Detailní statistiky

Souhrnné provozní statistiky za rok 2018
Spotřeba el. energie (3,5Kč/1kWh): 293,90 kWh ( 1 025,50 Kč )
Počet vchodů branka:18
Počet vchodů brána B:3
Počet vjezdů (A):21
Počet vjezdů (B):3
Detailní statistiky