Fontánka - vodní prvek

Provozní doba

8.00 - 22.00 hod při teplotách nad 15°C
Voda je ošetřena bezénovou chemií.


Přísný zákaz koupání psů!


Prostor je monitorován se záznamem!

Fontánka ve dvoře byla vybudována na jaře roku 2020 a uvedena do provozu v květnu téhož roku. Cílem bylo zpříjemnit pobyt v letních měsících především dětem a zvlhčit vduch.
Současně byla vyhražena rekreační plocha na středové části dvora, kam byl z hygienických důvodů zakázán vstup psům.

Fontána byla postavena za přispění všech domů v okolí dvora za laskavého svolení LBD Praha 10.
Výhledově by měly následovat další parkové úpravy v závislosti na financích. Jedná se o mlatové cesty, umístění laviček, výsadba rostlin a stromů.

JAK TO FUNGUJE?

Fontána má pod dlaždicemi schovanou kruhovou vanu o objemu 2,5m3, která slouží jako zásobník vody. Voda je čerpadlem, které je opatřeno filtrem, vháněna do trysky a vrací se spárami mezi dlaždicemi zpět do vany. Tak stále cirkuluje dokolečka. Voda je doplňována 1x za cca 2-3 měsíce nebo ze srážek podle odparu cca 150l/měsíčně. Spotřeba el. energie je asi 750W denně, tj. asi 1,53Kč/den. Když je vody, která naprší moc, je odvedena pryč přepadem do dešťové stoky. Měsíční provoz fontánky s chemií, vodou a elektrikou vyjde na cca 140Kč.

Technické parametry


Fontána je konstruována jako svařovaná vana o průměru 3500 mm a o výšce 300mm. Vana za zapuštěna do země a na vrchu je na rektifikačních terčích uložena dlažba 500x500mm. Ve vaně je zásoba vody o objemu cca 2,5m3 která cirkuluje a je doplňována manuálně při poklesu hladiny. Sice je připraveno automatické dopouštění, ale to nebylo dopojeno a je připraveno pro pozdější instalaci.
Fontána je spouštěna časovým spínačem od 9 do cca 21 hodin při teplotách nad 15°C.
Vana má přepadový odtok do dešťové stoky. Přepad slouží jako bezpečnostní prvek při deštích a přes který je možné ji vypustit na zimní období a zazimovat.
Čerpadlo o výkonu 83W zajišťuje cirkulaci vody a je vybaveno integrovaným filtrem pevných částic.
Výška vodního efektu může dosahovat až 175cm v závislosti na průměru vany.
Voda je průběžně ošetřována bazénovou chemií (tabletami) a tak je udržována v kvalitě vhodné ke koupání.
Od 03/2024 bude voda ošetřována automaticky dávkováním bazénovu chemií (Chlornan sodný stabilizovaný). Objem vody v nádrži je 2405l, dávkování 20ml 1x4dny.

Doplňování vody do fontánky 2024

Datum Dopouštění Množství Cena/m3 Cena
Celkem 0,00 Kč

Spotřeba el. energie

Spotřeba je ve skutečnosti nižší, neboť zde jsou spočítány všechny dny s plným provozem. A nejsou vyjmuty pauzy a dny s teplotou nižší než 15°C kdy se fontána nespouštěla.
Denní spotřeba Denní náklady při 4Kč/kWh Celkem za období 9 měs
996 W 3.98 Kč 1075.68 Kč

Realizace fontány a dalších prvků ve dvoře