DVŮR V Olšinách – Průběžná – Na Hroudě – U Hráze

Informace pro obyvatele domů. Na tomto místě nalezente aktuální informace o dění kolem dvora, historie, návštěvní řád, pravidla vjezdu, diskuze, hlášení poruch, hlasování atp.
STRÁNKY JSOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY.

Sekání trávy < 2021

Je plánováno dle klimatických podmínek. Naplánovaný a potvrzený nejbližší termín sekání je zvýrazněn. Výhledové termíny se mohou v průběhu roku měnit a posouvat v závislosti na zálivce a vzrůstu vegetace.

15.4.202113.5.202115.6.202110.7.202125.7.202110.8.202123.9.202125.11.2021
ZRUŠENO PlánovánoVýhledVýhledVýhledVýhledVýhledVýhled
sběr listí
Provozní statistiky 2021
Souhrnné provozní statistiky jsou počítány v aktuálním kalendářním roce.
Spotřeba el. energie: 115,60 kWh ( 404.6 Kč )
Teplota: °C
Počet vchodů branka:8504
Počet vchodů brána B:3275
Počet vjezdů (A):2638
Počet vjezdů (B):1267
Poslední ovladač:
Ve dvoře je parkování zakázáno.
Stání max. 30 minut.
Ve dvoře je zakázáno chovat, venčit
i vypouštět (nechat pobíhat) zvířata.

Rychlé provozní informace

 • Pěší vstup do dvora


  Je možný na obou stranách přiložením RFID čipu nebo karty ke čtecímu zařízení.
  • Brankou u brány (A) je možný přiložením čipu ke čtečce na sloupku branky. Po přiložení čipu se u branky odblokuje elektrický zámek na 3sec. Zatlačením na branku se tato otevře. Po vchodu branku za sebou zavřete.
  • Bránou (B) přiložením RFID čipu na čtečku u brány (B) se tato otevře na cca 1m.Před průchodem vyčkejte úplného zastavení brány. Po průchodu všech osob se brána sama za 30 sec uzavře.

   Pokud již používáte nějaký čip na 125Mhz je možné tento registrovat do systému nebo pokud chcete místo čipu raději kartu, kontaktujte správu bran.

   Objednávka čipu pro vchod

 • Východ ze dvora

  Obrazek Tlacitko je na obou místech možný i bez RFID čipu stisknutím podsvětleného odchodového tlačítka, které je umístěno na obou místech na sloupku.
  • U branky krátce stiskněte odchodové tlačítko pro odblokování elektrického zámku. Přitáhněte branku a po průchodu za sebou branku zaklapněte.
  • U brány (B) stiskněte kráce odchodové tlačítko. Brána se uvede do pohybu a zastaví se po odjetí na 1m. Projděte branou po jejím zastavení. Po průchodu všech osob se brána sama za 30 sec uzavře.
 • Vjezd do dvora

  Je umožněn bránou (A) i (B) za použití dálkového ovladače s tlačítky A a B pro každou z bran. Brána (A) s brankou pro pěší je situována blíže k ulici V Olšinách, brána (B) je situována blíže u ulice Na Hroudě. Pro vjezd do dvora platí jednoznačná pravidla a podle zprávy Hasičského Záchranného systému, majitele pozemku a dohody všech představitelů domů není stání ve dvoře povoleno. Dálkový ovladač pro vjezd je možné získat na základě žádosti.

  Objednávka vjezdového ovladače

Obrázek stěhování

V případě že se stěhujete a potřebujete stát ve dvoře nad povolený časový úsek. Můžete takovou událost ohlásit a pedejít blokaci ovladače.
Ohlášení je nutné provést v předstihu.

Aktuality

Poslední informace k projektu dvora.

Finalizace mlatové cesty

11.05.2021
Dnes v úterý 11.5. byla dokončena první a část druhé vrstvy maltové cesty. Zároveň byly protaženy vodiče na osvětelní a upravena část příkopů a břehů byly již upravena. Zároveň byla předeponována hromada zeminy na její nové místo, kde bude ještě upravena do malého kopečku s pozvolným náběhem v části za dětským hřištěm. Zde bude také usazen průlezka. Zároveň byla připravena ke srovnání hromada zeminy blíž brány A.

Úpravy středové části dvora

05.05.2021
2021-04-19 V těchto dnech probíhá úprava středové části dvora. Jedná se o vybudování mlatové cesty spojující obě panelové cesty s odbočkou ke kaštanu. Zde budou umístěny lavičky pro posezení. Dále pak úplná likvidace hromady a vytvoření záhonku s trvalkami a lavičkou. Zem bude přemístěna za dětské hřiště, kde vznikne umělý kopeček s plochou na vrchu a po jeho zhutnění bude využit pro další herní prvky. Po úpravách cest je plánováno vysázení dalších dvou stromků. Cesta bude lemovaná ocelovými pláty 20mm nad úrovní trávníku. Životnost pásů je cca 50 let. Cesta se dá jednoduše opravovat zásypem a následným zhutněním. Úpravy by měly být dokončené do konce 05/2021. Zároveň bude proveden centrální úklid s odvezením hromádek cihel, kamenů, ssuti a hromádek listí. 6.5.2021 Byly svařeny obrubníky budoucí mlatové cesty a ze dvora vysbírána většina bludných kamenů, cihel, obrubníků a dalších stavebních zapomenutých věcí.

Porucha RFID čtečky

03.05.2021
Prvaděpodobně v neděli přestala fungovat RFID čtečka u brány A k otevírání branky. Přístroj byl demontován a objednán nový. Výměna by měla proběhnout 4.5. v odpoledních hodinách. Do té doby je pro vchod nutné používat bránu B nebo hlavní vchody do domů z ulice. Čtečka je zařízení, které se nedá opravovat a proto je nutné ji vyměnit kus za kus. Jen pro informaci, náš model je R4-H&EM pro čipy 125kHz. Čtečka byla opravena 5.5.2021 výměnou za novou.


Historie uzavření dvora

Záměr uzavřít dvůr a nalézt nejidálnější řešení, vznikl proprvé někdy kolem roku 2011, kdy byl poprvé zjišťován stav majetkových poměrů dvora. V tomto období se vyjasňovala vlastnická práva, kdy dvůr byl ještě ve vlastnictví města a dědiců po místním statkáři. LBD Praha 10 podstupovalo kroky k tomu aby majetek byl přiznán LBD Praha 10, což se po nějaké době podařilo a zbývalo vyřešit vlastnická práva zbývající cca poloviny dvora. Podle doslechu byl v této době také záměr nějaké podnikatelské skupiny na těchto pozemcích vybudovat parkoviště. Tento záměr byl ale naštěstí smeten ze stolu stavebním úřadem Prahy 10. Po předběžném průzkumu v jednotlivých domech, kdy o uzavření dvora byl projeven z dotazovaných dom pokračovat ve čtení

Plánovaný harmonogram prací

Výpis nejbližších plánovaných událostí.

2019
osazení osvětlení u brány B
2019
Příprava projektu pro instalaci suché fontány, laviček a mlatových cestiček a keřů
2019
Příprava pro odstavná parkovací stání pomocí zatravňovacích dlaždic
2019
Příprava plánu pro orientační LED osvětlení dvora a cest. Osvětlení by mělo pracovat ve dvou režimech, po setmění do 22 hodin travlé sepnutí, po 22 hodině aktivace na pohybová čidla.
2019
Příprava projektu pro dětské hřiště, oplocení, atrakce (klouzačka a domeček, houpačka, kolotoč atp)
2020
Zemní práce výkop pro fontánu, parkovací stání, kabeláž a vedení vody.
2020
Použití deponované zeminy a terrénní úpravy
2021
Jen udržovací práce (sekání a údržba dřevin).

Dotazy a odpovědi

Zde naleznete odpovědi na nejčastejší dotatazy. Další dotazy můžete vkládat prostřednictvím formuláře na následující straně. Nevhodné příspěvky jsou bez upozornění odstraněny.


18.04.2021 12:35
Dobrý den, pane Čížku,
veliká hromada suti, větví a různého naveženého nepořádku zarostlá trávou a plevelem je u nově zasazeného stomu, který uschnul. Nedaleko vjezdu do vnitrobloku A na pravé straně panelové cesty, směrem do vnitrobloku. Z tohoto důvodu se zde ani nedá sekat tráva. viz dotaz, který byl již někým vložen:
12.10.2018 20:32
Prosím o informaci proč nebyly dosud uklizeny větve ve dvoře blíže východu A. Pokud se seče tráva opět poseče se pozemek kromě tohoto místa. Je veliká skoda, že tento dvůr není tak uklizen jako jsou jiné oplocené vnitrobloky.
Děkuji

Ano v té části je deponována zem po výkopu kontejnerů, která je zarostlá. Vzhledem k rozloze dvora není možné v jenom okamžiku dokončit všechny činnosti. Dvůr má omezený rozpočet a nemá zaměstanance, který by vše ve své pracovní době jedno po druhém řešil. Tudíž co se udělá to se udělá a takto to potrvá ještě několik roků než bude stav takový, že se budou dělat kromě udržovacích, třeba jen zkrášlovací činnosti. Pokud máte volnou kapacitu a ve svém volném čase chcete některé věci koordinovat případně se zapojit (podotýkám bezúplatně) do činností směřujícím k rychlému dokončení všech úprav, kontaktujte mě. Děkuji

Všechny zodpovězené dotazy