DVŮR V Olšinách – Průběžná – Na Hroudě – U Hráze

Informace pro obyvatele domů. Na tomto místě nalezente aktuální informace o dění kolem dvora, historie, návštěvní řád, pravidla vjezdu, diskuze, hlášení poruch, hlasování atp.
STRÁNKY JSOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY.

Sekání trávy 2020

Je plánováno dle klimatických podmínek. Naplánovaný a potvrzený nejbližší termín sekání je zvýrazněn. Výhledové termíny se mohou v průběhu roku měnit a posouvat v závislosti na zálivce a vzrůstu vegetace.

10.4.20205.5.202028.5.20209.6.20203.7.202025.7.202015.8.202020.9.202015.10.202010.11.2020
OK OK OK OK
malé sekání
OK OK
jen střed
PlánovánoVýhledVýhledVýhled
Provozní statistiky
Souhrnné provozní statistiky jsou počítány v aktuálním kalendářním roce.
Spotřeba el. energie: 187,49 kWh ( 656.215 Kč )
Teplota: °C
Počet vchodů branka:13227
Počet vchodů brána B:4643
Počet vjezdů (A):2027
Počet vjezdů (B):1568
Poslední ovladač:
Ve dvoře je parkování zakázáno.
Stání max. 30 minut.
Ve dvoře je zakázáno chovat, venčit
i vypouštět (nechat pobíhat) zvířata.

Rychlé provozní informace

 • Pěší vstup do dvora


  Je možný na obou stranách přiložením RFID čipu nebo karty ke čtecímu zařízení.
  • Brankou u brány (A) je možný přiložením čipu ke čtečce na sloupku branky. Po přiložení čipu se u branky odblokuje elektrický zámek na 3sec. Zatlačením na branku se tato otevře. Po vchodu branku za sebou zavřete.
  • Bránou (B) přiložením RFID čipu na čtečku u brány (B) se tato otevře na cca 1m.Před průchodem vyčkejte úplného zastavení brány. Po průchodu všech osob se brána sama za 30 sec uzavře.

   Pokud již používáte nějaký čip na 125Mhz je možné tento registrovat do systému nebo pokud chcete místo čipu raději kartu, kontaktujte správu bran.

 • Východ ze dvora

  Obrazek Tlacitko je na obou místech možný i bez RFID čipu stisknutím podsvětleného odchodového tlačítka, které je umístěno na obou místech na sloupku.
  • U branky krátce stiskněte odchodové tlačítko pro odblokování elektrického zámku. Přitáhněte branku a po průchodu za sebou branku zaklapněte.
  • U brány (B) stiskněte kráce odchodové tlačítko. Brána se uvede do pohybu a zastaví se po odjetí na 1m. Projděte branou po jejím zastavení. Po průchodu všech osob se brána sama za 30 sec uzavře.
 • Vjezd do dvora

  Je umožněn bránou (A) i (B) za použití dálkového ovladače s tlačítky A a B pro každou z bran. Brána (A) s brankou pro pěší je situována blíže k ulici V Olšinách, brána (B) je situována blíže u ulice Na Hroudě. Pro vjezd do dvora platí jednoznačná pravidla a podle zprávy Hasičského Záchranného systému, majitele pozemku a dohody všech představitelů domů není stání ve dvoře povoleno. Dálkový ovladač pro vjezd je možné získat na základě žádosti.

  Objednávka vjezdového ovladače

Aktuality

Poslední informace k projektu dvora.

Ostříhání živého plotu a jiné

27.05.2020
Dnes byl ostříhán živý plot, který již zasahoval do chodníku. Pokrácen byl z obou stran a z vrchu. Současně byla provedena selekce a vyřezány plevelné rostliny, které prorůstaly dlouhými šlahouny a dusily původní živý plot. Ostříhané větve budou odvezeny současně s posekanou trávou. Dále byla provedena selektivní likvidace Lopuchu plstnatého na celé ploše dvora, to jsu takové ty velikánské zelené listy. Také byl promazán zámek v brance pro hladké zavírání. Byla nalezena chyba ve spínání fontány, kdy docházelo k rozřízení času a pak ke spínání mimo garantované hodiny tj. 9-21. Chyba byla v nesprávném připojení na ovládaný vodič světla namísto na hlavní přívod a tak když došlo k přepnutí schodišťového spínače, byla fontána bez proudu a hodiny se zastavili až do dalšho rozsvícení. Kolem fontány a ke vpusti byla upravena rýha po instalaci dosypáním slehlé zeminy a osetím trávy. Při kontrole vodní hladniny ve fontáně je k dnešnímu dni odpar od prvního napuštění 2cm, tj. 0,192m3 (192,4 l). Celková kapacita nádrže je 2405 l a voda může cirkulovat dokud neklesne hladina pod 5cm, tj zůstatková kapacita 480 l.

Finální připojení fontány k elektrice

04.05.2020
Dnes bylo provedneo dotažení kabelu a instalace v lištách do rozvodničky a připojení fontánového čerpadla. Zároveň byly zaházeny výkopy s přívody elektriky a vody. Voda byla ukončena a zaslepena v drenáži před domem. Její připojení se ješte musí dohodnout ohledně technického provedení. Od dnešního dne je fontána spínána vždy ráno v cca 9 hodin a její vypnutí je načasováno ve 21.00 hodin. Každou hodinu je fontána na 15 minut vypnuta. Pokud budou venkovní teploty pod cca 15°C tak se fontána nezapíná vůbec. Voda byla ošetřena chlorovými tabletami aby byla vhodná ke hraní. Interval ošetření vody je 1 týden. Není určena na pití! Je doplňována ručně hadicí a nebo srákami. Byl odstraněn umpire a nyní čeká terénní úprava a rozhrnutí té hromady hlíny po výkopu. V dohledné době budou instalovány 4 lavičky, které jsou již objednány. Lavičky budou pevně zakotveny pro zamezení manipulace s nimi.

Zemní protlak

20.04.2020
V sobotu 18.4. se podařilo provést zemní protlak. První 4 metry šly dobře, ale pak se proces zasekl a bylo nutné ručně vyhloubit díru naproti protlačovací tyči pod panelem. I tento krok se podařil a cesta byla uvolněna a protlačovací tyč došla na droouhou stranu cesty. Pro zpáteční cestu byla na konec tyče byla nasazena hlavice 73mm a původní otvor 65mm byl tak rozšířen. Po vysunutí byla do otvoru vložena chránička 70mm a do té byla zasunuta chránička 40mm na elektrokabel a trubka na vodu 25mm. Následně byly výkopy částačně zasypány. Tím byl dokončen jeden z nejnáročnějších úkonů. Pro zprovoznění fontány, ještě zbývá průchod do domu a napojení eleko přívodu a vody.


Historie uzavření dvora

Záměr uzavřít dvůr a nalézt nejidálnější řešení, vznikl proprvé někdy kolem roku 2011, kdy byl poprvé zjišťován stav majetkových poměrů dvora. V tomto období se vyjasňovala vlastnická práva, kdy dvůr byl ještě ve vlastnictví města a dědiců po místním statkáři. LBD Praha 10 podstupovalo kroky k tomu aby majetek byl přiznán LBD Praha 10, což se po nějaké době podařilo a zbývalo vyřešit vlastnická práva zbývající cca poloviny dvora. Podle doslechu byl v této době také záměr nějaké podnikatelské skupiny na těchto pozemcích vybudovat parkoviště. Tento záměr byl ale naštěstí smeten ze stolu stavebním úřadem Prahy 10. Po předběžném průzkumu v jednotlivých domech, kdy o uzavření dvora byl projeven z dotazovaných dom pokračovat ve čtení

Plánovaný harmonogram prací

Výpis nejbližších plánovaných událostí.

2019
osazení osvětlení u brány B
2019
Příprava projektu pro instalaci suché fontány, laviček a mlatových cestiček a keřů
2019
Příprava pro odstavná parkovací stání pomocí zatravňovacích dlaždic
2019
Příprava plánu pro orientační LED osvětlení dvora a cest. Osvětlení by mělo pracovat ve dvou režimech, po setmění do 22 hodin travlé sepnutí, po 22 hodině aktivace na pohybová čidla.
2019
Příprava projektu pro dětské hřiště, oplocení, atrakce (klouzačka a domeček, houpačka, kolotoč atp)
2020
Zemní práce výkop pro fontánu, parkovací stání, kabeláž a vedení vody.
2020
Použití deponované zeminy a terrénní úpravy
2021
Jen udržovací práce (sekání a údržba dřevin).

Dotazy a odpovědi

Zde naleznete odpovědi na nejčastejší dotatazy. Další dotazy můžete vkládat prostřednictvím formuláře na následující straně. Nevhodné příspěvky jsou bez upozornění odstraněny.


05.11.2018 01:02
Dobrý den, žádáme o rozmístění popelnic k jednotlivým vchodům, aby si mohli obyvatelé těchto vchodů dělat nepořádek před svými domy. Jedná se předevsím o popelnice domů V olsinách 50 až 58. U těchto popelnic stojí také uzamčená popelnice domu U hráze. Na závěreční schůzi před uzavřením dvora bylo domluveno a odhlasováno umístění tohoto kontejneru před dům U hráze. Tento dům kontejner nechtěl před svým domem z důvodu jeho plnění bezdomovci z ulice. Vnitroblok je již uzavřen, uzamčená popelnice tohoto domu stojí pod okny domu V olsinách, obyvatelé tohoto domu používají neuzamčené popelnice ostatních domů a jestě k popelnicím odkládají odpad, který patří do sběrného dvora - nábytek, lednice, bojler,matrace, postele, je také zakázáno odkládat cokoliv mimo popelnice. Žádáme o okamžité umístění tohoto kontejneru k domu u hráze! Jak bylo domluveno. Není možné mít uzamčený kontejner před jiným domem, odpadky odkládat do odemčených popelnic popelnic a jestě mimo popelnice odkládat před ostatní domy odpad, který patří do sběrného dvora! Termín: Okamžitě. Již několikrát byl tento kontejner převezen k domu U hráze, ale opět ho vrátili zpět, Nikdo nechce mít před svým domem zápach, nepořádek a skládku.
Věřím, že současná situace je do přesunutí kontejnerů do budoucích ohrádek již uspokojivá.

12.10.2018 20:32
Prosím o informaci proč nebyly dosud uklizeny větve ve dvoře blíže východu A. Pokud se seče tráva opět poseče se pozemek kromě tohoto místa. Je veliká skoda, že tento dvůr není tak uklizen jako jsou jiné oplocené vnitrobloky. A rovněž mi vadí volné pobíhání psů. Jedná se hlavně o psy tzv bojového typu. Jeden již pokousal paní, která zde bydlí. Mám rovněž psy ale venčím je na vodítkách. Bohužel paní co byla psem pokousána nevolala policii. děkuji
Dobrý den. Větve a prořezání keřů bude prováděno firmou Juřík v dohledné době (koncem října, začátkem listopadu) Ohledně psů budeme tuto věc dále řešit. V řádu užívání dvora je zákaz venčení psů, pokud se předsedové a LBD shodnou bude umožněno venčení na vodítku s podmínkou důsledného úklízení exkrementů.

Všechny zodpovězené dotazy