový ovladač je možné získat po podepsání smlouvy o vjezdu do dvora a zakoupením ovladače v hodnotě 980,- Kč včetně DPH.

Rychlý výtah z Řádu pro vjezd a pobyt ve dvoře

 • Do prostoru dvora je možné vjíždět a vyjíždět oběma branami. Provoz je obousměrnný.
 • K vjezdu do vnitrobloku, k pohybu po vnitrobloku a k výjezdu z vnitrobloku lze užívat pouze hlavní betonovou cestu, a jen ve směru, odpovídajícím směru jízdy vozidla od vjezdu do vnitrobloku k výjezdu z vnitrobloku.
 • Brána se po opuštění vjezdu automaticky uzavírá po uplynutí 15sec.
 • Nikdo nesmí ve vnitrobloku vozidlo umývat a čistit ani provádět jeho opravy, úpravy a údržbu.
 • Místa ke stání nejsou vyznačena, při stání je nutné umožnit průjezd dalších vozidel
 • Pobyt ve dvoře je limitován na 30 minut od vjezdu v kteroukoliv noční nebo denní hodinu. Po dobu stání ve dvoře je povinnost nechat svítit obrysová (parkovací) světla.
 • Při nedovoleném stání může být vozidlo na Vaše náklady odtaženo
Řád vjíždění Potvrzení o převzetí ovladače

Objednávka vjezdového ovladače

O dálkový ovladač na vjezd do dvora může požádat majitel bytové jednotky. Vyberte dům a uveďte číslo bytové jednotky podle katastru nemovitostí. Cena dálkového ovladače je 980,- Kč (včetně DPH).
Pokud požadujete více ovladačů, vyplňte žádost pro každý ovladač zvlášť. Pokud není ovladač skladem, jeho výroba trvá cca 1 měsíc.

Nefunkční ovladač, výměna baterie

V případě, že Vám přestal fungovat ovladač, zkontrolujte, zda se při stisknutí tlačítka jasně rozsvítí na 1sec červené světýlko. Pokud ne, je čas na výměnu baterie (CR2032). Tu provedete povolením tří šroubků a opatrným vysunutím baterie a nasunutím nové. Pokud si na výměnu baterie netroufáte kontaktujte správu bran a společně to vyřešíte. Baterie by v ovladači měla vydržet dle použití 3-5let. Pokud tomu tak není, pravděpodobně jste měli ovladač mezi jinými věcmi a trvale stisknuté tlačítko jiným předmětem Vám baterii vybilo. Doporučujeme - používejte posuvný kryt.

Postup

 1. Povolte 3 šroubky na zadní straně krytu (křížový mini šroubovák)
 2. Celý ovladač otočte a rozložte
 3. Vyjměte systémovou desku
 4. Párátkem nebo špejlí vysuňte baterii
 5. Vložte novou baterii a zasuňte až na doraz
 6. Sestavte ovladač a otočte jej
 7. Jemně zašroubujte šroubky - dejte pozor abyste nestrhli závit

Co dělat při deaktivaci dálkového ovladače?

V případě, že Vám byl deaktivován dálkový ovladač z důvodu porušení řádu vjezdu do dvora, je nutné počkat uplynutí 90 dní ode dne deaktivace a poté zažádat o opětovnou aktivaci. K tomu budete potřebovat číslo ovladače. Opětovná aktivace je podmíněna úhradou aktivačního poplatku 250,-Kč (vč. DPH).

Žádost o aktivaci dálkového ovladače

Obrázek stěhování
Ohlášení stání ve dvoře

V případě že potřebujete stát ve dvoře nad povolený časový úsek. Můžete ohlásit důvod pro takovou událost.
Ohlášení je nutné provést v předstihu. Zpravidla se jedná o stěhování.

Obrazek ovladace

Dálkový ovladač s posuvným krytem pro ochranu proti nechtěnému stisknutí tlačítek pracující na frekvenci 868MHz. Využita jsou tlačítka A a B pro otevírání brány 1(A) a 2(B). Dálkový ovladač je zapotřebí pro vjezd i výjezd ze dvora. Cena dálkového ovladače 980,- Kč včetně DPH. Výroba dálkového ovladače trvá cca 1 měsíc.

Ověření stavu objednávky

Vložte číslo své objednávky, které jsme Vám odeslali na e-mail uvedený v žádosti.

Ceník úkonů
Pro opravy ovladačů, výměny baterií
Kryt ovladače 150,- Kč
Baterie CR2032: 98,- Kč
Práce technika 300,- Kč
Elektronika ovladače není opravitelná, řeší se novým ovladačem.
Uvedené ceny jsou s DPH 21%