Aktuality

Úprava akuality

Obrázky

Informace ze dvora. Zde nalezente všechny události s využíváním dvora

Oprava tlačítka

05.12.2020
Dnes bylo opraveno tlačítko u brány B. Oprava byla provednea odstraněním původní krabičky s tlačítkem a nahrazena tlačítkem samostatným přímo do sloupku. Zároveň byla promazána branka aby se dobře zavírala.

Stavba kanálového žlabu pro odtok dešťové vody u popelnic domu Na Hroudě.

06.11.2020
Protože při deštích byly kontejnery nepřístupné z důvodu velké kaluže, byl vytvořen kanálový vtok na dešťovou vodu po celé délce místa stání kontejnerů.
Bylo nutné rozebrat dvě řady dlažebních betonových cihel, zaříznout a vysekat podkladový beton a následně usadit žlab a provést betonování. Současně byl proveden výkop s uložením odpadové trubky HT50 s napojením do trubky DN160 původní kanálové vpustě dešťové vody.
Výkop byl následně zasypán a zhutněn. Stavba byla označena páskou.

Oprava ohrádky popelnice

05.11.2020
Dnes byla opravena ohrádka u popelnice Průběžná 4, kterou poškodilo AVE svozovým vozem. Byl ohnutý sloupek, který nešel narovnat zpět. AVE provedelo na své náklady opravu po vzájemné konzultaci a dohodnutí postupu.

Drobné opravy

04.11.2020
Byla opravena rolna u brány A, která při otevírání nepříjemně vrzala.
Bylo objeveno rozbití majáčku u brány B, pravděpodobně při přelézání brány. Bude instalován žiletkový drát do slabého místa proto přelézání. Nesvítí odchodové tlačítko u brány B.
Byl odstraněn sloupek a zabetonována díra u domu U Hráze 24 pro možnost zastavení vozidel pro nakládání a vykládání věcí.

Výpadek ovládání bran a branky

21.08.2020
Od 20.8. ranních hodin byl zaznamenán výpadek v otevírání bran ovladači a čipy. Poruchu se podařilo odstranit 21.8. kolem poledne. Chyba vznikla nesprávným přepisem kódů ovladačů a čipů do PLC systému bran.

Ostříhání živého plotu a jiné

27.05.2020
Dnes byl ostříhán živý plot, který již zasahoval do chodníku. Pokrácen byl z obou stran a z vrchu. Současně byla provedena selekce a vyřezány plevelné rostliny, které prorůstaly dlouhými šlahouny a dusily původní živý plot. Ostříhané větve budou odvezeny současně s posekanou trávou.
Dále byla provedena selektivní likvidace Lopuchu plstnatého na celé ploše dvora, to jsu takové ty velikánské zelené listy.
Také byl promazán zámek v brance pro hladké zavírání.

Byla nalezena chyba ve spínání fontány, kdy docházelo k rozřízení času a pak ke spínání mimo garantované hodiny tj. 9-21. Chyba byla v nesprávném připojení na ovládaný vodič světla namísto na hlavní přívod a tak když došlo k přepnutí schodišťového spínače, byla fontána bez proudu a hodiny se zastavili až do dalšho rozsvícení.
Kolem fontány a ke vpusti byla upravena rýha po instalaci dosypáním slehlé zeminy a osetím trávy.
Při kontrole vodní hladniny ve fontáně je k dnešnímu dni odpar od prvního napuštění 2cm, tj. 0,192m3 (192,4 l). Celková kapacita nádrže je 2405 l a voda může cirkulovat dokud neklesne hladina pod 5cm, tj zůstatková kapacita 480 l.


Finální připojení fontány k elektrice

04.05.2020
Dnes bylo provedneo dotažení kabelu a instalace v lištách do rozvodničky a připojení fontánového čerpadla. Zároveň byly zaházeny výkopy s přívody elektriky a vody. Voda byla ukončena a zaslepena v drenáži před domem. Její připojení se ješte musí dohodnout ohledně technického provedení.

Od dnešního dne je fontána spínána vždy ráno v cca 9 hodin a její vypnutí je načasováno ve 21.00 hodin. Každou hodinu je fontána na 15 minut vypnuta. Pokud budou venkovní teploty pod cca 15°C tak se fontána nezapíná vůbec. Voda byla ošetřena chlorovými tabletami aby byla vhodná ke hraní. Interval ošetření vody je 1 týden. Není určena na pití! Je doplňována ručně hadicí a nebo srákami.

Byl odstraněn umpire a nyní čeká terénní úprava a rozhrnutí té hromady hlíny po výkopu.
V dohledné době budou instalovány 4 lavičky, které jsou již objednány. Lavičky budou pevně zakotveny pro zamezení manipulace s nimi.

Zemní protlak

20.04.2020
V sobotu 18.4. se podařilo provést zemní protlak. První 4 metry šly dobře, ale pak se proces zasekl a bylo nutné ručně vyhloubit díru naproti protlačovací tyči pod panelem. I tento krok se podařil a cesta byla uvolněna a protlačovací tyč došla na droouhou stranu cesty. Pro zpáteční cestu byla na konec tyče byla nasazena hlavice 73mm a původní otvor 65mm byl tak rozšířen. Po vysunutí byla do otvoru vložena chránička 70mm a do té byla zasunuta chránička 40mm na elektrokabel a trubka na vodu 25mm. Následně byly výkopy částačně zasypány. Tím byl dokončen jeden z nejnáročnějších úkonů. Pro zprovoznění fontány, ještě zbývá průchod do domu a napojení eleko přívodu a vody.

Testovací spuštění fontány

17.04.2020
Dnes byla historicky poprvé naplněna vana s vodou a spuštěna fontána. Testovací provoz trval do 18:30 hodin. Nyní čeká na další úpravy okolí fontány, úprava zemního valu, osázení nějakých travin a tak.
V sobotu bude proveden protlak pod cestou a přivedení chráničky a vodovodní trubky k domu naHroudě, odkud bude napojena elektrika a přívod vody přes vodoměr. Tím bude možné zasypat dešťovou vpusť (kanál) a výkop u domu U Hráze.

Děkuji všem, kteří mě v mém snažení podpořili a již je vidět, že do dvora se vrací život. Doplníme ještě lavičky aby se dalo posedět atp.
Pokud máte někdo možnost sehnat kulatiny na postavená houpačky a nebo skluzavky, Dejte mi prosím vědět. Obracejte se na mne i s nápady, náměty a i kritikou.

A teď k provozu fontány. Zatím není jasno, kdy a jak bude spouštěna, to si nastaví předsedové domů v nějakém hlasování. Pokud by se spustila ráno cca v 9:00 a jela bez přerušení až do 21:00, tak spotřeba el. energie by vyšla na den na 3,876 Kč. tj za měsíc při tomto plném provozu cca 116Kč. Nepřetržitý provoz se ale neuvažuje a fontánka bude mít deset 15 min přestávek. Spotřeba el. energie pak vychází na 2,74Kč/den, 82,36Kč/měs. Kolik bude odpar a doplňování vody, zatím není známo a tento parametr bude k dispozici až během sezony.
Podmínka pro spuštění bude čas 9-21hod a teplota nad 15°C.
Předpokládané spuštění by mohlo být symbolicky v pátek 1.5.2020 nebo poslední dubnový den pokud se podaří protáhnout a zapojit elektřinu. Voda bude prozatím dopouštěna ručně.Stavba vodního prvku, úpravy a další práce ve dvoře

22.03.2020
V březnu byly zahájeny stavební práce na vodním prvku, kolotoči pro děti a dalších souvisejících prací. Začaly výkopové práce malým bagrem. Byl vybagrován prostor pro uložení nádrže 4000x4000x800mm, výkop pro uložení vedení (odpad, voda, elektrika) a patka pro kolotoč. Současně s výkopem byl proveden výkop u staré dešťové vpusti. Ta byla kompletně zanesena a protože byla z kameniny, tak se úplně rozpadla. Napojení přepadu z fontánky tedy nebylo možné provést a bylo nutné přistoupit k obnově celé uliční vpusti.

Do výkopu fontány byl navezen štěrk dvou frakcí a plocha byla srovnána a zhutněna. Na tento připravený podklad byla položena vana a napojena na odpadové vedení DN100 a natažena chránička pro elektrovedení a trubka DN25 pro přívod vody.

Proběhlo zabetonování uložení pro kolotoč a následně usazení a montáž kolotoče. Sháním ještě břevna pro houpačku pro dět, pokud byste měli nějakou možnost tuto sehnat, prosím kontaktujte nás.

Byl zaházen výkop pro vedení a začalo pokládání dlažby na rektifikační terče. Nyní čekáme na dodání vpusti, která bude napojena na dešťový svod s připojení přepadu fontány.
23.3. Bagrování výkopu pro vanu, vedení a patku kolotoče
6.4. Svařování vany ve dvoře, hutnění povrchu, usazení vany a napojení, zasypání výkopu vedení
14.4. Byl usazen a obetonován obrubník kolem plochy fontány.
15.5. Bude provedeno drcení všech větví, které se po dvoře povalují a čekají n úklid.

Údržba zeleně ve dvoře

16.03.2020
Dnes byl ostříhán přerostlý živý plot u domu U Hráze, ořazány spodní větvě thují kolem cesty a částečně očištěna cesta od naplavené země, shrabáno listí na části dvora, uklizení větví na části dvora, očištění cesty a ostříhání křovisek, zasazeny dvě maliny, ostříhána kroucená vrba.
Na dvoře jsou uloženy větve, které budou sešrotovány drtičem a mulč bude využit jako podsyp u lísek.

Informace o úpravách ve dvoře

13.03.2020
V dohledné době budou zahájeny terénní práce na úpravách areálu dvora. Bude zahájena výstavba vodního prvku - fontány, úprava hřiště a další věci. Informace můžete nalézt na této stránce.
Jako na úvodním obrázku to sice vypadat nebude, nicméně princip suché fontány je z toho jasný. Sami se podívjete jak je fontána ve dvoře navržena.

Vyměněna dojezdová rolna u brány B

10.02.2020
Dnes byla vyměněna dojezdová rolna u brány B, která byla zatuhlá a drhla. (obrázek je ilustrační)

Oprava plotu u brány B

05.02.2020
Byla upravena zástěna u brány B, kdy se lumpové snažili tuto ohnout aby mohli prolézt mezi bránou a plotem. Byl dodatečně instalován vyztužovací sloupek ke kterému byl přichycen plot. Nyní již je místo proti ohnutí imunní. Zároveň byly vyměněny některé plotové plastové příchytky za plechové plíšky po kterých se nedá vylézt.

Poškozený majáček a plot u brány B

09.01.2020
Nějaký lump se snažil ukroutit majáček u brány B, Naštěstí toho nechal dřív než se podařilo překroutit napájecí dráty. Majáček jsem přišrouboval na dva štouby aby k tomu již nemohlo dojít. Zároveň se někdo snažil ohnout plot mezi bránou a sloupkem, což se napodařilo, ale byl ohnutý. Jako finální opatření bude nainstalována výztuha z jeklu 60x60mm a místo bude doplněno žiletkovým drátem neboť místo v rohu je slabý článek plotu a je často přelézán.

Odvoz odpadu a dopravní úprava

04.11.2019
Protože se problém s parkováním na výjezdu u brány B opakoval, což má za důsledek, že AVE svoz odpadu nemohou vyjet. A tím nám nevyvezou kontejnery a jak to vypadá sami vidíte kolem popelnic.
Někteří řidiči se snaží parkovat opravdu kde se dá a zavolání městské policie nemá pro nás žádný efekt, nebotˇ řidič dostane pokutu ale překáží dál. Pokud tam vozidlo nechá stát týden tak je u nás katastrofa na světě.
Proto do místa výjezdu na protilehlé straně brány B byla dnes nainstalována třetí baliseta tak, aby již nebylo možné stát mezi značkou a balisetou - viz. foto.
Druhá baliseta byla pak posunuta na střed mezi tyto dvě krajní.
Věřím, že už se problém s výjezdem u brány B nebude opakovat, pokud si někdo nestoupne na žluté čáry.
Máme ještě jedno slabé místo na vjezdu u brány A, kde vedle lampy je tak 1 a 3/4 místa a pokud si tam stoupne delší auto, tak je opět problém s vytočením a situace se opakuje. Ale zatím se to stalo za celý rok jen jednou a tak bych to zatím neřešil. Balisety a rozpoštědlovou barvu s balotinou pro úpravu tohoto místa máme již připravenou.

Brány jsou do vyřešení poruchy otevřené

12.07.2019
Od dnešního odpoledne (pátek 12/7/2019) byly brány plně manuálně otevřeny pro vchod i vjezd do doby vyřešení problému s čipy a ovladači. Předpoklad vyřešení je středa 17.7. Celý incident měl následující průběh:

 • V pátek 5.7.2019 byl proveden import kódů do PLC

 • V sobotu a neděli se začali ozývat lidé, že nefungují čipy a ovladače.

 • V sobotu, neděli a pondělí byl proveden nový import kódů. Nebyla možná fyzická kontrola na místě. Některé ovladače čipy a ovladače fungují, jiné ne.

 • Středa 11.7. závada stále trvá, brána byla na chvíli plně otevřena. Po té se sama zavřela.

 • Čtvrtek 12.7. svoz odpadu byl proveden s ručním otevřením bran.

 • Neděle 14.7. byla provedena fyzická kontrola systému a žádná závada se neobjevila. Brány byly manuálně odpojené a otevřené

 • Pondělí, kontaktování softwarové firmy.

 • Úterý probíhá předání podkladů pro analýzu software a diagnostika.

 • Středa, 10:00hod již se kódy v PLC začaly objevovat, byla objednána úprava PLC pro možnost softwarového trvalého otevření bran pro podobné případy nebo pokud bude nutné brány nechat otevřené.

 • Čtvrtek 18.7.2019 14:35 stále dochází k chybnému zápisu oprávněných kódů. Po další hlubší analýze v součinosti se SEA Praha byla chyba objevena. Jednalo o logickou chybu kdy dva procesy (stahování logu a proces uploadu) se dostávaly do kolize v temporary registrech a přepisovaly si navzájem data, tím se některé kódy přepsaly do paměti, jiné ne.

 • 14:35 Je vše opraveno a brány a branka opět uzavřeny. Byly ještě doprogramovány pojistky aby již nebylo možné spuštění dvou procesů v jenom okamžiku.Za potíže se omlouvám všem obyvatelům kolem dvora. Správa bran - JC

Porucha ovladačů a čipů

08.07.2019
Potýkám se s výpadkem dešifrování ovladačů a čipů pro otevírání bran a branky. Tento problém byl zaznamenán poprvé v neděli 7.7.2019 odpoledne a zatím trvá doposud 8.7.2019. Na identifikaci a odstranění závady pracuji.

Výpadky otevírání bran čipem

27.06.2019
Zaznamenali jsme výpadky při otevírání branky čipem. Porucha je způsobena vysokými teplotami, které elektronika nemá ráda. Již hledáme řešení možnosti pasivního chlazení řídící elektroniky, případně jejího přemístění na chladnější pozici. Při poklesu teplot vše funguje opět jak má. Prosíme o shovívavost.

Místní dopravní úprava - výjezd brána B

05.05.2019
24.4.2019 byla dokončena úprava výjezdu z brány B osazením baliset (kromě jedné, kterou nebylo z důvodu parkování vozidla možné nainstalovat a bude instalována až se místo uvolní) Projekt na své náklady nechala zpracovat městská část Praha 10 obor dopravy, k tomu se vyjadřovala policie ČR. Stíny (vodorovné značení bylo namalováno o velikonočním víkendu) a balisety byly nainstalovány dnes 5.5. 2019. Celá úprava byla realizována pro volný výjezd svozu odpadu a měla by zajistit bezproblémový odvod odpadu dle rozpisu jednotlivých míst.
5.5. 2019 byla osazena i poslední baliseta u výjezdu před přechodem. Montáž baliset jsem provedl sám (JČ) bez nároku na jakoukoliv odměnu, balisety jsme měli již nakoupeny minulý rok a čekalo se jen na rozhodnutí úřadů. Město a pracovníci ze životního prostředí a dopravy nám vyšli na základě podaných informací vstříc. První podání žádosti o řešení jsem podal v minulém roce někdy koncem prázdnin. Z fondu dvora jsme hradili namalování bílých stínů dle výkresu od MČ Praha 10.

Výsadba stromu - DUB ČERVENÝ

09.04.2019
Dnes byl přivezen nový stromeček na náš dvůr. Byl vysazen na místě, kde stával původní topol. Ode dnešního dne po dobu pěti let bude pod dozorem i MČ Praha 10. Věřím, že se mu na dně původního rybníka bude líbit a pěkně poroste k radosti nás všech.

09/2019 Stromeček bohužel uhynul a bude nutné provést jeho výměnu.
04/2020 Vypadá to, že se snaží přežít. Má už pueny, takže asi došlo k částečnému uschnutí. Uvidíme co bude dále

Výstavba popelnicových stání

22.03.2019
V pondělí 18.3. 2019 byla zahájena stavba popelnicových stání. Každý dům tak bude mít svůj kontejner u ústí cestičky na hlavní panelovou cestu. Pro tento účel zde budou vybudovány ohrádky 150x150cm s plotem 150cm ze dvou stran. Do tohoto prostoru se pak umístí kontejner na odpadky. Tím bude konec anonymním popelnicovým shlukům u kterých nájemníci, případně majitelé bytových jednotek odkládali odpad mimo nádoby. Stavba a úklid prostranství bude probíhat po celý týden a finální dokončení ohrádek by mělo být týdnu od 25.3.2019

Instalace protipřelezové zábrany

22.03.2019
U brány A byl instalován žiletkový drát do rohu u majáčku. Toto místo bylo odhaleno jako slabina a plot zde byl často přelézán. Současně byla na bránu v tomto místě instalována protipřelezová pila. Zároveň byla instalována protipřelezová pila i na bráně B v rohu u majáčku, kde také docházelo k přelézání brány a plotu. Toto opatření by mělo omezit neautorizovaný přístup do dvora. Další vývoj bude sledován.

Nouzové otevírání brány A

14.03.2019
13.3.2019 Bylo v domě u Hráze 24 podle původní koncepce nainstalováno tlačítko pro možnost otevření brány v nebezpečí. V případě, že taková eventualita nastane je možné po rozbití skla stisknout tlačítko a brána A se otevře na vjezd. Funkce tohoto tlačítka by měla být kontrolována každě 3 roky.
V případě potřeby otevření brány má každý předseda domu dálkový ovladač a v případě výpadku napájení speciální klíč pro odblokování spojky motoru a bránu tak je možné manuálně otevřít.

Výsadba borovice černé

05.03.2019
Dnes byla na holé místo u brány A vysazena dvoumetrová brovoce černá. Jedná se odolný druh, který snadno odolává suchu, emisím a různýcm chorobám. Na tomto místě má spoustu prostoru a tak věřím, že ze vydrží mnoho let. Až se nám bude zdát, že ji nechceme vyšší, stačí uštípnout špičku a na 4 roky se její růst pozastaví. Než pořádně prokoření, bude dobré ji ještě zalít. Jinak nepotřebuje žádnou údržbu. Je to vlastně první strom, který jsme na dvoře vysadlil :-)

Žhář ve dvoře

16.02.2019
Dnes byl úmyslně zapálen koš s hračkami u pískoviště a opětovně byl pokus o zapálení kontejneru u domu V Olšinách 60, naštěstí neúspěsně. V té souvislosti jsem zkontroloval i záznam ze dne 13.1.2019 kdy shořela popelnice u domu V Olšinách 56. Shodou okolností se ze záznamu ukázalo že ten den zde byl ještě pokus o zapálení opět kontejneru V Olšinách 60. Viník je díky záznamu znám a v obou případech se jedná o tu samou osobu. Případ není zatím předán polici ČR a jeho řešení je odloženo na příští týden. - Po dohodě se zástupci viníka, bude na podzim pomáhat se shrabáním listí a úklidem dvora.
Na záznamu je vidět jak je již jeden kontejner zapálen a stoupá z něj dým a u kontejneru VO60 je oheň od kterého dotyčná osoba rychle odchází.
video záznam


Kácení stromů

07.02.2019
Dnes proběhlo kácení stromů, které bylo naplánováno již dva roky. Musel být poražen javor jasanolistý (Acer negundo), který má křehké lámavé dřevo a při náporu větru se mu lámaly větve. Dále pak smrk, který byl těsně vedle domu a jeho obyvatelé neměli přísun denního světla v dostatečném množství a tak museli svítit celý den. A nakonec jsou zde ještě některé suché břízy. Zahradník doporučil pokácení všech, ale protože nejsem přívržencem kácení, nechal bych ty, které se ještě drží a nikoho neohrožují, stát. Ještě my měly být pokáceny některé přerostlé thůje, ale dokud nebudou nebezpečné, přikláněl bych se spíše jen k prořezání spodních větví. Větve ze stromů byly sešrotovány na štěpku, kterou necháváme na dvoře pro další použití.

Výměna tlačítka u brány B

15.01.2019
Protože se porouchalo svícení tlačítka pro otevření brány B a ve tmě nebylo vidět a člověk tak musel hledat kde vlastně je, provedl jsem dnes jeho výměnu za nové. Modré nebylo skladem a tak pro změnu svítí nyní zeleně.

Odpady, AVE, policie a ministerstvo dopravy

08.11.2018
Reaguji na situaci, která vznikla v posledních dnech kolem kontejnerů na odpad ve dvoře. AVE nás po tři dny nenavštívilo a proto se zde odpady začaly hromadit mimo nádoby na odpad a skládka začala nabývat nebývalých rozměrů. Při komunikaci s AVE musím dát za pravdu jim, neboť chyba není na jejich straně. Pokud je vjezd a výjezd volný samozřejmě zajedou do dvora a odpad vyvezou. Pokud ne, nemohou do dvora zajet. A jsme u problému. Pokusím se vystihnout realitu.
Mimo hru je i policie, která má zákony svázané ruce a za určitých okolností také nedáže situaci řešit. Pokud někdo stojí na vjezdu na žluté čáře a nechce zrovna vjet a vyjet nějaké vozidlo, tak podle výkladu zákona nikomu nepřekáží (a je jedno že by mohlo třeba za 5 minut překážet) a proto není důvod k odtahu. Teprve když zde stojí nějaké vozidlo, které chce vjet a vyjet je to překážka silničního provozu a tudíž je důvod k odtahu. ALe zde ještě pozor, pokud se totiž nedá objet.

Absolvoval jsem jednou modelový příklad. Na výjezdu ve středu stála dvě auta díky kterým nebylo možné aby AVE do dvora již třetí den vjelo. Policie již umístila v pondělí lístečky za špatné parkování. Apeloval jsem na policii na situaci, že AVE nemůže k nám vjet a jen se zeptali, zda AVE tam je a vozidlo brání vjezdu. Řekl jsem že AVE zde ještě není a že přijedou do hodiny. Odpovědí mi bylo, že tedy teď vozidlo nikomu nebrání a není tedy důvod k odtahu. Docela naštván touto odpovědí jsem zareagoval že brání mě osobně, vjel jsem do dvora postavil auto k výjedzu kde vozidlo bránilo. Poté situaci akceptovali s omluvou, že toho mají moc a že to nebude hned. Pak jsem jen čekal asi od 9 hodin do 13! hodin než někdo přijel, auto naložil a odvezl. Skutečně si nedokážu představit, že AVE čeká na odtah 4 hodiny. To mi bylo potvrzeno že na to skutečně čas nemají.
Tak a jsme u jádra věci, paradox v praxi. Tento zákon je dílem ministerstva dopravy, takže pokud uvidíte hromadící se odpad před popelnicemi z důvodu nevyvežení, naložte jej na dvoukolák a jděte tam.

V současné době řeším s oborem dopravy Prahy 10 ( Martin Pecánek, 267 093 565) umístění technické zábrany (zatím baliset) pro zajištění volného výjezdu.Tak uvidíme jakým směrem se situace vyvine.
Necháváme každým rokem obnovovat žluté značení, které pomáhá při zachování průjezdu z cca 70%. V příštím roce bude chodník opět rozkopán a tak po dokončení žluté značení bude v režii Oblastní správy.

Obnova žlutého značení

08.10.2018
Dnes bylo obnoveno horizontální značení zákaz zastavení na obou vjezdech. Bohužel není možné použít rozpouštědlové barvy, které mají delší životnost z důvodu špatného povrchu. V té souvislosti jsem kontaktoval nejdříve obor dopravy Praha 10 a odtud jsem byl nasměrován na Oblastní správu v jejichž kompetenci je něco s asfaltem udělat. (tel. 257 015 366, pí. Krismanová?) Peníze mají ale nemají lidi kteří by to zrealizovali. Takže tato věc zůstává otevřena. A nám nezbývá než bude nový asfalt jen obnovovat nástřik.

Doplňuji informaci 16.10. tr: V roce 2019 bude prý prováděn výkop pro položení dalších kabelů a současně s tímto bude opraven chodník v celé délce. Takže obnovení značení pak necháme na tom kdo chodník bude znovu opravovat.

Změna proviera internetu

15.07.2018
Pro ovládání, správu a monitoring systému bran byl změněn provider z Vodafonu na UPC z bezdrátového na kabelový. Zároveň byl napojen na již pripraveny kabel a vybaven switchem. Tim se otevřela možnost napojit případně i sledovací kamery se záznamem pro hlídání technického vybavení bran a monitoring vjezdu.
Tímto krokem byla snížena cena za konektivitu n současných 314Kč/měs z původních 436Kč/měs a nyní bez limitace přenesených dat.

Bzučák branky

11.07.2018
Na písemnou a opakovanou apelaci, byl dnes vřazen do obvodu elektrického zámku u branky usměrňovač, který odstranil nepříjemné bzučení při otevírání branky. Zároveň byl vložen gong, který informuje o sepnutém zámku a možnosti otevřít branku.
Při otevření nyní jen zámek cvakne a ozve se zvuková signalizace - gong. Věřím, že tato úprava přinese klidné spaní všem osobám, které mají okna v blízkosti branky a jež je zvuk zámku rušil.

Přesun tlačítka u brány [B]

07.05.2018
Bylo přeloženo tlačítko u druhé brány. K tomu bylo nutné vykopat jamku 20x20x50cm a udělat drážku pro vedení trubky. Byl zabetonován nový sloupek 40x40 s přívodem signálového vodiče. Následně bylo přemístěno tlařítko a vše bylo opět zapojeno a prozkoušeno. Nyní je vstup chráněn proti neautorizovanému otevírání z venkovní strany.

Přesun tlačítka u brány [A]

05.05.2018
Bylo přemístěno odchodové tlačítko ze sloupku u branky na sloupek před brankou. Tento krok byl proveden z důvodu většího zabezpečení vstupu do dvora. Bylo nutné rozebrat dlažbu odvrtat sloupek, protáhnout signálový kabel a znovu vše pozapojovat a usadit dlažbu. Stejnou úpravu čeká tlačítko u brány [B].

Úklid

04.05.2018
Dnes byla odvezena hromada posekané trávy, která už začala kysele páchnout. Dále byla uklizena hromada po výkopu patky u brány [A] za plotem a hromada po výkopu patky u brány [B]. Docela mne překvapilo, že ta malá hromádka u [A] měla bezmála 1400kg.

Pískoviště pro děti

03.05.2018
Dnes bylo finálně dokončeno pískoviště pro děti. Jeho skladba odpovídá platným normám. Celkem bylo použito 1200kg kopaného písku. Na dno byla umístěna geotextilie proti prorůstání vegetace a na vrch je použita krycí síť.
Ta brání znečišťování písku listy a kočkám používat písek jako toaletu proto v zájmu zdraví dětí vždy zakrývejte pískoviště sítí.
Nelze si přát nic jiného než ať našim dětem dlouho slouží.
Kromě jiného byl dvůr 1.5. posekán. Zároveň byl přistříhnut živý plot u brány A.

Nenechávejte psy očůrávat dřevěnou konstrukci pískoviště!

Výměna elektrického zámku

30.04.2018
Včera bylo nahlášeno poškození elektrického zámku u vchodové branky. Již jednou byl tento zámek opravován a nyní dosloužil úplně. Při snaze o vykopnutí byl vniřní mechanizmus neopravitelně poškozen ulomením vodící hřídelky západky. Dnes byl zámek vyměněn za nový kvalitní značky FAB. Bylo nutné lehce zvětšit otvor pro zasunutí zámku. Zámek je trochu hlučnější než předchozí ale jeví se jako bytelnější a odolnější útokům.

Sekání trávy 1.5.2018

25.04.2018
Dne 1.5.2018 proběhne ve dvoře sekání trávy. Jedná se o první sekání v tomto roce a další budou následnovat podle potřeby a aktuální situace. Posekaná tráva bude svezena na jedno místo a dodatečně odvezena vlastními silami do kompostárny.

Dvůr

16.04.2018
Dnes bylna obhlídce pracovník pro výškové práce. Byly označeny stromy, které budou pokáceny. Jedná se především o topol na začátku dvora a dále suché břízy. Následně bude dvůr kompletně vyklizen od větví.

Dokončení a oprava plotu

05.04.2018
Byl dokončen plot u brány A a doplněn půlmetrový průlez mezi bránou a původním plotem. Současně byl dokončen i plot na druhé straně brány. Byly instalovány dva sloupky s plotovým panelem. Jeden panel bude ještě demontován pro snadný přístup k zemině po výkopu, která bude odvezena a následně dojde k finálnímu přichycení plotového panelu a zakrytkování otvorů pro šrouby.

29.03.2018
Dnešním dnem byly rozdistribuovány vjezdové ovladače a brzy dojde k přepojení bran na jejich normální provoz, tj. čipy na vchod, ovladače na vjezd.

23.03.2018
Ovladače sice jsou již naskladněny, ale během zapojení přijímacího modulu se podařilo tento přepólovat a tím došlo k jeho zničení. Zařízení bylo dnes odvezeno na opravu. Tím se načtení ovadačů do DB a následná disribuce zdrží. Bylo dokončeno tablo pro dům U Hráze 24 se zapojením a systém je plně funkční a připraven pro spuštění. Branka bude uzavřena a režim pro otevírání bran bude finálně nastaven po distribuci ovladačů. Zatím je možné brány na vjezd otevírat čipem.

Dvůr uzavřen

18.03.2018
Dnes byly dle dlouhodobého plánu uzavřeny obě brány A i B do dvora. Protože ale ještě nejsou rozdistribuovány všechny ovladače, plné otevírání bran je možné provést pomocí čipu, který je vy systému registrován. Následovat bude uzvření branky po zprovoznění tabla pro dům U Hráze 24 a při teplejším počasí úklid zeminy po výkpech, dokončení plotu u brány A, položení dlažby pod bránou a proti prorůstání trávy do dráhy brány, úprava koridoru brány B a další drobné terénní úpravy v prostoru bran.

Uzavřená brána

17.03.2018
Dnes byla nakonfgurována a uzavřena brána B. Plné otevírání se provádí čipem z vnější strany a tlačítkem z vnitřní strany. Po dokončené distribuci dálkových ovladačů bude brána překonfigurována na normální pracovní režim, kdy tlačítkem a čipem se bude brána otevírat na vchod a dálkovým ovladačem tlačítkem (B) na vjezd. Brána A bude následovat.

Tablo u branky

14.03.2018
Dnes bylo nainstalováno podružné zvonkové tablo pro dům U Hráze 24. Bylo nutné vyměnit stávající zvonkový systém - domovního vrátného - neboť původní analogový systém numožňoval snadné zapojení podružného tabla. Z nabídek vyhrál digitální audio systém TESLA Stropkov, neboť umoňuje zapojení po BUS dvoudrátu a snadné připojení hlavní a vedlejšího tabla. Systém si hradilo družstvo U Hráze. Instalace bude provedena gratis 21.3.2018

Čipy

06.02.2018
Čipy byly předány předsedům 22.1.2018 a nyní probíhá jejich distribuce v jednotlivých domech. Na dálkové ovladače ještě čekáme. Podle posledních informací by měly být připraveny do konce února k převzetí u výrobní firmy.

Čipy

16.01.2018
Čipy byly doručeny a nyní probíhá jejich nahrávání do PLC systému. Tak budou připraveny pro distribuci na schůzce předsedů 22.1.2018

AVE versus dvůr

11.01.2018
Protože firma AVE svoz odpadu zatím neumí řešit situaci jakou je umístění odpadových kontejnerů více domů na jednom místě za technickou zábranou - bránou - bude uzavřena smlouva se správcem bran v které budou zmíněné všechny domy, kterých se uzavření týká. Tto smlouva pak bude převedena, nebo bude uzavřena nové poté co domy vytvoří právnickou osobu, která bude za všechny vystupovat. Dálkový ovladač pak bude předán AVE.

Smlouva s LBD

21.12.2017
Dnešní den byla podpsána smlouva s LBD Praha 10 ve které nám na 10 roků bezplatně - za údržbu zapůjčuje dvůr. Na schůzce byly přítomni téměř všichni zástupci domů. Chybí jen podpis domu V Olšinách 54 a V Olšinách 60 a Na Hroudě 61.

AVE

18.12.2017
Při řešení otevírání brány pro AVE jsem zjistil zajímavou věc. Od 1.1.2018 přechází AVE na nový software a mají nějakou logickou chybu v tom, že by každý dům, který má kontejner za plotem měl uzavřít novou smlouvu o svozu a otevírání brány. Následně by měl platit za otevírání brány, což je v našem případě logicky nesmysl když popeláři použijí ovladač jen jednou. Nicméně je nutné toto řešit s obchodním oddělením, což se právě děje. Skutečně jsme úřednický kocourkov. Předpokládám uzavření smlouvy o vjezdu s LBD Praha 10 nebo se společností Atthero s.r.o., kdy se bude jednat jen o jednu jedinou smlouvu. V budoucnosti by mělo být převedeno na Sdružení domů.

15.12.2017
U brány (B) byla nainstalována čtečka RFID čipů a odchodové tlačítko. Bylo nutné ještě protáhnout dva nové informační vodiče na které se provedlo připojení.

13.12.2017
Dnes byly namalovány žluté čáry na vjezd - horizonotální dopravní značení - zákaz zastavení. Na jaře příštího roku až budou teploty vyšší bude nutné tyto obnovit rozpouštědlovou barvou s balotinou.
Pokud bude vozidlo parkovat na tomto značení, je možné je nechat odtáhnout respektive nahlásiti policii.

22.11.2017
Dnes bylo provedeno usazení a betonování podružného rozvaděče u brány (A). Spotřeba betonu 75kg, roxory, OSB deska na bednění. Nezámrzná kapalina do betonu pro ochranu před nízkými teplotami.

16.11.2017
Dnes byl napsán a odeslán dopis majitelům bytových jednotek domu V Olšinách 54 s informaci o uzavření dvora, postojem představenstva jejich domu a aplelací o hlasování pro připojení k ostatním domům. Dopis je k přečtení zde

15.11.2017
Proběhla schůzka a představiteli domu V Olšinách 54. Argumentací pro nezapojení se do projektu uzavření dvora jsou obavy z uzavření dvora ze strany LBD Prahy 10 a znemožnění možnosti průchodu přes dvůr. Dále je to absence zápisu v katastru nemovitostí věcného břemene pro průchod a umístění poplenice, které by řešilo možné budoucí problémy při prodeji pozemku třetí straně. Jednání je odročeno na dobu po projednání možnosti a zápisu věcného břemene pro průchod a umístění popelnic na ktatastru s LBDE Praha 10.

14.11.2017
Byla odvezena hromada zbylého betonu z cesty před bránou (B) na sběrný dvůr.
Kontaktována městská policie ohledně možnosti umístění balisety na vjezd pro snazší průjezd popelářů (svozu kom. odpadu).
Kontaktován obor životního prostředí na MČ Praha 10 (pí. Vojáčková) pro naplánování pokácení některých nemocných nebo suchých stromů. Je nutné vypracovat situační nákres, dodat zdůvodnění prořezu, návrhy na nové osázení dřevinami. Stromy které mají metr nad zemí obvod kmenu nad 80cm musí být schváleny MČ Praha 10.

11.11.2017
Instalace značek Zákaz zastavení a doplňkové cedulky Pozor vjezd na brány.

08.11.2017
Instalace a osazení odchodových tlačítek. Instalováno u brány B. U brány A byla provedena příprava. KOnzultace s firmou pro možnost přeložení tabla domu U Hráze, nadefinována vložka pro branku domu U Hráze

03.11.2017
Instalace klecí přes motory, vrtání a chemické kotvy. Začištění patek sloupků bran - ořez klínů.

02.11.2017
Objednána firma pro nacenění přeložení tabla domu U Hráze z domu na branku. Pravděpodobně budou potřebovat přípravu v natažení n-žilového vodiče pro propojení.

Plot

26.10.2017
Dnes byla dokončena stavba plotu. Byly usazeny plotové panely, sloupky byly pokráceny na jejich finální délku a opatřeny plastovými krytkami. Fytické převzetí ještě nebylo realizováno shodne tak kontrola stavu díla.

Stavba plotu

23.10.2017
Dnes byla zahájena stavba plotu uzavírající společně s bránami dvůr. Montážní firma dnešní den bude usazovat a betonovat sloupky a zítra bude montovat panely. Při stavbě bylo nutné na některých místech odstranit živý plot, který překážel v úmístění jak sloupků, tak i panelů. Po dokončení plotu bude možné živý plot znovu zahustit a dále udržovat.

Stavba bran

10.10.2017
I přes lehkou nepřízeň počasí byla dnes zahájena stavba bran. Současně byly protaženy veškeré silové a informační vodiče k branám ve sloupcích a namontována branka. Instalace bran byla dokončena v krátce po 19:00 hodině. Brány jsou již plně funkční se standardně dodávanými ovladači (4ks) brána 2 je naprogramována na otevírání na vjezd a vchod. Dodatečně bude aktivována funkce pro automatické uzavírání bran po průchodu nebo po vjezdu po uplynutí 30sec.

05.10.2017
Od 18.00 hodin proběhla schůzka zástupců domů a LBD Praha 10. Proběhlo seznámení se současnou situací, informace o dalším postupu.Seznámení s www.dvur10.cz. Právní námitky domu U Hráze. Smlouva s LBD Praha 10. Návrh na vytvoření sdružení nebo spolku. Řešení popelnic.

Posun instalace brány

02.10.2017
Instalace bran byla montážní firmou přesunuta na 10.10.2017

14.09.2017
Probíhá HW konfigurace a programování centrální ovládací PLC pro otevírání bran a branky u společnosti SEAPraha dodavatel, kompletního řešení četeček, přijímačů, čipů a dálkových ovladačů. Koordinace pro napojení na databázi www.dvur10.cz.

05.09.2017
Dokončeno vyfrézování panelu, uložení chráničky a instalace do rozvaděče, zabetonování chráničky v panelové cestě pro přechod silových a informačních kabelů přes cestu k bráně 1.
Vystavění rohu ze ztraceného bednění pro snazší přechod na plot.

Elekteroinstalace

04.09.2017
Dnes byla dokončena elektroinstalace v domě Na Hroudě a provedeno připojení hlavního přívodu do rozvaděče na dvoře. Vodiče byly umístěny do lišt a přivedeny do rozvaděče v domě, kde byly napojeny. Na sokl byla přimontována rozvodnička a připraveny vnitřní přívody. O víkendu neznámý pachatel odstřihl kabely u konce chráničky. Díky instalaci v chráničce bylo možné popotáhnout chybějící délku.

30.08.2017
Byl instalován kabel z domu U Hráze růchodmem skrze 1000mm železobtonvou zeď do rozvaděče společně s datovým kabelem. Vyfrézována drážka a uložena trubka do vjezdového prostoru od brány 1 k podružnému rozvaděči. Obnovena dlažba u sloupků branky. Zahájeny práce na frézování panelu pro uložení trubky u brány 2.

Instalace sloupky

28.08.2017
Byla provedena instalace sloupků pro branky. Rozebrání dlažby chdníku, vyhloubení děr pro patky, usazení sloupků, betonování, uložení trubky pro elektroinstalaci.

Instalace elektrosloupku

28.08.2017
Proběhla instalace elektrosloupku. upravení výkopu protažení chrániček do prostoru elektrosloupku, podbetonování, obsyp s hutněním.

RFID

01.08.2017
Objednán RFID systém pro ovládání bran a vstupní branky. Upřesnění technických požadavků na typy vodičů a napájení. Příprava na konfiguraci systému pro napojení na databázi pro správu a přidělování čipů. Příprava koncpce pro systémovou správu a přístupy jednotlivých předsedů pro přidělování čipů.

26.07.2017
Schůzka na místě s technikem na montáž bran, kontrola stavební připravenosti, upřesnění některých detailů pro přípravu na instalaci.

25.07.2017
Proběhla komunikace s technikem, který instaloval domovní tablo u domu U Hráze. Instalace podružného tabla do starého analofového systému je komplikovaná a byla doporučena výměna za digitální.

20.07.2017
Byl vyspecifikován a objednán elektro sloupek. Doručení je avizováno na 10 dní.

18.07.2017
Po provedení výkopu byla uložena a zasypána chránička DN50 mezi domem U Hráze a živým plotem. Uložení chtáničky DN40 pod geotextilii a kačírek u domu Na Hroudě.

13.07.2017
Provedeny výkopové práce, a betonování pilířů pro brány. Častečné uložení chráničky od domu, kde bude napojen hlavní přívod pro rozvaděč ve dvoře. Změna trasy chráničky DN50 k první bráně a příprava pro instalaci podružného rovaděče do kterého bude napojena brána a branka.

08.06.2017
Finalizace příprav projektu pro uzavření dvora, rozeslání faktur jednotlivývm domům.