DVŮR V Olšinách – Průběžná – Na Hroudě – U Hráze

Informace pro obyvatele domů. Na tomto místě nalezente aktuální informace o dění kolem dvora, historie, návštěvní řád, pravidla vjezdu, diskuze, hlášení poruch, hlasování atp.
STRÁNKY JSOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY.

Sekání trávy 2020

Je plánováno dle klimatických podmínek. Naplánovaný a potvrzený nejbližší termín sekání je zvýrazněn. Výhledové termíny se mohou v průběhu roku měnit a posouvat v závislosti na zálivce a vzrůstu vegetace.

2.5.202025.5.202015.6.202016.7.202010.8.202010.9.202025.10.202030.11.2020
VýhledVýhledVýhledVýhledVýhledVýhledVýhledVýhled
Provozní statistiky
Souhrnné provozní statistiky jsou počítány v aktuálním kalendářním roce.
Spotřeba el. energie: 19,91 kWh ( 69.685 Kč )
Teplota: °C
Počet vchodů branka:1286
Počet vchodů brána B:448
Počet vjezdů (A):179
Počet vjezdů (B):149
Poslední ovladač:
Ve dvoře je parkování zakázáno.
Stání max. 30 minut.
Ve dvoře je zakázáno chovat, venčit
i vypouštět (nechat pobíhat) zvířata.

Rychlé provozní informace

 • Pěší vstup do dvora


  Je možný na obou stranách přiložením RFID čipu nebo karty ke čtecímu zařízení.
  • Brankou u brány (A) je možný přiložením čipu ke čtečce na sloupku branky. Po přiložení čipu se u branky odblokuje elektrický zámek na 3sec. Zatlačením na branku se tato otevře. Po vchodu branku za sebou zavřete.
  • Bránou (B) přiložením RFID čipu na čtečku u brány (B) se tato otevře na cca 1m.Před průchodem vyčkejte úplného zastavení brány. Po průchodu všech osob se brána sama za 30 sec uzavře.

   Pokud již používáte nějaký čip na 125Mhz je možné tento registrovat do systému nebo pokud chcete místo čipu raději kartu, kontaktujte správu bran.

 • Východ ze dvora

  Obrazek Tlacitko je na obou místech možný i bez RFID čipu stisknutím podsvětleného odchodového tlačítka, které je umístěno na obou místech na sloupku.
  • U branky krátce stiskněte odchodové tlačítko pro odblokování elektrického zámku. Přitáhněte branku a po průchodu za sebou branku zaklapněte.
  • U brány (B) stiskněte kráce odchodové tlačítko. Brána se uvede do pohybu a zastaví se po odjetí na 1m. Projděte branou po jejím zastavení. Po průchodu všech osob se brána sama za 30 sec uzavře.
 • Vjezd do dvora

  Je umožněn bránou (A) i (B) za použití dálkového ovladače s tlačítky A a B pro každou z bran. Brána (A) s brankou pro pěší je situována blíže k ulici V Olšinách, brána (B) je situována blíže u ulice Na Hroudě. Pro vjezd do dvora platí jednoznačná pravidla a podle zprávy Hasičského Záchranného systému, majitele pozemku a dohody všech představitelů domů není stání ve dvoře povoleno. Dálkový ovladač pro vjezd je možné získat na základě žádosti.

  Objednávka vjezdového ovladače

Aktuality

Poslední informace k projektu dvora.

Poškozený majáček a plot u brány B

09.01.2020
Nějaký lump se snažil ukroutit majáček u brány B, Naštěstí toho nechal dřív než se podařilo překroutit napájecí dráty. Majáček jsem přišrouboval na dva štouby aby k tomu již nemohlo dojít. Zároveň se někdo snažil ohnout plot mezi bránou a sloupkem, což se napodařilo, ale byl ohnutý. Jako finální opatření bude nainstalována výztuha z jeklu 60x60mm a místo bude doplněno žiletkovým drátem neboť místo v rohu je slabý článek plotu a je často přelézán.

Odvoz odpadu a dopravní úprava

04.11.2019
Protože se problém s parkováním na výjezdu u brány B opakoval, což má za důsledek, že AVE svoz odpadu nemohou vyjet. A tím nám nevyvezou kontejnery a jak to vypadá sami vidíte kolem popelnic. Někteří řidiči se snaží parkovat opravdu kde se dá a zavolání městské policie nemá pro nás žádný efekt, nebotˇ řidič dostane pokutu ale překáží dál. Pokud tam vozidlo nechá stát týden tak je u nás katastrofa na světě. Proto do místa výjezdu na protilehlé straně brány B byla dnes nainstalována třetí baliseta tak, aby již nebylo možné stát mezi značkou a balisetou - viz. foto. Druhá baliseta byla pak posunuta na střed mezi tyto dvě krajní. Věřím, že už se problém s výjezdem u brány B nebude opakovat, pokud si někdo nestoupne na žluté čáry. Máme ještě jedno slabé místo na vjezdu u brány A, kde vedle lampy je tak 1 a 3/4 místa a pokud si tam stoupne delší auto, tak je opět problém s vytočením a situace se opakuje. Ale zatím se to stalo za celý rok jen jednou a tak bych to zatím neřešil. Balisety a rozpoštědlovou barvu s balotinou pro úpravu tohoto místa máme již připravenou.

Brány jsou do vyřešení poruchy otevřené

12.07.2019
Od dnešního odpoledne (pátek 12/7/2019) byly brány plně manuálně otevřeny pro vchod i vjezd do doby vyřešení problému s čipy a ovladači. Předpoklad vyřešení je středa 17.7. Celý incident měl následující průběh:
 • V pátek 5.7.2019 byl proveden import kódů do PLC
 • V sobotu a neděli se začali ozývat lidé, že nefungují čipy a ovladače.
 • V sobotu, neděli a pondělí byl proveden nový import kódů. Nebyla možná fyzická kontrola na místě. Některé ovladače čipy a ovladače fungují, jiné ne.
 • Středa 11.7. závada stále trvá, brána byla na chvíli plně otevřena. Po té se sama zavřela.
 • Čtvrtek 12.7. svoz odpadu byl proveden s ručním otevřením bran.
 • Neděle 14.7. byla provedena fyzická kontrola systému a žádná závada se neobjevila. Brány byly manuálně odpojené a otevřené
 • Pondělí, kontaktování softwarové firmy.
 • Úterý probíhá předání podkladů pro analýzu software a diagnostika.
 • Středa, 10:00hod již se kódy v PLC začaly objevovat, byla objednána úprava PLC pro možnost softwarového trvalého otevření bran pro podobné případy nebo pokud bude nutné brány nechat otevřené.
 • Čtvrtek 18.7.2019 14:35 stále dochází k chybnému zápisu oprávněných kódů. Po další hlubší analýze v součinosti se SEA Praha byla chyba objevena. Jednalo o logickou chybu kdy dva procesy (stahování logu a proces uploadu) se dostávaly do kolize v temporary registrech a přepisovaly si navzájem data, tím se některé kódy přepsaly do paměti, jiné ne.
 • 14:35 Je vše opraveno a brány a branka opět uzavřeny. Byly ještě doprogramovány pojistky aby již nebylo možné spuštění dvou procesů v jenom okamžiku.
Za potíže se omlouvám všem obyvatelům kolem dvora. Správa bran - JC


Historie uzavření dvora

Záměr uzavřít dvůr a nalézt nejidálnější řešení, vznikl proprvé někdy kolem roku 2011, kdy byl poprvé zjišťován stav majetkových poměrů dvora. V tomto období se vyjasňovala vlastnická práva, kdy dvůr byl ještě ve vlastnictví města a dědiců po místním statkáři. LBD Praha 10 podstupovalo kroky k tomu aby majetek byl přiznán LBD Praha 10, což se po nějaké době podařilo a zbývalo vyřešit vlastnická práva zbývající cca poloviny dvora. Podle doslechu byl v této době také záměr nějaké podnikatelské skupiny na těchto pozemcích vybudovat parkoviště. Tento záměr byl ale naštěstí smeten ze stolu stavebním úřadem Prahy 10. Po předběžném průzkumu v jednotlivých domech, kdy o uzavření dvora byl projeven z dotazovaných dom pokračovat ve čtení

Plánovaný harmonogram prací

Výpis nejbližších plánovaných událostí.

2019
osazení osvětlení u brány B
2019
Příprava projektu pro instalaci suché fontány, laviček a mlatových cestiček a keřů
2019
Příprava pro odstavná parkovací stání pomocí zatravňovacích dlaždic
2019
Příprava plánu pro orientační LED osvětlení dvora a cest. Osvětlení by mělo pracovat ve dvou režimech, po setmění do 22 hodin travlé sepnutí, po 22 hodině aktivace na pohybová čidla.
2019
Příprava projektu pro dětské hřiště, oplocení, atrakce (klouzačka a domeček, houpačka, kolotoč atp)
2020
Zemní práce výkop pro fontánu, parkovací stání, kabeláž a vedení vody.
2020
Použití deponované zeminy a terrénní úpravy
2021
Jen udržovací práce (sekání a údržba dřevin).

Dotazy a odpovědi

Zde naleznete odpovědi na nejčastejší dotatazy. Další dotazy můžete vkládat prostřednictvím formuláře na následující straně. Nevhodné příspěvky jsou bez upozornění odstraněny.


05.11.2018 01:02
Dobrý den, žádáme o rozmístění popelnic k jednotlivým vchodům, aby si mohli obyvatelé těchto vchodů dělat nepořádek před svými domy. Jedná se předevsím o popelnice domů V olsinách 50 až 58. U těchto popelnic stojí také uzamčená popelnice domu U hráze. Na závěreční schůzi před uzavřením dvora bylo domluveno a odhlasováno umístění tohoto kontejneru před dům U hráze. Tento dům kontejner nechtěl před svým domem z důvodu jeho plnění bezdomovci z ulice. Vnitroblok je již uzavřen, uzamčená popelnice tohoto domu stojí pod okny domu V olsinách, obyvatelé tohoto domu používají neuzamčené popelnice ostatních domů a jestě k popelnicím odkládají odpad, který patří do sběrného dvora - nábytek, lednice, bojler,matrace, postele, je také zakázáno odkládat cokoliv mimo popelnice. Žádáme o okamžité umístění tohoto kontejneru k domu u hráze! Jak bylo domluveno. Není možné mít uzamčený kontejner před jiným domem, odpadky odkládat do odemčených popelnic popelnic a jestě mimo popelnice odkládat před ostatní domy odpad, který patří do sběrného dvora! Termín: Okamžitě. Již několikrát byl tento kontejner převezen k domu U hráze, ale opět ho vrátili zpět, Nikdo nechce mít před svým domem zápach, nepořádek a skládku.
Věřím, že současná situace je do přesunutí kontejnerů do budoucích ohrádek již uspokojivá.

12.10.2018 20:32
Prosím o informaci proč nebyly dosud uklizeny větve ve dvoře blíže východu A. Pokud se seče tráva opět poseče se pozemek kromě tohoto místa. Je veliká skoda, že tento dvůr není tak uklizen jako jsou jiné oplocené vnitrobloky. A rovněž mi vadí volné pobíhání psů. Jedná se hlavně o psy tzv bojového typu. Jeden již pokousal paní, která zde bydlí. Mám rovněž psy ale venčím je na vodítkách. Bohužel paní co byla psem pokousána nevolala policii. děkuji
Dobrý den. Větve a prořezání keřů bude prováděno firmou Juřík v dohledné době (koncem října, začátkem listopadu) Ohledně psů budeme tuto věc dále řešit. V řádu užívání dvora je zákaz venčení psů, pokud se předsedové a LBD shodnou bude umožněno venčení na vodítku s podmínkou důsledného úklízení exkrementů.

Všechny zodpovězené dotazy