Vjezd do dvora

Vjezd do dvora je upraven podmínkami smlouvy mezi majitelem pozemku a osobou, která získá dálkové ovládání pro otevírání bran. Tato pravidla jsou závazná pro všechny subjekty vjíždějící do dvora.

Jak získat ovladač bran

Dálkový ovladač je možné získat po podepsání smlouvy o vjezdu do dvora a zakoupením ovladače v hodnotě 980,- Kč včetně DPH.

Rychlý výtah z Řádu pro vjezd a pobyt ve dvoře

  • Do prostoru dvora je možné vjíždět a vyjíždět oběma branami. Provoz je obousměrnný.
  • K vjezdu do vnitrobloku, k pohybu po vnitrobloku a k výjezdu z vnitrobloku lze užívat pouze hlavní betonovou cestu, a jen ve směru, odpovídajícím směru jízdy vozidla od vjezdu do vnitrobloku k výjezdu z vnitrobloku.
  • Brána se po opuštění vjezdu automaticky uzavírá po uplynutí 15sec.
  • Nikdo nesmí ve vnitrobloku vozidlo umývat a čistit ani provádět jeho opravy, úpravy a údržbu.
  • Místa ke stání nejsou vyznačena, při stání je nutné umožnit průjezd dalších vozidel
  • Pobyt ve dvoře je limitován na 30 minut od vjezdu v kteroukoliv noční nebo denní hodinu. Po dobu stání ve dvoře je povinnost nechat svítit obrysová (parkovací) světla.
  • Při nedovoleném stání může být vozidlo na Vaše náklady odtaženo
Řád vjíždění Potvrzení o převzetí ovladače

Objednávka vjezdového ovladače

O dálkový ovladač na vjezd do dvora může požádat majitel bytové jednotky. Vyberte dům a uveďte číslo bytové jednotky podle katastru nemovitostí. Cena dálkového ovladače je 980,- Kč (včetně DPH).
Pokud požadujete více ovladačů, vyplňte žádost pro každý ovladač zvlášť. Pokud není ovladač skladem, jeho výroba trvá cca 1 měsíc.

Co dělat při deaktivaci dálkového ovladače?

V případě, že Vám byl deaktivován dálkový ovladač z důvodu porušení řádu vjezdu do dvora, je nutné počkat uplynutí 90 dní ode dne deaktivace a poté zažádat o opětovnou aktivaci. K tomu budete potřebovat číslo ovladače. Opětovná aktivace je podmíněna úhradou aktivačního poplatku 500Kč (vč. DPH).

Žádost o aktivaci dálkového ovladače

Obrazek ovladace

Dálkový ovladač s posuvným krytem pro ochranu proti nechtěnému stisknutí tlačítek pracující na frekvenci 868MHz. Využita jsou tlačítka A a B pro otevírání brány 1(A) a 2(B). Dálkový ovladač je zapotřebí pro vjezd i výjezd ze dvora. Cena dálkového ovladače 980,- Kč včetně DPH. Výroba dálkového ovladače trvá cca 1 měsíc.

Ověření stavu objednávky

Vložte číslo své objednávky, které jsme Vám odeslali na e-mail uvedený v žádosti.

Nefunkční ovladač

V případě, že Vám přestal fungovat ovladač, zkontrolujte, zda se při stisknutí tlačítka rozsvítí na 1sec červené světýlko. Pokud ne, je čas na výměnu baterie (CR2032). Tu provedete povolením tří šroubků a opatrným vysunutím baterie a nasunutím nové. Pokud si na výměnu baterie netroufáte kontaktujte správu bran a společně to vyřešíte. Baterie by v ovladači měla vydržet 4-6let. Pokud tomu tak není, pravděpodobně jste měli ovladač mezi jinými věcmi a trvale stisknuté tlačítko jiným předmětem Vám baterii vybilo. Doporučujeme - používejte posuvný kryt.