Harmonogram a plán prací

Haronogram není kompletní a tomto okamžiku není aktualizován.Uvedené informace jsou jen orientační. K zpřesnění a úpravě výstupu dojde v nedaleké budoucnosti.

2017-08
usazení elektrosloupku příprava kabeláže, chrániček a elektroinstalace k branám"
2017-08
prodloužení dráhy u brány č. 2, na čistou délku 4600mm"
2017-08
začištění patek pro brány betonovým potěrem"
2017-08
napojení elektrosloupku v dome Na Hroudě, podružný elektroměr, hlavní jistič, příojení do domovní skříně, lištování vedení kabelu.
2017-08
instalalce sloupků k brance a dojezdového sloupku brány, betonování výkop v chodníku, instalace chrániček protažení kabeláže
2017-09
instalalce podružného rozvaděče příprava kabeláže pro senzory, RFID anténu, ovladač branky, tablo
2017-09
proříznutí drážky do betonového panelu u brány 2, instalace chráničky betonování drážky
2017-10
dokončení přípravy elektroinstalace, protažení vodičů a informačních kabelů k bráně č.1 od hlavního rozvaděče
2017-10
10. 10. fyzická instalace bran, zapojení
2017-11
instalace ochranných krytů přes motory - výroba, instalace
2017-10/11
úprava www stránek pro oddělení interních informací a veřejných informací pro obyvatele okolních domů, vytvořeníí přihlašovacích formulářů
2017-11
instalace podružného rozvaděče - betonování soklu, protažení dalších informačních vodičů
2017-11
montáž značek zákaz zastavení s dodatkovou cedulkou neprakovat vjezd
2017-12
implemetace propojení www aplikace a PLC systému, nastavení web rozhraní pro vkládání a správu čipů do systému
2017-12
povolení kácení suchých stromů žádost na ŽP Praha 10
2017-11
stavba tyček plotu a následná instalace plotových panelů. Úprava živého plotu u domu U Hráze (je nutné prostříhání a odstranění z trasy plotu některých keřů a kořenů.
2017-10
5.10. 18.hod - koordinační schůzka předsedů domů a zástupce LBD, projednání budoucí smlouvy o využití dvora, práva a povinnosti obou stran
2017-12/2018-1
Distribuce RFID čipů, vyřizování požadavků na dálkové ovladače
2017-12
Předání dálkového ovladače od bran Svozu kom. odpadu AVE
2017-12
Předání dálkového ovladače od bran Hasičům s označením
2018-1
Spuštení systému bran a uzavření dvora
2019
osazení osvětlení u brány B
2018-3/4
odvoz zeminy po výkopech, dokončení oprava plotu u brány A usazení 2 sloupků, osazení pletiva - panelu
2018-4
úklid po instalačníchh pracech, úklid okolí bran od vykácených dřevin
2017-12
příprava systému pro ovládání bran vjezdovými klíčenkami, koncepce pro správu přidělování povolení vjezdu
2018
Vyřizování povolení pro instalaci BALISETY na vjezd bránící zastavení ve vjezdu v protoru brány
2018-4
Přemalování čar zákaz zastavení (žlutá klikatá čára) u vjedzů do dvora
2019
Příprava projektu pro instalaci suché fontány, laviček a mlatových cestiček a keřů
2019
Příprava pro odstavná parkovací stání pomocí zatravňovacích dlaždic
2019
Příprava plánu pro orientační LED osvětlení dvora a cest. Osvětlení by mělo pracovat ve dvou režimech, po setmění do 22 hodin travlé sepnutí, po 22 hodině aktivace na pohybová čidla.
2019
Příprava projektu pro dětské hřiště, oplocení, atrakce (klouzačka a domeček, houpačka, kolotoč atp)
2020
Zemní práce výkop pro fontánu, parkovací stání, kabeláž a vedení vody.
2020
Použití deponované zeminy a terrénní úpravy
2021
Jen udržovací práce (sekání a údržba dřevin).
2021-05
stavba mlatové cesty, osvětlení, usazení laviček
2021-05
předeponování hormady zeminy
2021-06-09
úprava místa po hromadě zeminy, prokatrování, osetí trávy, rovnání, přípava na záhonek.

Vkládání a úpravy

Jen přihlášení...