DVŮR V Olšinách – Průběžná – Na Hroudě – U Hráze

Informace pro obyvatele domů. Na tomto místě nalezente aktuální informace o dění kolem dvora, historie, návštěvní řád, pravidla vjezdu, diskuze, hlášení poruch, hlasování atp.
STRÁNKY JSOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY.

Sekání trávy < 2021

Je plánováno dle klimatických podmínek. Naplánovaný a potvrzený nejbližší termín sekání je zvýrazněn. Výhledové termíny se mohou v průběhu roku měnit a posouvat v závislosti na zálivce a vzrůstu vegetace.

13.5.20211.6.202130.6.202114.7.20214.8.202123.8.202112.10.202125.11.2021
OK OK OK
Sekání středové plochy
OKVýhledVýhledVýhledVýhled
sběr listí
Ve dvoře je parkování zakázáno.
Stání max. 30 minut + 15min rezerva.
Ve dvoře je zakázáno chovat, venčit
i vypouštět (nechat pobíhat) zvířata.

Aktuality

Provozní statistiky 2021

Souhrnné provozní statistiky jsou počítány v aktuálním kalendářním roce.
Spotřeba el. energie: 189,34 kWh ( 662.69 Kč )
Teplota: °C
Počet vchodů branka:15142
Počet vchodů brána B:5491
Počet vjezdů (A):5087
Počet vjezdů (B):2185
Poslední ovladač:

Rychlé provozní informace

 • Pěší vstup do dvora


  Je možný na obou stranách přiložením RFID čipu nebo karty ke čtecímu zařízení.
  • Brankou u brány (A) je možný přiložením čipu ke čtečce na sloupku branky. Po přiložení čipu se u branky odblokuje elektrický zámek na 3sec. Zatlačením na branku se tato otevře. Po vchodu branku za sebou zavřete.
  • Bránou (B) přiložením RFID čipu na čtečku u brány (B) se tato otevře na cca 1m.Před průchodem vyčkejte úplného zastavení brány. Po průchodu všech osob se brána sama za 30 sec uzavře.

   Pokud již používáte nějaký čip na 125Mhz je možné tento registrovat do systému nebo pokud chcete místo čipu raději kartu, kontaktujte správu bran.

   Objednávka čipu pro vchod

 • Východ ze dvora

  Obrazek Tlacitko je na obou místech možný i bez RFID čipu stisknutím podsvětleného odchodového tlačítka, které je umístěno na obou místech na sloupku.
  • U branky krátce stiskněte odchodové tlačítko pro odblokování elektrického zámku. Přitáhněte branku a po průchodu za sebou branku zaklapněte.
  • U brány (B) stiskněte kráce odchodové tlačítko. Brána se uvede do pohybu a zastaví se po odjetí na 1m. Projděte branou po jejím zastavení. Po průchodu všech osob se brána sama za 30 sec uzavře.
 • Vjezd do dvora

  Je umožněn bránou (A) i (B) za použití dálkového ovladače s tlačítky A a B pro každou z bran. Brána (A) s brankou pro pěší je situována blíže k ulici V Olšinách, brána (B) je situována blíže u ulice Na Hroudě. Pro vjezd do dvora platí jednoznačná pravidla a podle zprávy Hasičského Záchranného systému, majitele pozemku a dohody všech představitelů domů není stání ve dvoře povoleno. Dálkový ovladač pro vjezd je možné získat na základě žádosti.

  Objednávka vjezdového ovladače

Ohlášení stěhování

Obrázek stěhování

V případě že se stěhujete a potřebujete stát ve dvoře nad povolený časový úsek. Můžete takovou událost ohlásit a předejít blokaci ovladače.
Ohlášení je nutné provést v předstihu.

Historie uzavření dvora

Záměr uzavřít dvůr a nalézt nejidálnější řešení, vznikl proprvé někdy kolem roku 2011, kdy byl poprvé zjišťován stav majetkových poměrů dvora. V tomto období se vyjasňovala vlastnická práva, kdy dvůr byl ještě ve vlastnictví města a dědiců po místním statkáři. LBD Praha 10 podstupovalo kroky k tomu aby majetek byl přiznán LBD Praha 10, což se po nějaké době podařilo a zbývalo vyřešit vlastnická práva zbývající cca poloviny dvora. Podle doslechu byl v této době také záměr nějaké podnikatelské skupiny na těchto pozemcích vybudovat parkoviště. Tento záměr byl ale naštěstí smeten ze stolu stavebním úřadem Prahy 10. Po předběžném průzkumu v jednotlivých domech, kdy o uzavření dvora byl projeven z dotazovaných dom pokračovat ve čtení

Plánovaný harmonogram prací

Výpis nejbližších plánovaných událostí.

Dotazy a odpovědi

Zde naleznete odpovědi na nejčastejší dotatazy. Další dotazy můžete vkládat prostřednictvím formuláře na následující straně. Nevhodné příspěvky jsou bez upozornění odstraněny.


20.07.2021 20:25
Dobrý den, pane Čížku
Prosím, kde si můžu stěžovat na formu sekání trávy, která je pro náš dvůr zvolena?
Děkuji za kontakt na kompetentní osobu, která o tom rozhoduje

Jsem si jistá, že hluk, který je dnes nepřetržitě už 5 hodin překračuje povolené limity
v tak hustě osídlené zóně (hluk je zvyšován akustikou danou okolními zdmi)

Ráda bych se zeptala, proč není používána sekačka, kterou obsluha tlačí - s tím, že hlučnost a zápach
je na cca 5% oproti tomuto motorovému pojezdu, ve kterém pán celé hodiny sedí a důležitě manévruje
v poměrně malém prostoru.

Děkuji za vložení mého dotazu na web dvora a info, na koho se můžeme obrátit
s dotazem, proč se neseká sekačkou bez tak extrémního mnohahodinového hl...
Pokračovat ve čtení, všechny zodpovězené dotazy

Copyright ©2018-2021 WEFI webpage system