Revitalizace dvora 2020

Rozpočet nákladů na jednotlivé činnosti, technologie a materiály ke stažení (.ods).

Vodní prvek - fontána


Ukázka suché fontány
Ve dvoře bude na základě rozhodnutí členů spolku v r. 2018 vystavěn vodní prvek, suchá fontána. Fontána bude mít vizuálně čtvercový půdorys.
Suchá fontána je stavba, kdy se voda neakumuluje v otevřeném bazénku, ale je schována pod dlažbou kam se dostává spárami mezi dlaždicemi. Tím dochází k menšímu znečišťování a menšímu odparu. Současně je taková fontána crháněna proti vandalismu a její nesporná výhoda je téměř žádná údržba.

Dlažba pro fontánu
Celá plocha prvku je pochozí. Každá dlaždice je zatižitelná 350kg. Tryska je umístěna ve středu plochy, kde je místo dlaždice pozinkovaný rošt a je zarovnána s horní hranou roštu. Tryska má jeden centrální proud a dva do soustředných kruhů rozmístěných trysek.
Ve večerních hodinách bude možné fontánu osvětlit. Režim je na rozhodnutí členů spolku.

Výška efektu 170cm
Umístění fontány vychází z místních podmínek a jako nejlepší místo se jeví volný prostor v bývalém hřišti u starého umpire.
Místo je dostatečně slunné a otevřené.
Kolem bude umístěno několik laviček a počítá se s výsadbou jednoho listnatého stromu a malý kopeček s parkovou úpravou - zahrádkou pro optické oddělění od místa věšáků.

Uložení kruhové vany bude provedeno v zemi (viz. výkres). Vrch bude zakrývat dlažba, která bude ve stejné rovině jako okolní terén.
Na vrchu budou uloženy dlaždice 500x500x5mm s vymývanými kamínky. Tryska je umístěna ve středové pozici, kde ji namísto dlaždice umístěn rošt pro hlavní spad vody. Další voda bude dopadat na betonové dlaždice a mezi spárami stékat zpět do vany. Čerpadlo je umístěno pod roštem, který je fixován proti nadzvednutí.
Dlaždice budou umístěny na dlaždicové terče s výškou 380-400mm opatřené křížovými distancemi.
Napájení čerpadla bude provedeno z rozvaděče brány, kde bude ovládací elektronika pro spínání čerpadla a světel. Doplňování vody do fontány bude ručně. Spotřeba bude známa až po měsíci provozu. Cena za odběr vody bude kompenzována ponížením příspěvku do fondu dvora na základě odečtu podružného vodoměru.
Ošetření vody se provádí desinfekční chemií (savo) proti tvorbě řas a kažení vody ve vyších teplotách. Savo zničí bakterie a viry a ve formě chloru se během několika hodin odpaří takže voda je pro cachtání dětí nezávadná.

Technické parametry:
Rozměr zemní vany 3500x370x8mm
Rozměr dlažby 3570x3570mm
Kapacita nádrže: 2,800m3
Výška efektu 1700mm
Odpar: neznámý
Dopoštění vody: Ručně hadicí
Přepad a vypouštění: do dešťové kanaliazce
Spotřeba el. energie: 80W
Rozpočet na fontánu
Orientační náznak, přesný rozpočet je v souboru kalkulace v záhlaví stránky. Technické stavební prvky:
Vybavení a vystrojení:
Práce a stavební materiály:

Osvětlení dvora

Osvětelní cesty dvora bude relizováno sloupky o výšce 600mm s LED světly s nepřímým osvětelním. Osvětelní bude realizováno tak aby neoslňovalo a nevytvářelo zbytečný světelný smog. Sloupky tak budou osvětlovat jen cestu.
První návrh pro zapínání a vypínání je od setmění pomocí soumrakového spínače do cca 00:00 hodin s tím, že některé sloupky budou vybaveny snímačem pohybu a světla se krátkodobě rozsvítí i po této době na čas cca 60sec. Zapínání a vypínání bude předmětem další diskuse a je možné je nastavit ke spokojenosti všech členů. Světla je také možné nechat vypnutá s automatickým zapínáním při průchodu osoby.
Konstrukce světýlek je volena tak, aby bylo možné snadno sloupek v případě poškození demontovat a vyměnit za nový. Sloupek bude žárově zinkovný pro co nejdelší životnost a bezúdržbovost.
Ke každému sloupku bude smyčkovaně veden kabel CYKY-LO 5x1,5 v instalační trubce. Vedení bude realizováno z rozvaděče bran a je zde nutné technicky dořešit přechody přes betonové nebo dlaždicové chodníky a zároveň přes betonovou plochu u domu Na Hroudě.

Technické parametry:
Rozměr sloupku 100x50x600mm
Žárově zinkováno
LED světlo modul 3W, teplá bílá
Celkový příkon pro dvůr 60W
Pohybové spínače na cca 7? světelch.
Rozpočet na sloupky
Orientační náznak, přesný rozpočet je v souboru kalkulace v záhlaví stránky. Průměrná cena sloupku se světelm: 975,-
Kabel a trubka: 7000,-
Instalace: 7260,-

Dětské hřiště

Hřiště pro děti nebude na doporučení vlastníka pozemku oploceno. Zde byl návrh pro zabránění vstupu psů do prostoru hřiště. Bude řešeno aplikovánín a vymožením zákazu vstupu psů na travnaté plochy dvora dle užívacího řádu dvora.
Jako první zde byl umístěn hrací prvek pískoviště. Jako druhý hrací prvek zde bude umístěn malý kolotoč KOVO a následně břevno pro uchycení dvou houpaček, které jsou nyní na stromě. Jiné další atrakce zatím nejsou ve výhledu.
Kolotoč bude umístěn na pozici kde stával původní kolotoč.

Technické parametry:
Kotvení kolotoče na betonovou patku. Dopadová výška 450mm, tráva a radius ochranné zóny 5900mm.
Kolotoč splňuje technické a bazpečnostní normy EU.
Rozpočet na kolotoč
Orientační náznak, přesný rozpočet je v souboru kalkulace v záhlaví stránky. Samotný kolotoč: 29899,-
Práce a stavební materiály: 3000,-

Některé činnosti jsou realizovány současně z důvodu vytížení stavební techniky a snížení transportních nákladů.
Realizace Fontány, dětského kolotoče a parkové úpravy bude zahájena v průběhu měsíce března / 2020. Zároveň budou provedeny zahradní práce, osázení nových dřevin a zastřižení keřů. Současně s dokončením vodního prvku bude aplikován zákaz volného pobíhání psů a nasazena metodika pro eliminaci tohoto problému.