DVŮR V Olšinách – Průběžná – Na Hroudě – U Hráze

Informace pro obyvatele domů. Na tomto místě nalezente aktuální informace o dění kolem dvora, historie, návštěvní řád, pravidla vjezdu, diskuze, hlášení poruch, hlasování atp.
STRÁNKY JSOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY.

Sekání trávy < 2021

Je plánováno dle klimatických podmínek. Naplánovaný a potvrzený nejbližší termín sekání je zvýrazněn. Výhledové termíny se mohou v průběhu roku měnit a posouvat v závislosti na zálivce a vzrůstu vegetace.

15.3.202115.4.202115.5.20219.6.20203.7.202025.7.20206.8.202023.9.202025.11.2020
VýhledVýhledVýhledVýhledVýhledVýhledVýhledVýhledVýhled
sběr listí
Provozní statistiky 2021
Souhrnné provozní statistiky jsou počítány v aktuálním kalendářním roce.
Spotřeba el. energie: 19,00 kWh ( 66.5 Kč )
Teplota: °C
Počet vchodů branka:918
Počet vchodů brána B:362
Počet vjezdů (A):270
Počet vjezdů (B):134
Poslední ovladač:
Ve dvoře je parkování zakázáno.
Stání max. 30 minut.
Ve dvoře je zakázáno chovat, venčit
i vypouštět (nechat pobíhat) zvířata.

Rychlé provozní informace

 • Pěší vstup do dvora


  Je možný na obou stranách přiložením RFID čipu nebo karty ke čtecímu zařízení.
  • Brankou u brány (A) je možný přiložením čipu ke čtečce na sloupku branky. Po přiložení čipu se u branky odblokuje elektrický zámek na 3sec. Zatlačením na branku se tato otevře. Po vchodu branku za sebou zavřete.
  • Bránou (B) přiložením RFID čipu na čtečku u brány (B) se tato otevře na cca 1m.Před průchodem vyčkejte úplného zastavení brány. Po průchodu všech osob se brána sama za 30 sec uzavře.

   Pokud již používáte nějaký čip na 125Mhz je možné tento registrovat do systému nebo pokud chcete místo čipu raději kartu, kontaktujte správu bran.

 • Východ ze dvora

  Obrazek Tlacitko je na obou místech možný i bez RFID čipu stisknutím podsvětleného odchodového tlačítka, které je umístěno na obou místech na sloupku.
  • U branky krátce stiskněte odchodové tlačítko pro odblokování elektrického zámku. Přitáhněte branku a po průchodu za sebou branku zaklapněte.
  • U brány (B) stiskněte kráce odchodové tlačítko. Brána se uvede do pohybu a zastaví se po odjetí na 1m. Projděte branou po jejím zastavení. Po průchodu všech osob se brána sama za 30 sec uzavře.
 • Vjezd do dvora

  Je umožněn bránou (A) i (B) za použití dálkového ovladače s tlačítky A a B pro každou z bran. Brána (A) s brankou pro pěší je situována blíže k ulici V Olšinách, brána (B) je situována blíže u ulice Na Hroudě. Pro vjezd do dvora platí jednoznačná pravidla a podle zprávy Hasičského Záchranného systému, majitele pozemku a dohody všech představitelů domů není stání ve dvoře povoleno. Dálkový ovladač pro vjezd je možné získat na základě žádosti.

  Objednávka vjezdového ovladače

Aktuality

Poslední informace k projektu dvora.

Oprava tlačítka

05.12.2020
Dnes bylo opraveno tlačítko u brány B. Oprava byla provednea odstraněním původní krabičky s tlačítkem a nahrazena tlačítkem samostatným přímo do sloupku. Zároveň byla promazána branka aby se dobře zavírala.

Stavba kanálového žlabu pro odtok dešťové vody u popelnic domu Na Hroudě.

06.11.2020
Protože při deštích byly kontejnery nepřístupné z důvodu velké kaluže, byl vytvořen kanálový vtok na dešťovou vodu po celé délce místa stání kontejnerů. Bylo nutné rozebrat dvě řady dlažebních betonových cihel, zaříznout a vysekat podkladový beton a následně usadit žlab a provést betonování. Současně byl proveden výkop s uložením odpadové trubky HT50 s napojením do trubky DN160 původní kanálové vpustě dešťové vody. Výkop byl následně zasypán a zhutněn. Stavba byla označena páskou.

Oprava ohrádky popelnice

05.11.2020
Dnes byla opravena ohrádka u popelnice Průběžná 4, kterou poškodilo AVE svozovým vozem. Byl ohnutý sloupek, který nešel narovnat zpět. AVE provedelo na své náklady opravu po vzájemné konzultaci a dohodnutí postupu.


Historie uzavření dvora

Záměr uzavřít dvůr a nalézt nejidálnější řešení, vznikl proprvé někdy kolem roku 2011, kdy byl poprvé zjišťován stav majetkových poměrů dvora. V tomto období se vyjasňovala vlastnická práva, kdy dvůr byl ještě ve vlastnictví města a dědiců po místním statkáři. LBD Praha 10 podstupovalo kroky k tomu aby majetek byl přiznán LBD Praha 10, což se po nějaké době podařilo a zbývalo vyřešit vlastnická práva zbývající cca poloviny dvora. Podle doslechu byl v této době také záměr nějaké podnikatelské skupiny na těchto pozemcích vybudovat parkoviště. Tento záměr byl ale naštěstí smeten ze stolu stavebním úřadem Prahy 10. Po předběžném průzkumu v jednotlivých domech, kdy o uzavření dvora byl projeven z dotazovaných dom pokračovat ve čtení

Plánovaný harmonogram prací

Výpis nejbližších plánovaných událostí.

2019
osazení osvětlení u brány B
2019
Příprava projektu pro instalaci suché fontány, laviček a mlatových cestiček a keřů
2019
Příprava pro odstavná parkovací stání pomocí zatravňovacích dlaždic
2019
Příprava plánu pro orientační LED osvětlení dvora a cest. Osvětlení by mělo pracovat ve dvou režimech, po setmění do 22 hodin travlé sepnutí, po 22 hodině aktivace na pohybová čidla.
2019
Příprava projektu pro dětské hřiště, oplocení, atrakce (klouzačka a domeček, houpačka, kolotoč atp)
2020
Zemní práce výkop pro fontánu, parkovací stání, kabeláž a vedení vody.
2020
Použití deponované zeminy a terrénní úpravy
2021
Jen udržovací práce (sekání a údržba dřevin).

Dotazy a odpovědi

Zde naleznete odpovědi na nejčastejší dotatazy. Další dotazy můžete vkládat prostřednictvím formuláře na následující straně. Nevhodné příspěvky jsou bez upozornění odstraněny.


09.08.2020 08:24
Dobrý den, pane Čížku

1) já jsem svůj dotaz NEvložila na www.dvůr.
To je lhaní.

2) Podnět obyvatelů, na který bylo sekání provedeno, je také dostupný na stránkách v oblasti výdaje?

Dávám tímto coby obyvatel podnět k tomu, aby na dvoře zůstávala ALESPOŇ 10cm tráva.
Prosím o zadání tohoto podnětu na stránky do oblasti výdaje.

3) ne, na dvoře nebyla louka s trávou delsí jak 30cm.
To je lhaní.
(je délka víc jak 30cm doložená na stránkách v oblasti výdaje? )

4) zazněla obava z klístat
Kolik lidí konkrétně tuto obavu mělo? je to doloženo na stránkách v olasti výdaje?
Jaký je poměr obyvatel, od kterých tato obava zaznívala a obyvatel, který by rádi měli kousek trávy?
Pokud zazní obava z mravenců, bude plocha do týdne zalita betonem?

5) Když povoz firmy Juřík seká, tak jde z rekreační plochy několik hodin velký hluk a zápach.
I proto je možná dobré interval prodloužit nad 12 dní.

6) Tyto řádky si klidně vložte na server (asi myslíte webovou stránku)


Jana Eden
Na Hroudě 62

1) Ano Váš dotaz jsem vložil na server sám, aby tato informace a podnět byl dostupný pro všechny obyvatele veřejně a ne jen v soukromé debatě neboť může být zajímavý i pro další osoby. Proto přišla automatická odpověd o vložení na server, které se nazakládalo na pravdě.
2) Podněty jsou získávány od předsedů domů a těm jsou delegovány od obyvatel. Historie není zaznamenávána.
Udržování navrhované výšky trávy 10cm si technicky nedokáži představit a uvítám Váš návrh jak to provádět.
3) Souhlasím s Vaším tvrzením, že ne všude byla výška trávy 30cm. Středová plocha byla nižší neboť se sekala častěji než ostatní. To ovšem naplatilo u trávníků před jednotlivými domy kde byl vzrůst 15-30cm. Výšku trávy skutečně nedokumentuji a obávám se, že pokud tento podnět nebude odsouhasen předsedy domů, tak se provádět nebude.
4) Netuším, kolik osob s tímto problém mělo, vyšlo opět z podnětu od předsedy jednoho domu. Podnět ohledně mravenců je irelevantní vhledem k rozsahu prací, investic a schvalovacího řízení, které by muselo být provedeno před samotnou realizací.
5) Pkud navrhnete jak sekat bez zápachu a hluku, rád tento způsob navrhnu k aplikaci. Insterval sekání se odvíji nikoliv z časového a kalendářního období, ale podle klimatických podminek a vzrůstu porostu.

08.08.2020 15:49
Dobrý den, pane Čížku

Ráda bych se zeptala, proč se ve dvoře TAK MOC seká tráva....
Sekalo se před 25/7 ... potom hned VČERA - tedy po jen 12 dnech !!!
- takže se jen doslova vysekaly ty zbytky trávy...
ted je tam na mnoha místech jen seschlá poust
s sedým strnistěm.... proč?
V srpnu tráva už tolik neroste - a může se nechat, aby tam třeba i nějaký
nedejbože hmyz mohl žít...

na webu dvora vidím, že ZA TYDEN je plánováno sekání - to už bude spís
odběr hlíny.. ne? Nechápu....

proč se sekala tráva po 12 dnech a proč je v plánu za dalsí týden zas?
někdo za to dostává peníze? Je to skoda, že tam nemáme trávu....

Dobrý den.
Sekání trávy ve dvoře bylo provedeno na podnět obyvatelů domů Průběžná a V Olšinách, kdy se z ploch už stávala louka s trávou delší jak 30cm a průlchod k popelnicím byl zhoršen. Zazněla i obava z klíšťat.

25.7 se provedlo sekání jen středové plochy aby bylo možné plochu rekreačně používat.

Plánované sekání nebylo v kalendáři aktulizováno, neboť bylo provedeno o týden dříve než bylo původně plánovanáno. Nyní je již uvedeno na správnou míru. Je možné, že středová plocha se bude sekat ještě před dalším plánovaným termínen 20.9., podle počasí a podle vzrůstu.

Peníze za to dostává firma zahradnictví Juřík, kde je taxa 1,5Kč m2 + odvoz posekané trávy. Veškeré faktury jsou dostupné na stránkách v oblasti výdaje.

Všechny zodpovězené dotazy